Počet členů výboru musí být určitý

Vložil Pavel, 7. Leden 2010 - 1:58 ::

Vzorové stanovy obsahují v čl. VIII/6 ustanovení: „Výbor je alespoň tříčlenný“.

Tento chybný text se bohužel objevuje i v řadě stanov SVJ. Nebo je různě vylepšován např. „Počet členů výboru je 3–5.“

Judikatura k tomu uvádí (Vrchní soud 7 Cmo 956/2000): „K počtu členů výboru lze uvést, že jestliže byly ve smyslu § 9 odst. 8 zák. č. 72/1994 Sb. ve znění zák. č. 103/2000 Sb. na první schůzi shromáždění vlastníků přijaty stanovy, pak v rámci těchto stanov musí být jednoznačně určeny orgány společenství [§ 9 odst. 14 písm. c) řečeného zákona]. Statutárním orgánem společenství může být výbor společenství nebo pověřený vlastník. Jestliže má být dle stanov zřízen kolektivní orgán, a tím je i výbor společenství, pak musí být také zřejmé, kolik má mít tento kolektivní orgán členů. V opačném případě by nebylo možné jednoznačně určit, zda je v tom kterém konkrétním případě takový kolektivní orgán schopný usnášení, neboť by nebylo zřejmé, kolik má mít členů dle stanov a kolik jich fakticky má resp. fakticky rozhoduje (hlasuje). Je-li ve stanovách přijatých na první schůzi shromáždění jako statutární orgán určen výbor, pak počet jeho členů musí být jednoznačně určen, přičemž nejnižší počet členů jsou tři (§ 9 odst. 11 zák. č. 72/1994 Sb. ve znění zák. č. 103/2000 Sb.).“

Stejně se k nutnosti mít ve stanovách vyjádřený jednoznačný počet členů výboru staví i literatura. Např. Dvořák str. 327, Holejšovský str. 126.

Dovolím si dodat, že pokud nebude jednoznačně určen počet členů výboru, dojde k porušení § 37/1 ObčZ a ustanovení stanov v této části je absolutně neplatné pro neurčitost.

Hezký den!

  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil AnonymousX (bez ověření), 7. Leden 2010 - 8:24

Toto je kvalitní příspěvek. Děkuji autorovi, protože i já jsem měl špatný názor na tuto záležitost. Myslím si, že tento příspěvek by měl být zařazen do FAQ, přestože se tato problematika často neřeší.

Vložil admin, 8. Leden 2010 - 1:17

Pan Pavel tento příspěvek do FAQ zařadil. Je zde více příspěvků, které by si zasloužily do FAQ zařadit a nepropadnout do hlubin diskuse.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".