Zápis schůze SVJ

Vložil filNad52, 15. Květen 2024 - 15:36 ::

Pěkný den, je v zákoně stanovena doba dodání zápisu ze schůze Společenství vlastníků? Pokud i přes upozorněni není tento zápis doručen, jak dále postupovat. F

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Robin Kovář, 16. Květen 2024 - 14:31

  Pokud není zápis doručen i přes dobu, kterou zapisovateli udávají stanovy apod, tak určitě můžete minimálně začít slušně „bombardovat“ dotazy / mailem / smskou předsedu výboru, že neplní stanovy a ať ten zápis dodají. Pokud by se cukal a neplnil svoje povinnosti, záleží jen na Vás, jak moc členům výboru chcete šlapat po krku. Každopádně normální slušní lidé se domluví a případné kratší zpoždění se dá tolerovat…

  Vložil Toma, 23. Květen 2024 - 11:44

  Proč by předseda výboru neplnil povinnosti, když někomu nedoručí nějaký zápis? Je stanovena povinnost vyhotovit do 30 dnů. Tm

  Vložil Robin Kovář, 23. Květen 2024 - 12:38

  Otázka od filNad52 je dost strohá, takže počítám s variantou, že uplynulo 30 dní a předseda přesto na žádost zápis nedodal, protože ho ani nevytvořil. V mém normálním světě je běžné, že když mě vlastník poprosí o zápis, tak mu jej na žádost pošlu. Což v rámci dobrých sousedských vztahů beru jako samozřejmost.

  • Pokud zápis neudělám do 30ti dnů, slušně se omluvím a dodám později, jakmile se tak stane. Nemlžím, že tohle a tamhleto, prostě se omluvím (jsme jenom lidi).
  • Pokud ale zápis udělám a schválně dělám drahoty a nechci nic posílat, tak to není morálně vůbec správně a proto píšu, že neplní svoji povinnost…
  Vložil Justitianus, 23. Květen 2024 - 18:08

  Robin Kovář i tazatelka filNad52 zaujímají typický postoj kverulanta, který sveřepě požaduje to, na co nemá nárok podle žádného právního předpisu. Takové sudiče mají soudci rádi. Mažou si je na chleba.

  Justitianus

  Vložil Robin Kovář, 24. Květen 2024 - 9:41

  Jakýho kverulanta Justiniane? Já přece nic nepožaduju, jen předávám svůj názor tvl…

  Vložil Justitianus, 24. Květen 2024 - 10:43
  • Robin Kovář mi píše: „Jakýho kverulanta Justiniane?“

  Myslím, že jsem to napsal jasně, taktéž i jiní diskutující. Prvním typickým kverulantem je filNad52, protože velkopansky požaduje to, na co nemá ze zákona nárok: „dodat zápis“ a „doručit zápis“.

  Vy jste, Robine, kverulant-asistent, když tazatelce našeptáváte, že předseda „neplní svoji povinnost“ a že „to není morálně vůbec správně“. Oháníte se zde právem i morálkou a podporujete ji v jejím kverulantství.

  Nemáte však pravdu ani v jednom z obou hledisek: na dodání ani doručení tazatelka zákonné právo nemá. (Jedině kdyby to určovaly stanovy.) A nemorálním jednáním je vyžadovat od jiného zdarma úsluhu, na kterou nemá právo.

  Justitianus

  Vložil Robin Kovář, 24. Květen 2024 - 12:16

  Dobře, evidentně máme jiný úhel pohledu… tak to zkusme jinak: Nerozporuji odpovědi, že zákon neukládá povinnost doručovat zápis a ani jsem se nezmínil o nějakém žalování k soudu. V tomhle OK. Mě docela štve pouze tato strohá odpověď, protože když si představím situaci, že požádám o zápis po uplynutí 30ti dnů člověka, který jej měl osobně vytvořit a on mě pošle do háje s tím, že mu zákon nenařizuje zápisy poskytovat a doručovat, tak mi to nepřipadá správné.

  Příklad, který jsem měl v hlavě já:

  Já jako předseda pozvu vlastníky na shromáždění a následně z tohoto shromáždění osobně vytvořím zápis (běžná praxe, zástupce nebo správce SVJ k vyhotovení zápisu nepotřebuji). Následně mě filNad52 jako jeden z vlastníků o tento zápis požádá. Já jako normálně fungující předseda snad ale nepošlu filNad do háje a zápis jí normálně poskytnu, protože co bych sakra měl z toho, že udělám zápis a pak se začnu cukat s tím, že mě nezajímá, jak jí to doručím…

  Většina místních odpovědí reagovala stroze na zákon… ale já jsem chtěl poukázat i na morální hledisko, protože mít takového předsedu, který mě s obyčejnou žádostí o zápis ignoruje (a přitom zápis sám dělal), tak bych ho fakt s radostí nakopl do holeně…

  Vložil clensv0 (bez ověření), 23. Květen 2024 - 15:36

  problem je, ze zakon neuklada povinnost nekomu posilat! Zkuste si to zazalovat jkak dopadnete

  Vložil § (bez ověření), 15. Květen 2024 - 16:10

  Kam, komu by mě být zápis dodán? Obvykle se zápis vyvěsí na nástěnku.

  Vložil Robin Kovář, 24. Květen 2024 - 9:58

  No, neřekl bych vyloženě obvyklé věšet to na nástěnku. U nás je běžné, že zápis dodám na vyžádání, na nástěnku zápis rozhodně nevěším.

  Vložil Zdenek 22, 15. Květen 2024 - 15:59

  Zákon nestanoví, kdy musí být „dodán“ zápis ze shromáždění. NOZ pouze v § 254 stanoví, že statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení.

  Co platí v tomto bodě pro zasedání spolku, platí i pro shomáždění SVJ.

  Po 30 dnech od ukončení shromáždění tak můžete nahlédnout do jeho zápisu.

  Vložil MartinII, 15. Květen 2024 - 18:34

  „Pokud i přes upozorněni není zápis doručen, jak dále postupovat ?“

  • – – – – – – – – – – – – –

  Z textu paragrafů plyne pouze, že -zápis má být vyhotoven a že

  • členové spolku mají právo do něho nahlížet (naštěstí nikoli pouze
  „nahlédnout“.

  Ze zákona neplyne že má být vůbec někomu doručen.

  Členská schůze

  "§ 254

  (1) Statutární orgán zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání 30-ti dnů.

  (3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku".

  Závěr:

  Takže nahlédněte do stanov.

  Paragrafy NOZ neřeší, co znamená „nahlédnout“. Viz Legislativní pravidla vlády čl. 40 "Čl. 40

  "Terminologie v právním předpisu

  (1) Právní předpis musí být terminologicky jednotný. … je třeba dbát souladu s terminologií použitou v navazujících a souvisejících právních předpisech různé právní síly.

  (3) Při tvorbě právního předpisu je nutno respektovat všeobecně uznaný význam slov. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, … . Výjimečně lze … “.

  • – – – – – –

  Tomu rozumím tak, že by ustanovení zákona měla být srozumitelná každému průměrně chápavému jedinci.

  Jak dále postupovat: Obráťte se na svolavatele zasedání.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".