NObčZ bez pokračování § 5 ObčZ

Vložil Pavel, 3. Říjen 2012 - 0:47 ::

V současném ObčZ je § 5, který byl jednou z mála možností jak se bránit problémovým sousedům v SVJ:

§ 5

Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.

Nový občanský zákoník tuto právní úpravu nepřevzal, resp. já jsem ji v něm nenašel.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.