Výměna elektroinstalace v bytech

Vložil Anonymous, 2. Březen 2008 - 9:54 ::

Dobrý den, bydlím v bytě, ve kterém je 25 bytů sdružených do SVJ a 5 bytů je družstevních. Probíhá u nás vyjednávání ohledně revitalizace celého domu ( střecha, fasáda,okna, el. ve společných prostorách).Druž­stvo, přes které vyřizujeme stavbní povolení a úvěr nás tlací a podmínuje celkovou revitalizaci vyměnou elektroinstalace v našich bytech (SVJ) a nakladý rozpočítat podílově.Je to opravdu podmínka pro získání dotace? Může mě někdo donutit k hromadné vyměně? Kdo už vyměnu provedl, budou mu peníze vráceny podle podílu s ceny fekturi za kterou to pořídi celí dům.Podle mě má každý jiné naroký a udělat nějaký standart ze kterého se bude cena vypočítavat je nemožné a nespravedlivé­. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 17:20

  Logika věci mě říká, že přívod el. energie do domu k hlavní pojistkové skříni je věcí dodavatele el. energie a jiných médií, rozvod od HDS po domě až k el.měrům jednotlivých bytů a el.měrům pro společné části domu je ve společném vlastnictví SVJ a asi v určitém podílu BD (oněch 5 b.j.). No a dráty co vedou k pantátovi od bytového el.měru a veškerá el. instalace v b.j. to všechno je v majetku jednotlivých vlastníků, u bytů ve vlastnictví BD je uživatelem člen BD. Pozor dráty a trubky které procházejí b.j. (stoupačky – voda, plyn, elektřina, telefon, signalizace, apod.) jsou společné, tedy SVJ a v poměru BD. na ony společné stoupačky vlastník či uživatel b.j. nesmí bez svolení SVJ či BD nic sám měnit nebo do nich zasahovat.

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 18:27

  Vážení účastníci diskuse na uvedené tema a „nezúčastněně mlčící většino“,

  závěrem k uvedenému tematu chci poděkovat p.Emanuelovi, který na konkretním příkladě, bez emocí, demonstroval, že s el.instalacemi procházejícími BJ není „s vlastnictvím el. instalace“, procházející BJ nejen „skrytě“ ve stavebních konstrukcích společných částí domu" ale i „povrchem“ v lištách, tak jednoznačné a „jasné“, jak ho „jasně“ chápou p.JarekSVJ a pí Jana. Oporu „jejich společného názoru“ odkazem na konkretní § ZoVB jako důkaz neuvedli.

  Ve způsobu diskuse, pomocí jimi používaných urážek a vulgarismů, kterou se neřeší slušnou výměnou názorů tema k diskusi, nemám zájem pokračovat. Nic to nepřináší ani ostatním, doufám. K případným dalším příspěvkům k tomuto tematu v této diskusi se dále nebudu vyjadřovat.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil JarekSVJ, 3. Březen 2008 - 19:13

  Víte nejlepší příspěvek měl v této díky soudruhům nebo bratrům Emanuela a Kolara ubohé diskuzi pan Matějka. prosím pány Emanuela a Kolara ať se mrknou do jejich prohlášení vlastníka – jestli jim ta listina něco říká. Cituji z naší – součástí bytu je vnitřní elektroinstalace… Co víc k tomu dodat. Panovi Kolarovi přeji úspěšný soud, ve kterém uspěje a ty dráty mu zaplatí z fondu oprav. panu Emanuelovi – buďte rozumný – hloupých Emanuelů je ve světě dost. Janě děkuji – i když používám hrubých výrazů ale jenom to na vyčuránky platí, jsem slušný člověk – nebo myslíte že hajzl by mohl být 7 roků ve výboru SVJ – předseda??? I když co to tady čtu možné je vše. JarekSVJ

  Vložil Matějka Jaroslav, 2. Březen 2008 - 20:15

  Vážení, nehledejte problém tam, kde není. Načtěte prosím „Prohlášení vlastníka“, zde by mělo být vymezeno co je společné (většinou po hlavní jistič pro jednotku-byt / před elektroměrem) a co patří k jednotce-bytu (její veškerá elektroinstalace počínaje od hlavního jističe pro jednotku-byt včetně hlavního jističe).

  Matějka

  Vložil Anonymous, 2. Březen 2008 - 10:08

  Pokud je to elektroinstalace pro spotřebu el. v bytě tedy vlastníka – je to zásah do osobního vlastnictví. JarekSVJ

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 14:14

  A jak je to podle Vás, vážený pane JarkuSVJ, s rozvodem společné televizní antény? Také si mohu s rozvodem ve svém bytě dělat co chci? Tady je lépe vidět, že situace s rozvody zdaleka není tak jednoznačná.

  Podobně domácí telefon, kamerový systém, datové rozvody (internet) – opravdu si myslíte, že do nich mohu libovolně zasahovat, jsou-li pod omítkou mé jednotky?

  Emanuel

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 15:31

  Vysvětlím Vám to jak bych to vysvětloval žákům ve zvláštní škole – opravdu jinak to nejde. Kdo zajišťuje provoz Společných antén? SVJ to znamemá že i rozvod je SVJ.Domácí telefon – kdo zajišťuje provoz dom. telefonu – SVJ. Kdo zajišťuje a provozuje elektřinu kterou používáte Emanueli ve vaším Bytě???? SVJ ne to asi ne. Je to smlouva mezi Vámi a dodavatelem. Tím je podle mne řečeno vše.JarekSVJ

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 15:52

  Jarku, nechci pochlebovat, ale lapidárně řečeno: Ta sedla". Jenom je škoda, že podobně lapidárně nedokážu odkázat případné kverulanty v reálu, když dojde na věc. Možná, časem, když se problém rozleží. A to už bývá po schůzi. Jana

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 16:04

  Ale kdepak, nesedla. Z toho, kdo zajišťuje provoz, nelze žádným způsobem vyvozovat, kdo je vlastníkem.

  Internet „dodává“ do mého bytu firma, stejně jako energetické závody dodávají elektřinu nebo telekom „dodává“ telekomunikační služby. Domovní rozvod telefonu (ne domovního) přitom zajišťuje společenství.

  Ale pro zvláštní školu je Váš výklad možná vhodný.

  Emanuel

  Vložil Anonymous, 2. Březen 2008 - 16:26

  Pane JarkuSVJ, nejsem si tak jist jako Vy, správností vaší odpovědi. Pokud vezmu do úvahy jak a čím je vymezen „prostor BJ“, z hlediska vlastnictví, pak značná část el. instalace-vodičů, probíhá za hranicemi prostoru BJ, v konstrukcích stropů, stěn a podlah, tedy „ve společných částech domu“.

  Nevidím to tak jednoznačně jako Vy. Opět, mělo by platit jak je to v Prohlášení, kde obvykle tyto „drobné detaily“ nejsou podrobně řešeny.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 2. Březen 2008 - 18:31

  Víte , záleží jak se na tento problém díváme, filozoficky, právnicky, lidsky… . Pokud jsem vlastník bytu a jsem rád že jsem vlastník. Mám na chodbě bytový elektroměr, smlouvu s dodavatelem el. energie. Chcete tvrdit, že ty dráty co mě vedou k zásuvkám , světlu… jsou ve vlastnicví společném??? Nevěřím , že jste vlastník typu a je jich tady hodně – co hledají jak „vydójit“ fond oprav co nejvíc v osobní prospěch. U nás v domě si i výměnu radiátoru platí vlastníci ze svého, nemluvě o měřidlech vod, tepla, ventilech, oknech… JarekSVJ Pokud bych měl brát váš příspěvek vážně tak by jsme žili v Kocourkově…

  Vložil Anonymous, 2. Březen 2008 - 21:14

  Vážený pane JarkuSVJ, možná by bylo vhodné ubrat ve vašich příspěvcích trochu emocí. Na diskutované problémy se můžeme dívat asi z mnoha hledisek, ale to rozhodné je zřejmě dle zákona, v daném případě ZoVB. Ten daný problém, konkretně el. instalace v BJ neupravuje.

  Z pohledu, který jsem uvedl – „vymezení prostoru BJ“ a „společných částí domu“, se nejen dle mého názoru (už to tu také bylo) ten Váš rezolutní názor nedá jednoznačně potvrdit ale ani jednoznačně vyvrátit. Asi by nám ten „správný názor“, „kdo je vlastníkem el. instalace procházející mimo vymezený prostor BJ“ (vnitřní povrchy stěn, stropu a podlah)a v jakém rozsahu, sdělil jedině soud. Tipovat nebudu.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 11:31

  Proboha! Nebylo by lepší používat zdravý rozum, než soud? A ještě nejlepší by bylo, kdyby se daný problém nastolil k vyřešení na shromáždění vlastníků. A jesli se stane, že zvítězí názor, že EL-instalace uvnitř bytu je spol. část, tak podle toho konejte. Neboť komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. A je-li vás většina, co takto uvažují, nepomůže ani pámbu. Jana

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 15:25

  Díky paní Jano za velice normální názor. Jenom magor by se chtěl soudit čí je instalace v bytě v osobním vlastnictví. jak jsem psal je tu spousta vyčuránků co chtějí vydojit FOND OPRAV..... pro vlastní spotřebu JarekSVJ

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 13:20

  Vážená Jano, možná by bylo vhodné, lépe číst, zachovat chladnější hlavu a hned se neděsit. Takový způsob „diskuse“ nepřispívá k objasňování nebo návrhů řešení nejasností, které nám ZoVB „nadělil“.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2008 - 14:07

  Nevím, co se Vám nelíbí na mém způsobu diskuze. V zákoně nemůže být napsáno všechno do posledního chlupu. Proto používám zdravý rozum..........a nebudu zatěžovat soudy planými polemikami. Jana

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".