Novela ZOK

Vložil Pavel, 2. Listopad 2016 - 11:07 ::

Včera byla do vnějšího připomínkového řízení zaslána velká novela ZOK s drobnou novelou NOZ:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

U BD se mj.

1)ruší nesmyslná povinnost povinného zřízení internetových stránek v 636/1

2)ruší nesmyslné kvórum 100% pro změnu stanov v § 731/2

Bohužel se asi budou muset měnit stanovy do 18 měsíců od účinnosti, která se plánuje od 1.1.2018.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Misme, 3. Listopad 2016 - 10:45
  2)ruší nesmyslné kvórum 100% pro změnu stanov v § 731/2

  Kvórum 100 % není nesmyslné. Předkládaná změna zákona přenáší jen řešení špatného většinového rozhodnutí, které je mnohdy vedeno pohodlností, nedostatečnou informovaností atp. “většiny”, na nespokojené a odvážné jedince menšiny. Ochrana práv slabší strany tímto dostává na citelně frak. Předkládanou změnu zákona nemohu hodnotit jinak, než jako špatnou. Výrazně lepší alternativou, alespoň podle mého názoru, je ta, že se změnou stanov souhlasící většina, zastřešená předkladatelem těchto změn, se bude domáhat změny stanov, pro níž nezískala 100 % souhlas členů, soudní cestou. Současný návrh zákona však vytyčuje cestu opačnou.

  Vložil Pavel, 3. Listopad 2016 - 11:47

  Misme,

  pokud je nějaká větší skupina lidí, tak se obvykle rozhoduje většinou a nikoliv 100%. Komu tato skutečnost nevyhovuje, tak se může odstěhovat do RD a tam si o všem rozhodovat 100% (pokud nebude mít manželku).

  Teoreticky bádat nad tím, co je vhodnější úprava, jistě lze.

  Já jsem pouhý praktik, který ví, že existují BD se 100, 1 000 nebo i více než 5 000 členy. Při tomto počtu členů nelze dosáhnout 100% snad ani teoreticky. Stále totiž probíhá nějaké dědické řízení, členové jsou nedostupní z pracovních či osobních důvodů, rozvádí se, prodávají členské podíly atd.

  Při tak velkém počtu členů je prakticky jisté, že se bude vyskytovat chronický potížista, který nebude souhlasit s ničím.

  Takže opakuji, 100% hlasovací kvorum pro změnu stanov je nesmysl a podle zákulisních informací bude jako jedna z mnoha chyb ZOK odstraněno.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Misme, 3. Listopad 2016 - 15:10

  Rada k odstěhování do RD je hloupá. Jsem také praktik, člen jednoho z velkých družstev. Chronické potížisty si velká družstva generují sama, a to tím, že funkcionáři s pracovním aparátem vládnou (se všemi neduhy a negativními projevy), namísto aby naslouchali a hledali cesty řešení a pracovali na naplnění idey družstva. Stačí nahlédnou do toho jejich (tím mám na mysli SČMBD) chronicky negativisticky laděného časopisu, kde pozitivně zasmrádá jen samochvála.

  Vložil Pavel, 3. Listopad 2016 - 15:52

  Misme,

  můžete nám osvětlit, jak dosáhnete 100% s jedním potížistou nebo když máte 1 000 členů družstva?

  Pokud ne, tak je váš příspěvek hloupý.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Misme, 3. Listopad 2016 - 16:19
  Na podkladě příslušné právní úpravy podám žalobu k místně a věcně příslušnému soudu. Soud posoudí argumentaci obou stran a vynese rozsudek.

  P.S.: Velká bytová družstva mívají vlastní právní oddělení, tzn. jsou na toto řešení připravena.

  Vložil Bc. & Bc. Boris Vyskočil (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 16:35

  Proč by měl soud vyhovět? Pokud zákon vyžaduje 100 %, nemá soud jinou možnost než konstatovat, že zákonem požadovaného procenta nebylo v daném případě dosaženo a takovouto žalobu zamítnout.

  Soud nemůže rozhodovat proti zákonu.

  Vložil Misme, 3. Listopad 2016 - 17:02
  Cituji ze svého příspěvku výše:

  Výrazně lepší alternativou, alespoň podle mého názoru, je ta, že se změnou stanov souhlasící většina, zastřešená předkladatelem těchto změn, se bude domáhat změny stanov, pro níž nezískala 100 % souhlas členů, soudní cestou. 

  Pokud to stále není jasné, lze ustanovení zákona formulovat v tom smyslu, že pokud nedojde ke 100% shodě, právnická osoba se konečného řešení sporu může domáhat soudní cestou. Nedojde-li tedy k dohodě dobrovolně, žalobu bude podávat silnější strana sporu, což ale neznamená, že v případě prohry slabší strany tato vyvázne bez „ztráty bodu“ – úhrada soudních výloh protistrany ji nejspíše nemine.

  Současný návrh zákonného ustanovení považuji za zákonem posvěcené převálcování menšiny.

  Vložil Bc. & Bc. Boris Vyskočil (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 17:19

  „lze ustanovení zákona formulovat“

  Promiňte, prve jsem zřejmě nepochopil, že se bavíme o tom, jak lze formulovat ustanovení zákona a namísto toho jsem vycházel jsem ze zákonného ustanovení tak, jak je již formulováno. Účastnit se dále této debaty mi nepřísluší, neboť nejsem zákonodárným sborem.

  Vložil ssssss (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 17:43

  Pane Vyskočile, názory Misme jsou tak mimo realitu, že ona možná je členkou zákonodárného sboru. Tam jsou exot vedle exota.

  Vložil TN (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 12:23

  Definujte prosím chronického potížistu

  Vložil . (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 12:55

  Za chronického potížistu lze považovat schizofrenika, paranoidní osobnost. U nás v domě takovou osobnost máme, nikomu to nepřeji. To je ale nemocný člověk a pro svj neřešitelná situace.

  Vložil Jožo (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 14:51

  „Za chronického potížistu lze považovat schizofrenika, paranoidní osobnost. U nás v domě takovou osobnost máme, nikomu to nepřeji.“

  Bohužel znám. Jak to řešíte?

  Vložil . (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 18:54

  Už nijak, to nemá řešení. Zkoušeli jsme policii, ta vše ví a zná a odpověděla nám, že máme neshody ve společenství, že jí to nepřísluší řešit. Vysvětlovat cokoliv takové osobě nemá smysl, oponování působí jako když lejete olej do ohně. Ingonorovat, pouze ignorovat a jet dál.

  Vložil TN (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 13:06

  Jak se projevuje?

  Vložil . (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 13:28

  Projevuje se tak, že si v hlavě vyváří jakési fikce, ty prohlašuje za skutečnost a vyžaduje, aby to ostatní akceptovali, protože tak to je správně, pouze to je pravda. Pouze jeho pravda je ta správná,všichni ostatní lžou. Napadá lidi fyzicky, útočí slovně na jim vybranou osobu, často je to osoba z výboru, ponižuje jí, vysmívá se, snaží se jí šikanovat různými možnými i nemožnými způsoby. Slovními výpady se snaží donutit dělat ostatní lidi to, co právě on chce, řve na některé lidi, když se podepisují do prezenční listiny, protože on se odmítnul podepsat, řve na ně, že všechno podepíší. Na všechny řve že lžou, je proti jakémukoliv návrhu čehokoliv, atd., atd. Totálně rozbíjí schůze, nelze se na ničem domluvit, atd, atd. Vše se týká svj. Je to v podstatě nemocný ubožák a nemá to řešení. Tak ten vám stanovy neschválí.

  Vložil Misme, 3. Listopad 2016 - 15:17

  Co v takové situaci brání většině domáhat se ustanovení nových stanov rozhodnutím soudu? Jak píšete, ten člověk je pravděpodobně nemocný nebo předrážděný. Jeho potíže mohou být důsledkem většinového teroru při současném příslibu demokracie. Rozhodnutí, zda je tomu skutečně tak a nebo jinak, když se nedokážete dohodnout, může vynést další subjekt. Soud se jeví jako optimální řešení.

  Vložil Jožo (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 14:46

  Popisujete vlastníka bytu z našeho domu.

  „Vložil . (bez ověření), 3. Listopad 2016 – 13:28
  Projevuje se tak, že si v hlavě vyváří jakési fikce, ty prohlašuje za skutečnost a vyžaduje, aby to ostatní akceptovali, protože tak to je správně, pouze to je pravda. Pouze jeho pravda je ta správná,všichni ostatní lžou. Napadá lidi fyzicky, útočí slovně na jim vybranou osobu, často je to osoba z výboru, ponižuje jí, vysmívá se, snaží se jí šikanovat různými možnými i nemožnými způsoby. Slovními výpady se snaží donutit dělat ostatní lidi to, co právě on chce, řve na některé lidi, když se podepisují do prezenční listiny, protože on se odmítnul podepsat, řve na ně, že všechno podepíší. Na všechny řve že lžou, je proti jakémukoliv návrhu čehokoliv, atd., atd. Totálně rozbíjí schůze, nelze se na ničem domluvit, atd, atd. Vše se týká svj. Je to v podstatě nemocný ubožák a nemá to řešení.“ 

  Vložil TN (bez ověření), 2. Listopad 2016 - 16:47

  Vždyť oni ten zákon kompletně přepsali. Snad žádný paragraf nezůstane ve stejném znění, mění úplně všechno. Je tam stovky změn, to se zbláznili? Investoval jsem desetitisíce do komentářů, literatury a školení, abych za tři roky zjistil, že všechno bude jinak? Za tohle nemůže rozumný poslanec zvednout ruku.

  Nechápu, jak se někdo může radovat nad zrušením povinností mít web. Chápu to u malého družstva, kde platí dům=družstvo. Velká družstva o stovkách domů by ale web měla mít povinně. Představenstva samozřejmě s velkou radostí informační desku na internetu zruší, aby mohla před členy utajovat svolání shromáždění delegátů a nemuseli zveřejňovat podklady.

  Co se týče schválení nájemní smlouvy ve stanovách, 100 % je opravdu blbost, ale zákon by měl nějak garantovat práva nájemníků, obzvlášť ve velkých družstvech se shromážděním delegátů ovládá družstvo de facto představenstvo, které si družstvo kdysi v 90. letech privatizovalo (Hlubina, Krušnohor, Pokrok…) a řadový člen nemá absolutně žádnou možnost něco ovlivnit. Představenstva si pak dělají, co chtějí, korumpují delegáty, kteří jim vše odhlasují, omezují volby delegátů tak, aby se delgátem stala jen spřízněná osoba…

  Vložil DomoD.cz (bez ověření), 6. Listopad 2016 - 16:12

  Kde je zákon který omezuje viditelnost informace pri spoluvlastnictví? Nerozumím proč to nemůže být transparentní? Vyzkoušejte odsouhlasit a nasadit softwarové řešení www.DomoD.cz fungují dobře a v mobilu

  Vložil JaVa, 2. Listopad 2016 - 17:53

  Pane TN,oni už někde se zatajováním informací začali: Viz zápis z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 22. srpna 2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina. Usnesení č. 91/2016 – ředitel správy okomentoval své návrhy na změny webových stránek ústně. Webové stránky budou rozděleny do tří sekcí: – pro veřejnost, pro předsedy samospráv a pro předsedy Společenství vlastníků jednotek. Předsedové samospráv a předsedové SVJ před samotným spuštěním budou informováni na podzimní schůzi předsedů samospráv. JaVa

  Vložil VN (bez ověření), 2. Listopad 2016 - 11:43

  Alespoň budeme moci schválit nové stanovy. Vzhledem k tomu , že máme 280 členů bylo schválení stanov 100% členů nereálné.

  Vložil Pavel, 2. Listopad 2016 - 12:41

  VN,

  mám stejný názor.

  Nicméně lake zde popsal mnoho stránek, jak je nutné změnu stanov schvalovat 100%. Na mé upozornění, že existují BD i s více než tisíci členy odpověděl, že 100% musí být. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil VN (bez ověření), 2. Listopad 2016 - 20:19

  kde vidíte tu změnu , že nemusí být 100% kvórum pro schválení změn stanov. Já jsem to tam nikde nenašel.

  Vložil Kubík (bez ověření), 2. Listopad 2016 - 21:33

  Je to řešeno úpravou § 731.

  V důvodové zprávě se ke změně § 731 uvádí:

  „Navrhovaná změna má za cíl podřadit rozhodování o změnách stanov podle odstavce 1 písmena b) do režimu běžného rozhodování o změně stanov; ke změně tak napříště postačí prostá většina. Uvedený návrh zohledňuje, že při rozhodování o změnách stanov podle písmena b) nedochází k tak závažným zásahům do práv členů družstva, jako při rozhodování o změnách stanov podle písmena a), přičemž potřeba změn může být vynucena vnějšími vlivy (např. změna cen apod.). Pokud jde o změny stanov podle odstavce 1 písmena a), navrhuje se stanovit požadavek souhlasu všech členů družstva. Napříště se tak bude požadovat souhlas nejen těch členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu na družstevní byt a členů, kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, ale i těch členů, kterým teprve právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vznikne. Na ochranu posledně jmenované skupiny členů ostatně uvedené pravidlo směřuje; uvedenou změnou se tak naplní smysl předmětného pravidla. Podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, je nezbytné považovat za tak esenciální a významnou náležitost stanov, že nelze připustit, aby byla měněna nižším kvorem, než souhlasem všech členů družstva. Je nepředstavitelné, aby stávajícím členům družstva, kteří téměř všechny podmínky pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu splnili, mohli někteří ze členů družstva (byť by jich byla kvalifikovaná většina) vnutit změnu stanov v otázce podmínek vzniku práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu, která by znamenala faktickou nemožnost, nebo přinejmenším oddálení vzniku práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu. Tímto by došlo k zásahu do jejich práv a povinností a podrývání jejich právní jistoty; proto je v případě rozhodování o záležitostech podle písmena a) nezbytné trvat na souhlasu všech členů družstva. Ostatně i ve společnosti s ručením omezeným se k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterou se zasahuje do práv a povinností všech společníků, vyžaduje souhlas všech společníků; zasahuje-li se do práv nebo povinností pouze některých společníků, vyžaduje se jejich souhlas (srov. stávající § 171 odst. 2, nově navrhovaný § 171 odst. 3). (§ 731): Navrhovaná změna má za cíl podřadit rozhodování o změnách stanov podle odstavce 1 písmena b) do režimu běžného rozhodování o změně stanov; ke změně tak napříště postačí prostá většina. Uvedený návrh zohledňuje, že při rozhodování o změnách stanov podle písmena b) nedochází k tak závažným zásahům do práv členů družstva, jako při rozhodování o změnách stanov podle písmena a), přičemž potřeba změn může být vynucena vnějšími vlivy (např. změna cen apod.). Pokud jde o změny stanov podle odstavce 1 písmena a), navrhuje se stanovit požadavek souhlasu všech členů družstva. Napříště se tak bude požadovat souhlas nejen těch členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu na družstevní byt a členů, kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, ale i těch členů, kterým teprve právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu vznikne. Na ochranu posledně jmenované skupiny členů ostatně uvedené pravidlo směřuje; uvedenou změnou se tak naplní smysl předmětného pravidla. Podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, je nezbytné považovat za tak esenciální a významnou náležitost stanov, že nelze připustit, aby byla měněna nižším kvorem, než souhlasem všech členů družstva. Je nepředstavitelné, aby stávajícím členům družstva, kteří téměř všechny podmínky pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu splnili, mohli někteří ze členů družstva (byť by jich byla kvalifikovaná většina) vnutit změnu stanov v otázce podmínek vzniku práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu, která by znamenala faktickou nemožnost, nebo přinejmenším oddálení vzniku práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu. Tímto by došlo k zásahu do jejich práv a povinností a podrývání jejich právní jistoty; proto je v případě rozhodování o záležitostech podle písmena a) nezbytné trvat na souhlasu všech členů družstva. Ostatně i ve společnosti s ručením omezeným se k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterou se zasahuje do práv a povinností všech společníků, vyžaduje souhlas všech společníků; zasahuje-li se do práv nebo povinností pouze některých společníků, vyžaduje se jejich souhlas (srov. stávající § 171 odst. 2, nově navrhovaný § 171 odst. 3).“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".