Krytalové/crittallové topení se asi nebude „měřit“

Vložil Pavel, 10. Květen 2015 - 0:57 ::

Z dopisu MPO, který tu uveřejnil Ing. Klokočník, mne potěšila pasáž:

„S touto legislativní úpravou je spojena studie, jejímž cílem je identifikovat a analyzovat všechny používané druhy vnitřních tepelných rozvodů v budovách v ČR a identifikovat takové druhy, u kterých je instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie technicky neproveditelná nebo není nákladově efektivní. V současné době lze předpokládat, že se může jednat například o případ vnitřního tepelného rozvodu, který je součástí stavební konstrukce budovy (podlahové, stropní, stěnové vytápění apod.) v budově uvedené do provozu před několika desítkami let, a který nemá instalovanou regulaci dodávky tepelné energie u uživatele bytu nebo nebytového prostoru, nebo již není možné (s ohledem na dobu uvedení budovy do provozu) tuto regulaci provozovat. Na tomto materiálu se bude také podílet Státní energetická inspekce, která provádí kontrolu plnění povinností uvedených v zákoně o hospodaření energií. Na základě výstupů z analýzy bude jako další krok řešení případně navržena úprava ustanovení vyhlášky č. 194/2007 Sb.“

Předpokládám, že je to reakce na naše jednání s náměstkem ministra Ing. Pavlem Šolcem.

Sice pracovníci MPO moc nevěděli co ke krytal/crittall, ale nebyli po technickém vysvětlení problematiky zásadně proti zapracovat do předpisu výslovnou výjimku.

Po právní stránce jsme je opakovaně upozorňovali na Směrnici č. 2012/27/EU, zejména preambuli 28 a článek 9. Tj., že použití indikátorů je vhodné pouze tam, kde je možnost regulace. A dále že by se „měření“ mělo provádět pouze pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potencionálním úsporám energie.

Osobně se sice domnívám, že Směrnice je špatně implementována a u soudu by měla být velká naděje na výhru, protože podle mého názoru má Směrnice přímý účinek a nepotřebuje vnitrostátní úpravu. Ale nerad se soudím a raději přivítám novelu předpisu, ze které to snad pochopí i kontrolní tetka/strejda.

Co si člověk sám nezařídí, to v SVJ nemá. :-))

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.