Spekulanti s byty neplatí za služby. Ostatním obyvatelům hrozí, že je kvůli tomu odpojí

Vložil JaVa, 11. Leden 2018 - 9:27 ::

Stačí velmi málo, aby lidem hrozilo, že je odstřihnou od tepla a energií. Ukazuje to případ bytového domu v Jirkově. Družstvo je neustále před krachem.

https://www.seznamzpravy.cz/…odpoji-41546?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil roztomily, 12. Leden 2018 - 22:08

  Na první pohled mě zaujaly tyto rozpory:

  Družstvo je neustále před krachem. A na to doplácejí i ostatní obyvatelé sdružení do společenství vlastníků jednotek (SVJ)

  Když pominu slovo sdružení (možná chtěl použít sdruženi), tak stále netuším, zda autor chápe rozdíl mezi družstvem a SVJ.

  Mluvčí doporučuje, aby se ostatní obyvatelé zkoušeli skutečné jméno dozvědět.

  Raději měl doporučit statutárnímu orgánu SVJ aby začal uplatňovat § 1177, ale chtít něco takového po statutáru, který situaci nechal dojít do stavu, že mu nezbývají prostředky ani na úhradu záloh je zbytečnost.

  I když úroveň předkládaných zákonů se neustále zhoršuje, je možné se stavu kdy SVJ nemá prostředky na krytí záloh bránit. Pokud se SVJ ocitlo v platební neschopnosti, určitě to souvisí se neřešenými problémy po několik let a za to si mohou všichni vlastníci sami.

  Vložil Detektiv (bez ověření), 12. Leden 2018 - 23:59

  „za to si mohou všichni vlastníci“

  Opravdu?

  Vložil aktivista (bez ověření), 13. Leden 2018 - 7:57

  Ale kdepak detektive, vlastníci za nic nemohou, a to ani náhodou. Vždycky za to může někdo jiný, řekl bych, že putin. Kdo jiný.

  Vložil Oldfox (bez ověření), 11. Leden 2018 - 13:05

  Co je mi v SVJ do nájemníka (ohledně plateb záloh a příspěvků)? To si musím hlídat a vymáhat po majiteli BJ. Podle mne SVJ nemůže chtít po ÚP žádné platby. To jde vždy do kapsy spekulanta. Nebo je to jinak?

  Vložil Krátký (bez ověření), 11. Leden 2018 - 13:45

  Jistěže vymáhat po majiteli. Ale to může trvat nějakou dobu a než se to vyřídí, tak hrozí kvůli dlužným platbám majitelů spekulantů odstřižení od tepla a energií.

  A v případě plateb od ÚP je to skutečně jinak. Zákon umožňuje platit ÚP místo spekulantovi přímo SVJ.

  Vložil Oldfox (bez ověření), 11. Leden 2018 - 20:28

  Zatím nám to nehrozí (naštěstí), ale rád bych si přečetl.

  Vložil Krátký (bez ověření), 12. Leden 2018 - 11:20

  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi § 42 odst.(3):

  „(3) Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek na bydlení nebo jeho část lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovali služeb nebo poskytovateli energií. V případě, že vlastník jednotky jako poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek zálohu za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, považuje se pro účely tohoto zákona za poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek.“

  Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře § 59 odst.(7):

  „(7) Příspěvek na bydlení nebo jeho část lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce příspěvku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií. V případě, že vlastník jednotky jako poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek zálohu za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, považuje se pro účely tohoto zákona za poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek.“.

  Vložil TN. (bez ověření), 22. Leden 2018 - 11:34

  A kurňa, oni ten fond oprav už zlegalizovali! Zatím byl jen v pokynu GFŘ a teď ho máme v zákoně!

  Vložil abc (bez ověření), 22. Leden 2018 - 11:55

  Člověče, co blbnete. Fond oprav tvoří např. družstva. Takže FO je dávno legální. Není ovšem pro svj. To, že v mnoha svj mají FO, je pouze jejich volba.

  Vložil abc (bez ověření), 22. Leden 2018 - 12:13

  Ano, vážení členové svj a majitelé FO. Je to pouze a pouze vaše záležitost, že platíte do FO. Naše svj nemá žádný fond oprav. Vůbec nám nechybí a FO nemáme potřebu mít. Když FO potřebujete, tak FO máte. Nemůžete se ovšem domnívat, že FO vnutíte i těm, co se bez FO obejdou.

  Vložil ab (bez ověření), 11. Leden 2018 - 9:49

  A kdo jiný by si s tím měl umět poradit, když ne družstvo. Družstvo přece může okamžitě zrušit nájemní smlouvu členovi družstva spekulantovi a tím pádem se zbaví i jeho anonymního nájemníka. Pouze to chce hnout mozkem.

  Vložil Volný (bez ověření), 11. Leden 2018 - 10:57

  V článu se ale uvádí:

  „Spekulanti nakupují byty a ty pronajímají sociálně slabším. Neplatí ale odvody. A na to doplácejí i ostatní obyvatelé sdružení do společenství vlastníků jednotek (SVJ).“

  Tzn., že se řeší SVJ nikoliv družstvo. Dále se v článku uvádí:

  „„Majitelé zakazují svým nájemcům, aby s kýmkoliv komunikovali a sdělovali svá jména,“ říká Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova, jež se problémem dlouhodobě zabývá.
  Takto jednoduše lze obejít novelu, na kterou obyvatelé nejen v Jirkově dlouze čekali. Bez skutečných jmen nelze na úřadech práce zajistit, aby peníze přeposílali.“

  V závěru článku se píše, že je třeba uvést další změny v občanském právu. Ale proč? Přece podle ustanovení § 1177 a 1178 NOZ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89… jsou majitelé povinni oznámit SVJ jméno a adresu nájemce. Tak ať si SVJ vynutí splnění této povinnosti po vlastnících (§ 1177), kteří byt pronajímají, nebo vlastníci po SVJ (§ 1178). Nepůjde-li to po dobrém, tak soudně.

  Vložil TN. (bez ověření), 22. Leden 2018 - 11:53

  Zde jde o důsledek lobbingu SČMBD. Je pravda, že některá SVJ v severních a severozápadních Čechách (Sokolov, Jirkov, Most, Litvínov, Teplice atd.) jsou před bankrotem, ale také je pravda, že si za to mohou sama, protože v domech neustavili výbory a nikdo nevymáhal dlužné zálohy, často ani formálně neustavili SVJ (nezapsali do rejstříku). Pověřeným vlastníkem a správcem bylo vždy nějaké družstvo nebo eseróčko, které inkasovalo odměny za správu, ale pohledávky nevymáhali. Teďka se obracejí o pomoc na stát… Stačí si přečíst historii insolvencí těchto SVJ, zajímavé je, že jde často o velké paneláky o 40–150 bytech a přesto se v těch domech nenašli kandidáti do výboru. Je to asi dáno skladbou obyvatel, ale to je na jinou debatu.

  SČMBD navrhuje, aby s nastěhováním nového nájemníka nebo s každým nabytím bytu vyslovovalo souhlas SVJ = rozuměj, aby členská družstva mohla za udělování souhlasu vybírat poplatky, protože velkým SBD kvůli konkurenci správců klesají příjmy a hledají alternativní zdroje, jak ždímat SVJ a tunelovat jejich rozpočty.

  V domech, kde jsem ve výboru, je asi 30–40 % vlastníků s trvalým pobytem mimo dům, většina jsou pronajímatelé, v několika případech koupili byty rodiče dětem, nebo děti rodičům. S pronajímateli vycházíme korektně, někteří chodí na schůze, někteří nám dávají plné moci, abychom měli usnášeníschopnost. Normálně komunikujeme a problémy ani moc nemáme. Jsou tu realitky, které do bytů umisťují problémové nájemníky, ale daří se nám problémy řešit, nenecháváme nic náhodě. Mám zaplacený hlásič změn v katastru (ten státní od ČÚZK) a změny aktivně hlídám a pokud se nabyvatel sám neozve, okamžitě ho kontaktujeme. Máme v domě investory z Izraele, kteří byty pronajímají sociálním případům a zastupuje je realitka, která komunikuje tak napůl, ale dá se to a problémy řešíme. O dům se ale musí někdo starat!

  Je chyba vlastníků, že se nestarali. Nevím, proč bych měl ze svých daní teďka sanovat jejich dluhy. Se asi zbláznili?

  Vložil Werewolf, 23. Leden 2018 - 19:06

  Můžete prosím upřesnit, nebo uvést zdroj? Jsem místní, tak mě to zajímá, díky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".