Nový § 24/5 příspěvky na člena

Vložil Pavel, 29. Září 2007 - 2:16 ::

Mezi příspěvky, které jsou počítány stejnou částkou, je uveden i § 28/1/b pojištění domu. To se mi zdá nesprávné, protože pojistná suma je vypočítávána z hodnoty předmětu pojištění a ta samozřejmě koreluje s m2.

Navrhuji v textu písmeno b) nahradit písmenem c).

Navíc stanovit jako rozvrhovou základnu počet vlastníků je nespravedlivé v případě, že v domě je původní vlastník SBD vlastnící např. 20% což může být i několik desítek jednotek. A např. vedení účetnictví, vybírání příspěvků a úhrad cen služeb neprobíhá podle vlastníků, ale podle jednotek.

Navrhuji vypustit slova „přispívají vlastníci“ a nahradit je slovy „se přispívá podle“.

Pavelsvj@centrum­.cz

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.