Koronavir u soudů

Vložil Pavel, 23. Duben 2020 - 12:02 ::

Již se začínají soudně rušit první, slovy soudu, svévolná, chaotická a nesrozumitelná opatření:

https://zpravy.aktualne.cz/…c1f6b220ee8/?…

Další řízení jsou u ÚS:

https://advokatnidenik.cz/…koronavirovy m-opatrenim-deset-rizeni/

https://www.e15.cz/…lete-1369011

Na ekonomiku bude mít koronavir devastující dopad, ale někteří právníci si přijdou na velké palmáre. Výše uvedené je pouze předehra pro vymáhání škod a ušlého zisku po státu:

https://www.info.cz/…k-44985.html

Hezký den!

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil koronavirus (bez ověření), 23. Duben 2020 - 22:33

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podáme kasační stížnost, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vložil Justitianus, 24. Duben 2020 - 6:52

Já to vidím tak, že předseda senátu Štěpán Výborný může být odpůrcem vládní koalice, proto se snaží vládě okopávat kotníky. S právem to nemá nic společného.

Vezměme si například soudcovu nesmyslnou větu „Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo,“ uvedl [Štěpán Výborný].

Pokud je soudce Výborný seznámen s českým právním řádem, pak ví, že soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví (§ 78 zákona č. 258/2000 Sb.) tvoří tyto správní úřady:
  1. Ministerstvo zdravotnictví,
  2. krajské hygienické stanice,
  3. Ministerstvo obrany,
  4. Ministerstvo vnitra.

Je to tedy Ministerstvo zdravotnictví, které má zákonem svěřenu pravomoc vydat opatření v případě celostátní epidemie. To by soudce Výborný měl vědět. Pravomoc Ministerstva je dána ustanovením § 69 odst. 2 zákona jednoznačně:

§ 69
(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Z uvedeného plyne, že při výskytu infekčního onemocnění na celém území ČR je příslušným orgánem právě Ministerstvo zdravotnictví. I když se to soudci nelíbí.

A pokud jde o rozsah nařízených opatření, jsou vyjmenována v § 69 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.. Nebudu to zde citovat, ale sami se můžete přesvědčit, že Ministerstvo zdravotnictví nepřekročilo pravomoci, které mu svěřuje zákon.

Takže soudce Výborný se zviditelnil, opozice jásá. A právo zase dostalo na frak.

Justitianus

Vložil koronavir (bez ověření), 23. Duben 2020 - 12:15

Jak může nějaký městský soud něco takové zrušit, jak může mít městský soud takovou pravomoc. Asi městskému soudu vadí, že tady neumírají tisíce lidí jako v tzv. vyspělých liberálních demokraciiích. Tam to mají vyřešené hned, protože pak nezaměstnaným mrtvým nemusí vyplácet dávky a seniorům po smrti důchody. Jak jednoduché, kdo by tu lůzu ve vyspělé liberální demokracii živil, že ano. Ať chcípne, že ano, městský soude. Liberálové se domnívají, že tady budou i se svým bohatstvím až na věčné časy, stejně tak, jak se domnívali senátoři v Římě a faraoni v Egyptě. A kde skončili? V prachu i se svým bohatstvím. Tedy stejně, jako všichni bezmajetní.

Vložil Caroline (bez ověření), 23. Duben 2020 - 13:32

„Jak může nějaký městský soud něco takové zrušit, jak může mít městský soud takovou pravomoc.“

Tak to Vám vysvětlím. Soud je nad spravedlnost a nad zákon. I pokud je soud podle zákona nepříslušný a rozhodne, tak rozhodnutí platí. I když soud rozhodne vadně, rozhodnutí platí. Obrana není, soudce je ústavní činitel, neodvolatelný, za svoji práci neodpovídá, je chráněný, takže běžné prosředky obrany není možné použít.

Už se zde řešilo, srv. též princip samozhojení.

Zkuste zadat do vyhledávače „justiční mafie“, „soudní mafie“, „turbostudium práv“ nebo „Vysoká škola Karlovy Vary“ a odpověď naleznete sám.

Vložil olga kohlerová (bez ověření), 23. Duben 2020 - 21:34

Naprosto souhlasím,dopo­ručuji si přečíst hodnocení soudců ,městský soud Zdeněk Stíbral.

Vložil koronavir (bez ověření), 23. Duben 2020 - 13:47

Ale ne, Caroline, to jste se spletla. Není žádná justiční mafie ani soudní mafie, ani turbostudium práv, ani nic jiného takového. To je pouze liberální demokracie. Ta oficiálně uznává a chrání práva jednotlivců, pouze tam zapoměli napsat kterých jednotlivců. Já a vy těmito jednotlivci určitě nejsme a nebudeme.

Vložil Amálie (bez ověření), 25. Duben 2020 - 11:40

„Není žádná justiční mafie ani soudní mafie, ani turbostudium práv, ani nic jiného takového. To je pouze liberální demokracie.“

K tématu se vyjádřil Jiří Ovčáček takto:

„Vždyť tady beztak reálně vládnou nikým nevolení soudci, kteří rozhodují od stolu o osudech 10 milionů lidí. A bez mrknutí oka.“

https://twitter.com/…173238669315?…

A o tom to je.

Vložil Anynomous (bez ověření), 25. Duben 2020 - 12:40

Ovčáček opět nezklamal. České soudce jmenuje občany volený prezident republiky.

Vložil Pavel, 23. Duben 2020 - 12:39

Koronavire,

podle mne je to jasné. Cituji z

https://www.seznamzpravy.cz/…-soud-101940?…

„Předseda senátu Štěpán Výborný zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. Vláda podle něj měla opatření vydat v režimu krizového zákona. „Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo,“ uvedl.“

A když to bude v režimu krizového zákona, tak bude vymáhání škod a ušlých zisků jednodušší.

Hezký den!

Pavel

Vložil ik (bez ověření), 23. Duben 2020 - 19:19

ale mne by zajímalo, proč opatření nelze vydat podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (viz.§ 85 „Právní předpisy v ochraně veřejného zdraví“, odst.1 – mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.....) Soud uvedl, že musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo a to proč? A je vůbec jistota, že by jiný soud či jiný soudce nerozhodl jinak?

Vložil koronavir (bez ověření), 23. Duben 2020 - 12:54

Co se píše na seznamu, to bude určitě pravda.

Vložil Pavel, 23. Duben 2020 - 13:17

Koronavire,

není důležitý zdroj, ale obsah.

Obdobně píší i další weby, např.:

https://www.info.cz/…k-44985.html

Já jsem čerpal z Návrhu na zrušení opatření obecné povahy pana JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M, z 30.3.2020. Je to pěkně sepsaných 51 stránek.

Hezký den!

Pavel

Vložil koronavir (bez ověření), 23. Duben 2020 - 13:33

Pražáku, pěkně napsané. Nebýt tvého výkladu, tak tomu nerozumím, vždyť já vlastně ani neumím číst, jsem koronavir. Pěkně sepsaných 51 stánek. Zapoměli jste v Praze vyhlásit válku Číně, protože prý mne vyvinula. Máte co dohánět. Koronavir.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".