Nový ZoVB asi nebude

Vložil Pavel, 11. Leden 2011 - 23:55 ::

Nová právní úprava vlastnictví bytů je řešena v rámci nového kodexu občanského práva, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti.

V současné době byl na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti zveřejněn nový kodex občanského práva : http://obcanskyzakonik.justice.cz/…-zakona.html. Tento návrh v sobě obsahuje novou úpravu vlastnictví nemovitostí, vlastnictví částí nemovitostí a společného užívání. Měl by, pokud bude v uvedené podobě schválen, nahradit plně i zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Prozatím je v rámci jeho přejímání nejproblematičtější náhrada transformační části stávajícího zákona č. 72/1994 Sb., týkající se přechodu družstevní správy domu do vlastnické formy a dále také problematika vzorových stanov Společenství vlastníků podle dosavadního zákona.

Do 25. ledna 2011 tento návrh může laická i odborná veřejnost připomínkovat.

Hlavní ustanovení týkající se SVJ jsou v § 1096 až § 1158.

Samotný ZoVB je rušen bodem 47 § 3019.

Nový kodex má nabýt účinnosti 1.1.2013.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 12. Leden 2011 - 10:55

  Bože, to zas bude paskvil. A opět se budeme nesmyslně soudit.

  Vložil AnonymousV (bez ověření), 12. Leden 2011 - 22:45

  Nový návrh: Orgány společenství vlastníků (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu. (2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

  Neuvěřitelné: Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

  Společneství má něco společného se živnostenským podnikáním?

  Vložil svjvmt, 12. Leden 2011 - 22:52

  A co je na tom zvláštního? Prostě co se týká způsobilosti odkazuje na jinou normu. Proč totéž vypisovat vždy znovu? Odkazy jsou snad běžné.

  Vložil TeKiRu (bez ověření), 12. Leden 2011 - 8:25

  Má smysl někam psát připomínky?

  Můžeme zde organizovat sepsání připomínek?

  TeKiRu

  Vložil svjvmt, 12. Leden 2011 - 17:14

  No jak to tak berete, tak pak je třeba mlčet. Takové to „a co já zmůžu…“ a pak nadávat. Jde snad o naše byty, ne nějakého „státu“. A stát jsme snad my, ne? Takže měla být k tomu široká diskuse, zase pár poslanců si něco přihřeje (co je to hromosvod?, někde topná soustava, jinde rozvody tepla.. je třeba to sjednotit s technickými normami, aby to bylo jednotné) a pak se budeme divit a nadávat. Moc patří lidu (jenže masa si neumí vládnout), ne? My jsme to pustili skupině lidí, co s náma mávají. Už se jednou starejme o své věci.

  Vložil rivr, 12. Leden 2011 - 8:54

  …proč bychom tu jinak diskutovali – budeli zde dost relevantních připomínek třeba z toho budou nějaký „amarouny“ vhodné pro zaslání (nebo pro zasmání) – jen času není nazbyt Do 25. ledna 2011

   rivr

  Vložil TeKiRu (bez ověření), 12. Leden 2011 - 10:27

  Někde zde už byl seznam připomínek.

  Co je v návrhu vyřešeno:

  hlasovací kvora,

  podnět ke svolání shromáždění,

  rozhodování mimo shromáždění,

  schvalování účetní závěrky shromážděním,

  společné části domu (okna, vnější dveře).

  Co vyřešeno není, jsou definice některých pojmů:

  služby (nijak neřešeno),

  jak stanovit spoluvlastnický podíl,

  zavádí se nový pojem „vlastní správní činnost“, aniž by bylo jasné, o co jde, a jak se odlišuje od (nevlastní) správní činnosti.

  TeKiRu

  Vložil Miruna-votrok (bez ověření), 12. Leden 2011 - 8:22

  § 1150 Shromáždění přijímá rozhodnutí většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují k přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 12. Leden 2011 - 11:39

  Osobně se domnívám, že tady byl 100%-ní souhlas potřeba vždycky.

  Změny podílů lze dosáhnout asi jenom změnou vnitřního uspořádání nebo výstavbou nových jednotek, když první možnost byla řešena §11 odstavcem 5 větou první a Smlouvu o výstavbě v případě druhé možnosti taky podepisují všichni.

  Co se týče příspěvků na správu domu a pozemku, tam taky buď dohoda všech, nebo nic.

  Takže přestaňme zbytečně plašit :-)

  Vložil JV (bez ověření), 12. Leden 2011 - 12:15

  Navíc klasický spor o výši poplatků externímu správci, je rozřešen, protože je konstatováno, že se bude platit za BJ (tj. ne jako ostatní správa podle spoluvlast.podílů).

  Vložil Bohdan H. (bez ověření), 12. Leden 2011 - 16:35

  „Navíc klasický spor o výši poplatků externímu správci, je rozřešen“

  Není; není definována vlastní správní činnost.

  Příklad: Provedení odečtů poměrových indikátorů tepla a kalkulace. Typicky vykonává osoba pověřená správou domu.

  Je to náklad spojený s dodávkou tepla, rozúčtuje se jako teplo (podle vyhlášky).

  Je to náklad spojený se správou domu, rozúčtuje se podle vlastnických podílů.

  Spadá pod vlastní správní činnost, rozúčtuje se na jednotku.

  Bohdan H.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 12. Leden 2011 - 19:04

  Není pravda, že: Provedení odečtů poměrových indikátorů tepla a kalkulace. Typicky vykonává osoba pověřená správou domu, jak uvádí Bohdan H. To co je typické pro vás nemusí být typické pro někoho jiného.

  Vložil JV (bez ověření), 12. Leden 2011 - 8:22

  vypadá, že zákonodárci chystají zpřísnění hlasovacích kvor???? §1143 (2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  „K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů VŠECH vlastníků“

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 12. Leden 2011 - 19:08

  A zase se neřeší to, když členové nechodí na schůzi a nelze opravovat dům. Na účtu je spousta peněz (ano doslova spousta peněz a nelze je použít na opravu domu).Opět paskvil, který předpokládá, že všichni nadšeně udržují dům.

  Vložil Anonym22 (bez ověření), 12. Leden 2011 - 23:42

  Jak může být na účtu „spousta peněz“ na opravy, když opravy nebyly schváleny? Kde se ty peníze berou?

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 13. Leden 2011 - 11:03

  zpravidla záloha na fond oprav – z čeho podle Vás opravíme rozbitý výtah ?? – obejdem byty s kloboukem ??

  Vložil svjvmt, 13. Leden 2011 - 10:43

  Pašáci, umí je proti jiným namnožit, prostě ví jak. Vy hradíte keš, až je třeba…

  Vložil Deleted1, 13. Leden 2011 - 1:17

  Vážený Anonym22, víte co jsou to příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace? Znáte způsob jejich vybírání, schvalování a znáte stanovy? Jestliže ano, jak se můžete divit, kde se berou peníze? Jaro

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 12. Leden 2011 - 11:52

  Mně osobně se zrovna tohle zpřísnění líbí, protože padne to často kritizované rozhodování 25,01% vlastníků.

  Vložil rivr, 12. Leden 2011 - 7:07

  Pár dotazů k diskuzi pro nové §..

  §1116 – má slovo „nahlížet“ v má nějaký všeobjímající význam nebo znamená co znamená – pokud to druhé, je to ustanovení vhodné jen pro ty „nahlížeče“ s fotografickou pamětí
  §1117/2 – dalo by se dovodit že tomu tak nyní být nemusí?
  §1143/1 – může být nyní SVJ vlastníkem jednotky? 


  co bude znamenat přijetí ? – masivní úpravu Stanov ve Společenstvích? 

  rivr

  Vložil Anonymák (bez ověření), 13. Leden 2011 - 17:25

  § 1116 – souhlasím, prostým nahlížením na místě není reálně možné něco zkontrolovat, protože nikdo nebude s daným člověk tam sedět mnoho hodin… aneb je třeba mít možnost pořizovat opis, fotokopie (samozřejmě na vlastní náklady). Zda se to myslí pod pojmem nahlížení těžko říct, ale rozhodně bude dost lidí si to vykládat tak, že nikoli.

  § 1117/2 – naopak mne nenapadá, podle čeho by šlo dovodit, že tomu tak dnes být může (tedy pokud všichni nedohodnou jinak) – je to náklad na správu domu a tedy podle podílů.

  § 1143/1 – ano může, ale jednotku může nabýt pouze za účelem své činnosti (správy domu) – tedy např. si pořídí kancelář.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".