Počet hromádek

Vložil Bořil Jaroslav (bez ověření), 31. Říjen 2012 - 14:39 ::

Předmět plnění určuje plátce.

Příklad: Dodavatel vystaví více faktur. Je to zákazník, kdo je určí, které zakázky hradí (převzal, pokládá za dokončené) a které nehradí (nepřevzal, nepokládá za dokončené), a to zcela nezávisle na časovém pořadí prací či vystavení faktur.

Ve společenství to znamená toto: Člen společenství určí, na kterou hromádku se jeho platba připíše. K tomu potřebuje znát celkový počet hromádek, na něž přispívá, neboť je oprávněn určit, na kterou hromádku má být jeho platba přispsána, ale už ne to, na jakou dílčí položku z dané hromádky.

Obdobné platí při započtení: Co se započte proti čemu určuje ten, kdo započtení provádí.

Jinak formulováno: Každá hromádka je nezávislá. (Teprve když plátce neurčí, co hradí, ani na výzvu příjemce platby, může o tom rozhodnout příjemce.)

Na kolik hromádek člen společenství přispívá? Opakovaně se zde píše, že pouze na dvě: správu a služby (s tím, že co není služba, patří pod správu), ale žádným judikátem to podloženo není.

Podle ojedinělého výkladu se platí pouze na správu, neboť nic jiného společenství není oprávněno vykonávat.

Jiný ojedinělý výklad rozdlišuje hromádek naopak více než dvě uvedené.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 2. Listopad 2012 - 2:55

  …Na kolik hromádek člen společenství přispívá? …

  • spíše na kolik přispívat musí. Samozřejmě pouze na jednu …„hromádku faktur“ o jíž uvádí §15/1
  • označení „služba“ je pouze specifická interní transformace umožňující adresnější směrování požadavků na úhradu nákladů v SVJ (§9a/2) samozřejmě s výjimkou „služeb“ předdefinovaných zákonem – jíž je třeba dodávka TEPla a TUV (zde transformaci – tedy postup rozúčtování – představuje postup podle vyhlášky 372/2001).
  • co se míní pojmem „služba“ (mimo zákonem již vyčleněných „služeb“) by jste měli mít vydefinováno ve Stanovách

  Nezználek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".