Parkování na pozemku SVJ

Vložil Iva (bez ověření), 18. Duben 2024 - 6:18 ::

Dobrý den, poradíte mi jak vyřešit problém s parkováním na pozemku našeho SVJ. Máme poměrně velký pozemek kolem bytového domu, ale také dost aut a neustále nám tam parkují cizí lidé. Bohužel nesmíme pozemek oplotit, z důvodu zapsání v katastrální mapě jako kolektivní bydlení. Jak tuto situaci řešit? Děkuji za info :)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 18. Duben 2024 - 9:14

  Ivo, neposkytujete potřebné informace. Proto nemůžete dostat použitelnou odpověď.

  Nejde nejspíše o pozemek SVJ, nýbrž o pozemek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. To je však v tomto případě bezvýznamné. Je bezvýznamné zda vlastník smí či nesmí pozemek oplotit. Je také naprosto bezvýznamné, zda jde podle územního plánu o oblast „kolektivního bydlení“.

  Rozhodující je zda jde o veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Případně zda pozemek (nebo jeho část) je ve vyhlášce obce veden jako veřejné prostranství. V obou těchto případech rozhodují o režimu parkování úředníci, nikoliv vlastník pozemku. Totéž platí o dopravním režimu (tedy o osazení svislych značek a vodorovného dopravního značení).

  Justitianus

  Vložil Iva Černá (bez ověření), 18. Duben 2024 - 10:18

  Dobrý den, máte pravdu, že pozemek patří máme jako spoluvlastníci jednotek. V katastru je celý pozemek zapsán jako ostatní komunikace, ostatní plocha. Chceme prostě vyřešit co nejdříve a nejlevněji parkovací místa pro naše nájemníky, s vyloučením cizích parkujících aut :)

  Pozemkový úřad nám sdělil toto: Bydlení kolektivní (BK) Hlavní využití: Bydlení v bytových domech. Stavby vedlejší viz kap. 6.1., bod 1A) písm. b). 1A) Umísťování staveb vedlejších, veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury a zeleně:

  1. Stavby vedlejší a využití pozemků v plochách bydlení kolektivního (BK):

  • související dopravní a technická infrastruktura (např. garáže, odstavná a parkovací stání, účelové komunikace, studny, domovní ČOV apod.), • zpevněné plochy, plochy veřejné zeleně, zahrady.

  Přípustné využití území, činnosti a stavby: • využití školské, zdravotnické, sociální a církevní v rámci objektu pro bydlení (např. byty s pečovatelskou službou apod.) • sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) • stavby a využití dle kap. 6.1., bod 1A) písm. a)

  1. V celém zastavěném území a v zastavitelných plochách je možné jako hlavní nebo

  přípustné využití v souladu s charakterem území a při respektování hlavního využití umísťovat: • dopravní infrastrukturu místního charakteru (komunikace místní, účelové, cyklistické a pěší, odstavná a parkovací stání pro funkci plochy), • technickou infrastrukturu místního charakteru (sítě a koncová zařízení technické infrastruktury), • veřejná prostranství, plochy veřejné a ochranné zeleně.

  Vložil Justitianus, 18. Duben 2024 - 11:21
  • Iva: „Pozemkový úřad nám sdělil toto…“

  Je bezvýznamné co Vám sdělil pozemkový úřad. Už jsem Vám napsal dvě záležitosti které si máte napřed zjistit o režimu pozemku. Druh pozemní komunikace je uveden v obecní evidenci (pasportu) komunikací (zákon 1997/13/§9/6, o pozemních komunikacích). Režim veřejného prostranství podle zákona 2000/128/§34, o obcích, by měl být vymezen v územním plánu obce nebo v obecní vyhlášce.

  • Iva: „Chceme prostě vyřešit co nejdříve a nejlevněji parkovací místa pro naše nájemníky …“

  Právnické osobě SVJ není vůbec nic do nájemníků, ani do toho zda a kde parkují. Nemáte žádné právo ani povinnost se tím zabývat, tedy to nedělejte. Viz judikáty a diskuse:
  ☀ Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 3553/2017 ze dne 3. 4. 2018
  ☀ Usnesení Ústavního soudu I.ÚS 2325/18 ze dne 7. 8. 2018
  SVJ si nemůže hrát na policajta

  Justitianus

  Vložil § (bez ověření), 18. Duben 2024 - 10:27

  Proč chcete řešit parkování pro nájemníky a ne pro vlastníky? Pak auto vlastníka bude cizí parkujiící. Než začnete něco řešit, tak si nejdříve ujasnětě pojmy, co komu patří a kdo vlastně má na pozemku parkovat.

  Vložil Clen (bez ověření), 18. Duben 2024 - 8:39

  Začal bych s cedulemi: soukromý pozemek, vstup zakázán

  Na (takto označené) pozemky v majetku fyzických osob obecně neplatí právo průchodu.

  Píše to o pozemku SVJ, ale pravděpodobně se jedná o podílové spoluvlastnic­tví členů?

  Vložil Bruno2, 18. Duben 2024 - 6:32

  Na základě souhlasu odboru dopravy umístit dopravní značku – Parkování jen s parkovací kartou SVJ nebo Parkování povoleno jen se souhlasem vlastníka pozemku anebo nainstalovat sklápěcí uzamykatelné zábrany.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".