Pozvánka družstvu

Vložil Dana Novotná (bez ověření), 23. Září 2015 - 13:32 ::

Dobrý den, v domě je nás 5 bytů v osobním vlastnictví, 4 byty jsou družstevní. Chceme založit SVJ s vlastní správou. Je prosím nutné zvát zástupce družstva k notáři, kde vznikne SVJ? Je pravda, že správa družstva zaniká vznikem SVJ?

Děkuji!

Dana

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 23. Září 2015 - 14:45

  Stejný problém zde řešil nedávno pan Werewolf.Obraťte se na něho,určitě Vám sepíše přesný postup.Neuvádíte totiž ani základní informace.Jako kdy byl dům rozdělen na jednotky( v prohlášení vlastníka),kdy byly převedeny jednotky do soukromého vlastnictví dle výpisu z KN.Nejprve doplňte Vaše informace a pak se dočkáte správných odpovědí.

  Vložil Werewolf, 23. Září 2015 - 16:46

  http://www.portalsvj.cz/diskuse/kroky-pri-zalozeni-svj-ve-vchode-s-sbd-byty-nastaveni-odmen-stanovy

  Tedy přidávám své vlákno.

  Už bych přispěl, ale protože místo komentářů dostávám poslední dobou jen mínusy, které mi nic neřeknou, tak se komentářů spíš zdržuji a sleduji jiné případy.

  Chcete založit SVJ - víte, že již nevzniklo? Víte kdy bylo na katastru zapsáno prohlášení vlastníka a kdy byl třetí vlastník? (Druhý jiný majitel než BD)

  Pokud skutečně SVJ už u Vás automaticky nevzniklo, pak samozřejmě i BD musí být pozváno k notáři, protože BD je taky vlastníkem. Je vás celkem 6 vlastníků. Z toho jeden má 4 byty. A jeho hlasovací síla tomu také odpovídá. BD tedy vyšle svého "zástupce", jak píšete. Jestli je to předseda samosprávy, nebo to bude někdo zmocněný družstvem, to už vám jistě nepovím. Vybavuji si, že p. Lake hovořil o někom, kdo má být zapsán v rejstříku, ale on Vám to upřesní.

  Většinu odpovědí naleznete v z. 72/1994, popř. v NOZ paragrafy cca 1170 - 1215 (přibližně z hlavy to střílím)

  Vložil JaVa, 23. Září 2015 - 17:07

  Děkuji pane Werwolfe.Z mínusů si nic nedělejte.Já tu dostávám mínusy již dlouho a jsem za ně vděčný,poněvadž mě to donutí zjistit si, jak je to správně a tak se neustále vzdělávám.

  Vložil lake, 23. Září 2015 - 13:47

  Osobní ani nákladní vlastnictví neexistuje.

  Podle Vašeho popisu je v domě 5 jednotek. Z toho 4 ve vlastnictví družstva a jedna ve vlastnictví jiné osoby. Samzořejmě, že k založení SVJ je nutný souhlas všech vlastníků jednotek.

  Váš dotaz ohledně zvaní zástupce družstva k notáři je zmatečný. Není nutno nikoho nikam zvát. Je pouze nutno schválit stanovy. To je možno učinit individuálním podepisováním listiny, přičemž podpis každého vlastníka musí být úředně ověřen.

  lake

  Vložil Olin (bez ověření), 23. Září 2015 - 20:47

  Lake: „Je pouze nutno schválit stanovy. To je možno učinit individuálním podepisováním listiny, přičemž podpis každého vlastníka musí být úředně ověřen.“

  To je nesmysl. Přijetí stanov v rámci zakladatelského právního jednání vlastníků jendotek probíhá za účasti notáře. Všichni vlastníci potvrdí svým podpisem přijetí stanov před notářem vč. zástupce družstva.

  Vložil lake, 24. Září 2015 - 3:15

  Oline, domnívám se, že v tomto nemáte pravdu.

  Zakladatelské právní jednání musí pouze mít formu veřejné listiny. Jednotliví účastníci dohody o schválení stanov mohou právně jednat individuálně v různé době, mohou svůj souhlas se stanovami vyjádřit samozřejmě i dodatečně. Nemusí se všichni scházet v jednom místě a v jednom čase, jak se mylně domníváte. Taková zákonná podmínka neexistuje v žádném právním předpisu.

  Dokonce se nemusí ani jednat o téhož notáře. Ověření totožnosti právně jednající osoby provede ten notář, který sepisuje notářský zápis, nebo který pokračuje v notářském zápisu (§ 62 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb. Notářský řád, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-358#p62).

  lake

  Vložil Olin (bez ověření), 24. Září 2015 - 10:28

  Pane lake,

  to co jsem napsal „Všichni vlastníci potvrdí svým podpisem přijetí stanov před notářem vč. zástupce družstva.“ nevylučuje přerušení zakladatelského jednání a jeho pokračování později, tzn., že ti vlastníci jednotek, kteří se k zakladatelskému jednání nedostavili, mohou po dohodě s notářem příjít a podepsat patřičné dokumenty později. Takový postup se vlastníků prodraží a je v případě pouze 6 vlastníků úplně zbytečný. Není vyloučeno, že v notářském zápisu bude pokračovat jiný notář, ale pořád půjde o jeden notářský zápis. Není pravdivé Vaše tvrzení o tom, že není nutno zvát vlastníky k notáři, ale stačí schválit stanovy individuálním podepisováním listiny s úředně schválenými podpisy.

  Dano,

  před návštěvou notáře projednejte stanovy se zástupcem družstva. Ten nemusí se zněním stanov souhlasit. Schůzku s notářem sjednejte teprve v případě, že se dohodnete se zástupcem družsva a ostatními vlastníky na znění stanov, protože je potřebný souhlas všech vlastníků. Zároveň si zvolte volené orgány a pak můžete nechat zapsat společenství do rejstříku.

  Vložil Dana Novotná (bez ověření), 23. Září 2015 - 13:50

  Dobrý den, pochopil jste to špatně – celkem 9 jednotek (5 bytů je v osobku, 4 byty jsou družstevní).

  Jdeme k notáři založit SVJ, a dotaz zní, zda musíme informovat družstvo?

  Vložil lake, 23. Září 2015 - 14:10

  Paní Novotná, to Vy jste to napsala špatně. Uvědomte si, že bytové družstvo je také osoba a vlastní tedy všechny své byty v „osobním“ vlastnictví. Z toho mi vyšel celkový počet 5 bytů.

  Neexistuje osobní (ani nákladní) vlastnictví. Pouze vlastnictví. Rozumí se samo sebou, že vlastníkem majetku je vždy osoba. Zvíře či věc totiž vlastníkem majetku být nemůže.

  lake

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 23. Září 2015 - 14:34

  Domluvte kámošovi! Zase tady kdekoho zuráźel!

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 23. Září 2015 - 14:31

  Příjemný, jak voština v zadku! lake! pozor! Než se naštvu!

  Vložil Dejvická (bez ověření), 23. Září 2015 - 16:27

  Lake pouze opravuje chyby ve vyjadřování – díky němu jsem si uvědomil, jak někteří a mezi ně patřím i já – občas zaměňují pojmy s dojmy. Tak se uklidni, máš mne v zádech!

  Vložil janica, 23. Září 2015 - 14:06

  BD je také vlastník ve vašem budoucím SVJ s významným spoluvlastnickým podílem. Měli byste mít zpracované stanovy, ke kterým se vyjadřují všichni vlastníci i BD. BD zastupuje u notáře jeho předseda nebo jiná jím pověřená osoba. Notář vám neřekl, jak se postupuje nebo platíte za každou konzultaci? Notářský zápis není za hubičku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".