Výbor SVJ

Vložil Ing. Zdeněk Svoboda (bez ověření), 24. Květen 2011 - 10:46 ::

Naše SVJ má 22 bytových jednotek ve vlastnictví většinou starších lidí, kteří postupně z obavy, aby po jejich skonu se byty dostaly do užívání vybraných členů rodiny, postupně převádí své byty do vlastnictví budoucích vlastníků s věcným břemenem doživotního užívání. Noví uživatelé v současnosti bydlí mimo město. Z tohoto důvodu stávající uživatelům bytu poskytnou plnou moc, aby je zastupovali při všech rozhodnutích SVJ. Problém však nastává při volbě nového výboru, který by se o dům staral, protože vlastníků bydlících v domě je již velmi málo. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby i tito obyvatelé domu, kteří mají ověřený písemný souhlas vlastníků, mohli být voleni do výboru. Tato alternativa by byla asi pro dům lepší než hledat správce domu, který s našim domem nemá nic společného. Děkuji za odpověď.

Ing. Z. Svoboda

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil Eduard Navara, 24. Květen 2011 - 11:17

    Vážený pane Svobodo, vaše SVJ si musí zvolit statutární orgán, kterým je buď výbor nebo pověřený vlastník. Tuto funkci v žádném případě nenahrazuje správce. Se správcem se až následně uzavírá smlouva o správě, kde jsou vymezeny jeho úkoly či pravomoci. Ten se prvotně zodpovídá statutárnímu orgánu a ten všem členům SVJ. V mnoha vláknech zde již bylo řečeno, že členem výboru může být i nečlen SVJ. Zkuste to zadat do vyhledávače vpravo nahoře. Určitě najdete spoustu odkazů.

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".