Dezinformace včera, pravda dnes

Vložil Qwerty, 16. Leden 2023 - 0:31 ::

Už se tu psalo, že největším šiřitelem dezinformací jsou státní orgány. V poslední době opakovaně uvádí Prymula a Hostomský (ředitel ústavu AV ČR), že COVID-19 je umělý nikoliv přírodní. Kdysi to tvrdila i MUDr. Peková a proto byla vytěsněna z veřejného prostoru.

Centrum proti hybridním hrozbám ale stále tvrdí na

h ttps://www.mvcr­.cz/chh/clanek/ko­ronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-sdeleni.aspx

„FAKTA: Dezinformace se velmi často vztahují ke geopolitickým otázkám a nejinak je tomu i v případě dezinformací týkajících se šíření koronaviru. Podle aktuálně dostupných informací tento virus nebyl vytvořen laboratorně či uměle, na čemž se shoduje hned několik předních výzkumných institucí a laboratoří. Přirozeným šířením tohoto viru došlo k mutaci jeho genetické informace, postupná modifikace virů je však normální a pravděpodobná. Jelikož dle současných poznatků nelze říci, že byl virus vyvinut uměle, nelze spekulovat ani o cíleném vytvoření tohoto viru jednou či druhou mocností, aby tak s jeho pomocí dosáhla svých politických či geopolitických cí­lů.“

V této souvislosti je zajímavé, kdo z prezidentských kandidátů podporuje „boj s dezinformacemi“.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.