Člen sám sebe

Vložil Anonymous, 9. Listopad 2011 - 15:49 ::

Z následujícího výpisu z obchodního rejstříku společnosti s identifikačním číslem 47715383

http://www.justice.cz/…t/insl/index?…

plyne, že společník obchodní společnosti může být společníkem sám sebe a že obchodní společnost nemusí mít zapsán žádný statutární orgán.

Jak je to se SVJ?

Může být SVJ členem samo sebe?

Musí mít SVJ zapsán statutární orgán?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 9. Listopad 2011 - 20:09

  1)Může být SVJ členem samo sebe?

  Ano, pokud si podle § 9/1 ZoVB SVJ koupí jednotku je členem SVJ

  2)Musí mít SVJ zapsán statutární orgán?

  Nemusí, znám SVJ, které nemělo zapsaný orgán 7 let. Nebo má pověřeného vlastníka/výbor který zemře, odstoupí, je odvolán. ZoVB na to pamatuje v § 9/9, ale ten je v praxi velmi špatně použitelný.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Za SVJ jedná předseda (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 9:31

  Posuňme se dále.

  Z příspěvků jasně plyně, že SVJ může vlastnit prostorvě vymezenou část domu, který spravuje, jinak řečeno, být členem samo sebe (obdobně jako shora uvedná s.r.o.).

  Nezdá se, že by velikost takovéhoto spoluvlastnického podílu byla nějak omezena.

  Jak takovýto člen SVJ hlasuje?

  Za SVJ jedná předseda. Tedy za SVJ hlasuje předseda. Správně?

  Jak takovýto člen SVJ hradí příspěvky na správu domu a dodané služby?

  Není-li jasné, jak se hlasuje, pak není platné ani rozhodnutí přijaté v takovémto SVJ…

  Vložil Pavel, 11. Listopad 2011 - 9:47

  Pane Za SVJ jedná předseda,

  domnívám se, že není potřeba se posunovat dále. Skutečnost, že SVJ vlastní jednotku je velmi řídký jev. A teoretizovat mne osobně nebaví. Já jsem praktik.

  Jen upozorním na Vaše nepravdivé tvrzení: „Nezdá se, že by velikost takovéhoto spoluvlastnického podílu byla nějak omezena.“

  Opakovaně jsem tu uváděl, že velikost vlastnictví je omezena § 9/1 ZoVB. SVJ může pořizovat pouze věci, které slouží ke správě. To určitě nebude např. vlastnictví 35% společných částí domu.

  Těším se na řešení praktických otázek.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymus (bez ověření), 10. Listopad 2011 - 10:55

  Dobrý den, Pokud stojíste za názorem, že SVJ může být vlastníkem bytu, čili části sebe, jakým způsobem bude například probíhat hlasování na shromáždění, pokud SVJ bude vlastníkem řekněme 35% podlahové plochy SVJ?

  Podle logiky by SVJ nemohlo na hlacování hlasovat, protože v okamžiku hlasování nezná vůli shromážedění ve věci, ve které se právě hlasuje. A co s téím, když je k přijetí potřeba kvorum 100% všech majitelů BJ , 75% přítomných, atd.?

  Vložil Pavel, 10. Listopad 2011 - 11:27

  1)Prosím dávejte svým příspěvkům nějaké smysluplné názvy. Děkuji.

  2)Za svým názorem si samozřejmě stojím. Odkazoval jsem na § 9/1 ZoVB. Dovedu si představit, že SVJ vlastní místnost pro výbor či byt pro domovníka. Nedovedu si představit, že SVJ vlastní 35% podlahové plochy. To považuji za umělou spekulaci a proto je zbytečné o ní diskutovat. Tolik procent nemůže SVJ podle § 9/1 získat.

  3)SVJ bude jednat svým výborem a tak za jeden byt pro domovníka bude hlasovat někdo z výboru či někdo na základě plné moci. Není v tom problém.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 10. Listopad 2011 - 13:38

  myslím, že se mýlíte, už zde bylo diskutováno – k podílu SVJ se nepřihlíží = tedy o tento podíl se zvyšuje „síla hlasu“ všech osttaních vlastníků. pokud by hlasoval někdo z výboru – musel by znát názor většiny vlastníků a je z toho důkaz kruhem. Podíl SVJ nepatří výboru, ale členům SVJ !!

  Vložil Pavel, 10. Listopad 2011 - 14:14

  Pane Jaroslave,

  nedomnívám se, že se mýlím. :-))

  Asi se shodneme, že ZoVB tuto situaci neřeší.

  Judikát na to neznám. V literatuře se mi to nechce nyní hledat.

  Pokud to zde již bylo diskutováno, tak asi ten, kdo má stejný názor jako Vy, vychází z mylné představy, že by jednotka zakoupená SVJ patřila všem ostatním vlastníkům, jak nesprávně uvádíte ve svém příspěvku. Stejně jako někteří přispěvatelé žijí v bludu, že jim patří peníze na účtu SVJ. To není pravda. Peníze patří SVJ a členové SVJ mají za SVJ pohledávku.

  Snad to bude pochopitelnější na analogii: Jako vlastník akcií Komerční banky si nemohu nárokovat část peněz na účtech KB nebo část budovy KB. Všechna aktiva (peníze, budovy, počítače etc.) KB patří KB a.s. a já jako akcionář mám pouze právo na valné hromadě a.s. ovlivňovat nakládání s majetkem a.s.

  Pokud by jednotku koupilo SVJ, tak by bylo zapsáno v KN toto SVJ a nikoliv podílově všichni vlastníci. Pokud je v majetku SVJ jednotka, tak má SVJ právo účastnit se shromáždění. Jménem SVJ jedná výbor a ten pověří jednu osobu, aby za výbor hlasovala na shromáždění. Toť můj názor.

  Domnívám se, že celý problém je v nerozlišování co patří vlastníkům a co patří SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 10. Listopad 2011 - 15:13

  hezký příklad, ale teď model, když KB vlastní akcie KB (což se stává, (ČEZ vlastnil 10% svých akcií než je zrušil) kdo hlasuje za tyto akcie ?? představenstvo?? jsem si vědom, že podíl vlastní SVJ, ale o názoru SVJ rozhoduje valná hromada, nikoliv výbor. – ale třeba se ozve nějaký právník :-)

  Vložil Pavel, 10. Listopad 2011 - 15:26

  Pane Jaroslave,

  o nabývání vlastních akcií pojednává § 161 a násl. ObchZ.

  Podle § 161d) nemůže a.s. vykonávat práva náležející vlastním akciím.

  Ale jak jsem psal nic takového ZoVB neřeší a analogii nelze použít. Proto trvám na tom, co jsem psal.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil FrantaF, 10. Listopad 2011 - 19:18

  Velmi to zjednoduším. Domnívám se, že Jaroslav má pravdu. SVJ vlastní dům a ne jednotlivé byty. Pokud je byt bez vlastníka, patří všem vlastníkům. Musí tomu tak být již proto, že jsou všichni vlastníci povinni hradit případné náklady na správu domu, včetně podílu připadajícího na byt bez vlastníka. Výbor sám, ani jeho zástupce, nemohou o bytu bez vlastníka rozhodovat. Můžeme říci, že SVJ vlastní byt bez vlastníka, ale SVJ jako celek, všichni a společně. Náklady na správu takového bytu jdou k tíži všech, případné výnosy zase patří všem.

  Jenom za těchto podmínek budou mít všichni vlastníci zájem, aby žádný byt nezůstal bez vlastníka. Vždy musíme vidět především důsledky vzniklé situace a hledat vlastní řešení, které všem přinese užitek nebo alespoň nikoho nepoškodí. Pak vlastně nebudeme nuceni pomoc v zákoně hledat.

  Přiznávám, že jsem nepomohl nalezením ustanovení zákona, ale abych pravdu řekl, nevím, jaké obecné řešení by měl zákon pro takové případy nabídnout. Zákon nemá lidi řídit, ale pouze usměrňovat, pokud neznají desatero přikázání.

  FrantaF

  Vložil lake, 10. Listopad 2011 - 22:23

  Pane Franto, co tvrdíte jsou čiré nesmysly: SVJ nikdy nevlastní dům. Většinou nevlastní ani byt. Občas se setkáte se společenstvím, které vlastní nebytový prostor.

  Platí, že každý vlastník na shromáždění hlasuje hlasem o velikosti svého spoluvlastnického podílu. SVJ není výjimkou.

  Návrh nového občanského zákoníku to řešil tak, že ke spoluvlastnickému podílu SVJ se nebude přihlížet a SVJ nebude na shromáždění hlasovat. Zda to bylo takto schváleno ještě nevím.

  lake

  Vložil FrantaF, 10. Listopad 2011 - 23:09

  Podstata právního vyjádření a mých nesmyslů je stejná, měl jsem na mysli praktické pojetí. Jako SVJ jsem bral všechny vlastníky. Ano, měl jsem místo „SVJ vlastní“ napsat „SVJ spravuje“. I ten současný návrh, že se k podílu SVJ nebude přihlížet, je ve výsledku totéž, jako moje „všichni včetně podílu připadajícího na byt bez vlastníka“. Mám dojem, že by se mělo hovořit spíše o podstatě problémů. Pak nebude tak časté odbíhání do neskutečných konstrukcí a výjimek.

  Jádro je v tom, že nemůže prázdný byt zůstat mimo ostatní. Omlouvám se, ale dívám se na záležitosti společenství z hlediska vlastníků, se kterými žiji.

  FrantaF

  Vložil lake, 11. Listopad 2011 - 0:09

  Pane Franto, nechte toho. SVJ není totéž co všichni vlastníci. A pojem "vlastnit dům" je něco zcela jiného než "spravovat dům".

  Vaše povídání mi připomíná ono slavné hlášení radia Jerevan:
  "Upřesňujeme naši včerejší zprávu, že soudruh Jurij Gagarin obdržel za svůj kosmický let automobil Volga. Ve skutečnosti nešlo o Jurije Gagarina, nýbrž o jistého Sergeje Chacharina. Nešlo o automobil Volga, nýbrž o jízdní kolo. A toto mu nebylo darováno, nýbrž ukradeno. Děkujeme za pozornost."

  lake

  Vložil společenství 326 (bez ověření), 10. Listopad 2011 - 15:01

  Připojuji se k diskusi, protože ohledně vlastnictví svj tady bude nejasností víc. Naše svj vlastní konkrétní část domu, podíl na domě a pozemek kolem domu. Kdyby to bylo tak, jak píše pan Pavel, můžou se 3 členové výboru jednoduše rozhodnout, že tyto prostory a pozemky převedou do svého vlastnictví, odhlasují si to navzájem a je hotovo. Nebo můžou rozhodnout o jiné s prominutím ptákovině. Tak jednoduché to ale asi nebude. Jak to tedy bude s rozhodováním jak nakládat s takovým majetkem svj. Kdo tedy vlastně rozhoduje. Přispěje někdo do diskuse?

  Vložil Pavel, 10. Listopad 2011 - 15:35

  Uveďme si asi častější případ. SVJ koupí PC za 25 000 Kč. Je tedy v majetku SVJ. Jménem SVJ jedná výbor a ten rozhodne (pokud mu v tom nebrání stanovy), že tento počítač prodá někomu za týden za 1 Kč, tj. prakticky ho ukradne (v novější terminologii ho „odkloní“) .

  I když nebude sepsána smlouva o výkonu funkce, tak se domnívám, že se jedná o protiprávní jednání a členové výboru mohou být odsouzeni minimálně k náhradě škody. Tedy pokud někdo neprohlásí, že jejich jednání bylo pouze poněkud „nešťastné“. -))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil společenství 326 (bez ověření), 10. Listopad 2011 - 15:26

  Rozumím tomu tedy tak, že mám pouze právo na valné hromadě, tj. na schůzi shormáždění ovlivňovat nakládání s majetkem svj. Pak by to bylo v pořádku.

  Vložil Pavel, 10. Listopad 2011 - 15:41

  A co byste chtěl za větší pravomoc? Shromáždění rozhodne co se stane s majetkem SVJ (například s penězi na účtu SVJ) a výbor vůli shromáždění realizuje. Pokud výbor něco „odkloní“ měl by být potrestán.

  Včera bylo v televizi, že pokladní v jednom SVJ každý měsíc „odkláněla“ z účtu SVJ 20 000 pro sebe po dobu 2 let. Určitě neměla smlouvu o výkonu funkce. Ale protože kradla a nebyla politikem, tak je stíhána.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil společenství 326 (bez ověření), 10. Listopad 2011 - 16:05

  Já nic nechci, já se jenom ptám. Promiňte.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".