Doba funkčního období musí být určitá?

Vložil Velká Plzeň (bez ověření), 25. Červen 2013 - 12:15 ::

Doba funkčního období orgánu musí být určitá, tj. jednoznačně vyjádřená čísleným údajem, např.

„Doba funkčního období orgánu činí pět let.“

„Doba funkčního období orgánu činí třicet měsíců.“

nebo jsou přípustné nejrůznější odkládací, rozvazovací ad. podmínky např.:

„Doba funkčního období orgánu vyjádřená jako počet měsíců je číselně shodná s počtem opic chovaných v domě navýšeným o takové číslo, které vyjadřuje teplotu ve volební místnosti zjištěnou metrologicky ověřeným měřidlem vyjádřenou ve stupních Fahrenheita a začíná běžet nejližší čtvrtek po letním slunovratu roku následujícího po dni volby.“

„Doba funkčního období orgánu činí dva roky, nerozhodne-li předseda jinak.“

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.