Příspěvky a zálohy

Vložil Anonymous, 20. Září 2012 - 11:25 ::

V jiné diskusi bylo uvedeno, že „SVJ vybírá buď příspěvky, nebo zálohy na správu domu.“

Pokud tomu dobře rozumím, příspěvky se hradí již vynaložené náklady, zatímco zálohy se skládají na náklady, které bude nutné vynaložit (přesná formulace je v ZoVB). Jenže jaký je vztah příspěvků a záloh? Jak poznám příspěvek od zálohy (jako člen SVJ i jako SV)?

 1. Hradí se sice zálohy na budoucí náklady, ale než dojde k vyúčtování, náklady jsou vynaloženy, takže se ze záloh staly příspěvky (připomínám, že pomocí příspěvků se hradí náklady, které již byly vynaloženy – onen okamžik „již byly vynaloženy“ se vztahuje ke dni zaplacení, ke dni skončení účetního období, nebo ke dni vyúčtování?).
 2. Nebo skutečně platí, že „SVJ vybírá buď příspěvky, nebo zálohy na správu domu“, nikoliv tedy současně příspěvky i zálohy. Dává to logiku, protože jak poznat od sebe zaslaný příspěvek od zaslané zálohy, že.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Krobot (bez ověření), 21. Září 2012 - 10:31

  V odst. 1 se mluví o příspěvku na náklady správy domu a v odstavci dvě se uvádí pojem záloha na předpokládané náklady. Nic jiného zákon nepředepisuje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".