Obec jako osoba soukromého práva x jako orgán státní moci

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 6. Duben 2013 - 13:11 ::

„jde o věc v přímé pravomoci ministerstva, kterou má na starosti Stavební úřad. Nikoliv samotná obec.“

Dá se nějak zjistit, které věci má na starosti obec a které ministerstvo? O která ministerstva se jedná? Dá se nějak zjistit, kdy obec vystupuje jako orgán státní moci a kdy jako soukromoprávní subjekt?

Problém je v tom, že ve všech případech obec používá stejné IČO, stejnou odesílací i doručovací adresu a stejné obálky – úřední, s červeným pruhem, s odtrhávacím poučením. Navíc sebe označuje jako „Obecní úřad obce O.“, právní subjekt tohoto jména neexistuje, použité IČO patří obci O., nikoliv „Obecnímu úřadu obce O.“. Pokud obec jedná za ministerstvo nebo jménem ministerstva, v písemnostech to neuvádí (typicky stavební úřad).

Neměla by obec (jako orgán státní moci) používat obálky se zeleným pruhem a s odtrhávácím poučením s jako soukromoprávní subjekt obálky bez poučení, barvu pruhu podle své volby?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Nadřízený (bez ověření), 16. Červenec 2021 - 12:54

  Je někde přehledně uvedeno, který orgán je nadřízený jednotlivým odborům obce?

  Příklad:
  Stavební úřad spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj.
  Odbor sociálních věcí spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

  Jak je to s ostatními odbory?
  Odbor památkové péče?
  Obecní policie?
  Přestupková komise? 
   …

  V kterých případech je nadřízeným krajský úřad?
  V kterých případech je nadřízeným starosta obce?

  Vypadá to, že (minimálně v některých případech) je nadřízených více (ministerstvo, krajský úřad, starosta obce). Jak se v tom orientovat?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".