Zálohy na správu domu

Vložil Vlastník (bez ověření), 31. Květen 2013 - 17:11 ::

Ověřený postup 9. 2. 2013 16:56 Někdy v listopadu probereme a schválíme na shromáždění plán oprav a údržby a rozpočet nákladů na správu. Rozpočet zahrnuje atd. náklady na akce plánované na několik let dopředu. Zálohy na správu 10. 02. 2013 20:02 Zálohy se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Zálohy jsou účetním příjmem. Neexistují tedy žádné „výdaje které patří na účet dlouhodobých záloh“. Pro rozhodování SVJ – právnické osoby platí: . SVJ je oprávněno rozhodovat pouze o správě, podle
§9 odst. 1 ZOVB . Pouze na tento účel může předepisovat zálohy, a to
i dlouhodobé, na celé roky dopředu §15odst.2ZOVB
A je také oprávněno tyto částky na vlastnících
vymáhat i soudně (9a odst. 3 ZoVB). Jsem ze všech možných konstatování o dlouhodobých zálohách Janek. Někdy je platit nemusím, někdy musím a jsou soudně vymahatelné, proč bych je měl platit když jejich čerpání se nedožiji (třeba zateplení) a někdy jsou soudně nevymahatelné. Dokáže mně někdo na moje otázky srozumitelně odpovědět? Troufalý.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.