NOZ § 1200 odst. 2 Obsah stanov

Vložil hidden999, 23. Říjen 2013 - 18:22 ::

Dotaz na zdejší právníky: Jsou ustanovení § 1200 odst. 2 vymezující obsah stanov kogentní nebo dispozitivní?

A odpoví někdo z právně vzdělaných rádců na dotaz: Nové stanovení záloh – pro rok 2014 podle NOZ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 24. Říjen 2013 - 4:06

  Dotaz k zálohám je zmatečný. Pokud má jít o zálohy na služby, nepostupuje se vůbec podle NOZ. Pokud má tazatel na mysli zálohy na správu domu, je to opět zmatečné: placení záloh není vlastníkovi jednotky(2012) zákonem uloženo. Takže takovou povinnost vlastník nemá.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 23. Říjen 2013 - 20:52

  V důvodové zprávě k NOZ stojí: „Tam, kde není výslovný zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Zákonný zákaz je formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání nepřihlíží.“

  Sám tak můžete shledat, zda v § 1200/2 jsou/nejsou kogentní ustanovení, od kterých se nelze odchýlit.

  Ke správnému stanovení záloh snad nepotřebujete žádný zákon. Nebo si snad neumíte spočítat, že na zálohách musíte vybrat tolik (+ něco málo navíc), kolik vydáte?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".