Nájem společných prostor.

Vložil Anonymous, 13. Květen 2010 - 17:05 ::

Za SBD byla vstupní chodba do domu rozdělena podélně zděnou přepážkou, vybudovány zvlášť vstupní dveře do prodejny a byla a je zde provozována prodejna. Členové SVJ odsouhlasili na Shromáždění SVJ nájem na další období a uzavřením smlouvy o nájmu pověřili výbor SVJ. Jedná se o nájem nebytových prosttor (tak byla uzavřena Nájemní smlouva mezi SBD a majitelem prodejny) nebo o nájem společných prostor? (tak je vstup definován v Prohlášení vlastníka). Děkuji za odpověď včetně paragrafového znění. Honza.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 13. Květen 2010 - 17:25

  Nájem prostor k účelu, pro které nebyly zkolaudovány, je absolutně neplatným právním úkonem.

  Pro posouzení účelu dané části nemovitosti je nutno vyjít z kolaudačního rozhodnutí. Nikoliv z prohlášení vlastníka, nikoliv z kupních smluv, nikoliv z neplatně uzavřené "nájemní" smlouvy, nikoliv ze skutečného způsobu užívání těchto prostor.

  "V soudní praxi je konstantně zastáván názor, že při posouzení otázky, zda je soubor místností (popřípadě jednotlivá obytná místnost) bytem, je nutno vycházet ze stavebněprávních předpisů; rozhodující je přitom kolaudační stav, nikoliv faktický způsob jejich užívání."
  Citováno z rozsudku Nejvyššího soudu 26 Cdo 3824/2008.
  Namátkou viz též rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 26 Cdo 1775/2002, sp.zn. 26 Cdo 3714/2008.

  Odkazy na konkrétní paragrafy tam určitě naleznete (ohledně užívání stavby na základě kolaudace viz stavební zákon a pro dříve uzavřené nájemní smlouvy viz zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor před novelou z r. 2005); jsem příliš líný, abych to teď hledal.

  lake

  Vložil Čotka (bez ověření), 13. Květen 2010 - 19:03

  Od kdy se kolauduje?

  Obytné domy jsou staré 100, 200 i 300 let. Co se potom rozumí kolaudačním rozhodnutím?

  Čotka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".