Stará SVJ se řídí bytovým spoluvlastnictvím, velmi pravděpodobně

Vložil Pavel, 27. Březen 2016 - 11:15 ::

Seznam literatury o SVJ:

http://www.portalsvj.cz/…-k-noz-a-svj

se v 3/2016 rozšířil o komentář od respektovaných autorů z respektovaného nakladatelství.

K používaní bytového spoluvlastnictví z NOZ se v komentáři uvádí:

„I přes popsané rozdíly v charakteru jednotek a přes nedostatek konkrétní úpravy společenství v přechodných ustanoveních je zřejmě třeba vycházet z toho, že společenství vlastníků podle § 1194 ObčZ je v zásadě tatáž právnická osoba jako společenství vlastníků jednotek podle § 9 BytZ, a proto se i povaha existujících společenství bude řídit novou právní úpravou. Jak bylo ale řečeno, výklad není ustálen.“

Škoda, že bytové spoluvlastnictví bylo neuměle narváno do NOZ bez projednání v odborné veřejnosti a bez pozitivního přechodného ustanovení, které bylo zpracováno pro všechny ostatní právnické osoby v NOZ uvedené.

Žádný se států sousedících s ČR nemá problematiku SVJ upravenu v obecném kodexu, ale vzhledem k problematice mají samostatné zákony. Alespoň v něčem jsme před svými sousedy.

Hezký den!

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.