SVJ po roce 2014

Vložil Pavel, 13. Červen 2012 - 0:30 ::

Čtenář důvodové zprávy k § 1 158 NObčZ si může přečíst o důvodech proč SVJ nemá samostatný zákon jako je obvyklé v sousedních zemích, ale proč je SVJ zařazeno do NObčZ, že „Zařazení úpravy do občanského zákoníku umožní zjednodušení a větší přehlednost právní úpravy.“

Autor tím asi myslel, že základní informace o SVJ lze jednoduše a přehledně nalézti zejména v těchto částech NObčZ a dalších předpisech:

1)Obecná ustanovení občanského zákoníku o právnických osobách (§118–209 NObčZ)

2)Obecná ustanovení o korporacích (§210–213 NObčZ)

3)Úprava spolkového práva (§214–302 NObčZ) dle § 1 221 NObčZ

4)Bytové spoluvlastnictví (§1 158–1 222 NObčZ)

5)Ustanovení přechodná (§3 028–3 079 NObčZ), zejména § 3 028, § 3 036, § 3 041, § 3 042, § 3 054, § 3 055, § 3 056, § 3 064

6)Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, týkající se bytového spoluvlastnictví

7)Zákon o převodu vlastnictví k některým družstevním bytům

8)Zákon o řízení před rozhodčí komisí spolku

9)etc.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.