Plynová přípojka

Vložil 343svj344, 4. Březen 2010 - 20:49 ::

Naše společenství chce vybudovat plynovou přípojku ze stávajícího plynovodu na obecním pozemku. S obcí chceme uzavřít Smlouvu o smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.

Obec nutí naše společenství, aby u zdi vedlejšího společenství byla ukončena plynová přípojka a rozvod plynu byl řešen přes společnou část domu, 1. podzemním podlažím, vedlejšího společenství (tzn. cca 40 m).

Naše společenství chce řešit plynovou přípojku mimo dům (vedením v zemním výkopu) ve dvou variantách s ukončením přípojky u stěny domu.

Žádáme Vás o podání vysvětlení:

 1. Jaká opatření musí učinit a přijmout naše společenství ve vztahu k vedlejšímu společenství,aby mohlo být dané dílo realizováno ve společných částech tohoto společenství?
 2. S čím musí souhlasit výbor vedlejšího společenství a vlastníci bytových jednotek vedlejšího společenství přes jejichž společné části domu by byl realizován rozvod plynu?
 3. Jaké smlouvy, písemnosti včetně zápisu věcného břemene bude nutné v této věci pořídit?
 4. Jaký souhlas vlastníků bytových jednotek vlastnících společné částí domu, přes které se povede rozvod plynu je dostačující, aby vedlejší společenství mohlo zřídit rozvod plynu do svých společných částí domu. Jaké písemnosti bude v dané věci nutné pořídit včetně zápisu do katastru nemovitostí)?
 5. Je možné z bezpečnostních, technických či právních hledisek (zákonů a obecně závazných právních předpisů) provést realizaci tohoto díla jak navrhuje obec?

V příloze Vám předkládáme schéma situace s tím, že:

 • investorem díla je „SVJ“ 343, 344
 • vlastníkem společných částí domu, přes které chce obec realizovat rozvod plynu je SVJ 341, 342
 • červeně je označen rozvod plynu a plynové přípojky stávající sítě
 • zeleně je zakreslen rozvod plynu, který navrhuje obec

Předem děkujeme.

S pozdravem,

předseda výboru SVJ 343,344 Jince:
Ing. Tibor Bartoš
místopředseda: Ing.Roman Kovář

PřílohaVelikost
situace k dotazu.jpg213.87 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jana1, 5. Březen 2010 - 7:52

  Řešení obce je špatné, technicky, i vzhledem k bezpečnosti. Jenom přehazuje případné problémy na vaše SVJ. Předpokládám, že na situaci je řad tlustější červená a koncová přípojka je tenší červená. Správně by se měl prodloužit řad, stávající koncovou přípojku přepojit a vaši novou přípojku vést venkem, podél domu a na líci objektu vybudovat HUP. Podrobnosti a řešení musí vyřešit projektant. Plynovod je v nějaké dimenzi, STL, nebo NTL…atd. Jana

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".