Vyjadřujme se korektně

Vložil Anonymous, 3. Březen 2010 - 8:36 ::

Slečna/paní/pan/fir­ma lake zde nedávno dovodila/il, že „vlastník“ je ve skutečnosti zkratka za „vlastníka singulárního“, „vlastníka plurálního“, „vlastníky“, „spoluvlastníka“, „spoluvlastníky“, a to vše najednou a dohromady i postupně, jednotlivě.

Nic proti gustu, ale názor slečny/paní/pa­na/firmy lake je genderově hrubě nevyvážený. Pokud už je totiž „vlastník“ za něco/někoho zkratka, tak především za „vlastnici“, ať už singulární, plurální, duální, nebo jakoukoli jinou.

Doporučuji tedy přejmenovat Vaše společenství na „Společenství vlastnic a vlastníků jednotek a jednotků“. K tomu není třeba žádného/né legislativní změny, stačí podat návrh na zápis do rejstříku vedeného krajským soudem (zdarma).

Píšu dále slečnám/paním/pánům poslankyním/pos­lancům, aby neprdleně zapracovaly/li příslušnou zásadní změnu do zákona pomocí novely/la.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.