SVJ může nabývat i pozemek pod domem

Vložil Pavel, 10. Září 2020 - 13:18 ::

O skutečnosti, že SVJ může nabývat nemovitosti, se tu již psalo např.:

http://www.portalsvj.cz/…-nemovitosti

Potvrzovala to i judikatura. Z poslední doby např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 801/2017 ze dne 12.12.2017, který prošel i testem ústavnosti (II. ÚS 780/18 ze dne 27.3.2018).

Nicméně rozsudků, že může nabývat SVJ i pozemek pod domem asi mnoho není.

Cituji z rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 38 C 139/2016:

"…nabytí vlastnického práva k danému pozemku, který je zcela zastavěn bytovým domem, jenž je spravován žalobcem, spadá pod pojem správy domu. Je tedy řádným výkonem práva, ke kterému má žalobce ve smyslu § 1195 odst. 1 občanského zákoníku způsobilost, a tudíž není překážkou povolení vkladu ve smyslu § 5 odst. 1 písm. f) zákona o zápisech.“

Hezký den!

  • Judikáty
  • pozemek

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.