Bankovní úroky danění

Vložil vodoměry (bez ověření), 10. Únor 2022 - 13:38 ::

Dobrý den, naše společenství pronajímá střechu pro umístění antény CETINu. Ten hradí nájemné, které je příjmem všech vlastníků ve výši jejich spoluvlastnického podílu. Vlastníci, vyjma podílu, mají obdržet i potvrzení o výši příjmu kvůli svému daňovému přiznání.

Správce nám nyní, oproti minulým rokům, začal tvrdit, že vyjma příjmů z pronájmů mají vlastníci zdanit i úroky z bankovního účtu, protože tyto znamenají zisk pro společenství, a pokud dojde k jejich převodu na příspěvky na správu domu a pozemku, jedná se o nepeněžité plnění.

Je tento postup v pořádku? Díky moc za radu.

 • příjem z pronájmu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 11. Březen 2022 - 12:13

Příjem z pronájmu je příjmem pronajímatele. Existuje protizákonná, nesystémová a překvapivá výjimka pouze pro SVJ: Příjem z pronájmu společné části domu je vždy příjmem vlastníka domu. Nestanoví to však žádný zákon. Toto stanovisko zastává ministerstvo financí dlouhodobě.

Příjem úroku z prodlení v souvislosti s pronájmem společné části domu je ze stejného důvodu považován také za příjem vlastníků jednotek. Naopak příjem ze smluvních pokut při pronájmu společné části je vždy příjmem SVJ (k tomuto dělení viz § 16 odst. 2 písm. b) a odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).

Příjem z úroků na bankovním účtu je vždy příjmem majitele účtu. Majitelem účtu SVJ je právnická osoba SVJ. Tedy půjde vždy o příjem SVJ. Neznám žádnou výjimku z tohoto pravidla. Jestliže jste narazili na blba, který tvrdí cosi jiného, nepouštějte jej k penězům ani k účetnictví.

V případě kdy SVJ věnuje část svého majetku vlastníkům jednotek: jde nepochybně o peněžní dar. V žádném případě nejde o nepeněžité plnění!!!! Jestliže jste narazili na blba, který tvrdí cosi o nepeněžitém plnění u peněžní transakce, nepouštějte jej k účetnictví.

Dary (peněžité i nepeněžité) podléhají dani z příjmů u obdarovaného. Od daně z příjmů jsou ovšem osvobozeny dary od jednoho dárce, jejichž hodnota nepřesáhne částku 15000 Kč za rok. Bez podrobností od Vás nelze napsat nic určitějšího.

Justitianus

P.S. Půodní text ze dne 13.02.2022 08:40 obsahoval chybu. Děkuji paní Klainové za upozornění. Opraveno 10.03.2022 15:20. 

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 13. Únor 2022 - 10:38

Nedostávám od SVJ potvrzení o svých příjmech z pronájmů ani informaci o výši takového příjmu. Jak splním svou povinnost tento příjem zdanit? Mohu uplatnit nějakou obvyklou výši? Jde o umístění technického zařízení na domě, které má vlastní elektroměr.

Vložil Justitianus, 13. Únor 2022 - 11:58

Svatá prostoto!
Vlastníku bytu, pokud nedostáváte od SVJ každoročně potvrzení o Vašem příjmu z pronájmu, je to nejspíše proto, že jste o ně nepožádal. Že mám pravdu?

Justitianus

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 - 8:32

A který celostátně účinný předpis mi (poplatníku, členu SVJ) ukládá každoročně povinnost žádat a zkoumat, zda je/není zdanitelný příjem?

Děkuji.

Vložil Justitianus, 14. Únor 2022 - 9:13

Odpověď: Povinnost zkoumat zda je zdanitelný příjem Vám ukládá – jaké překvapení! – zákon o daních z příjmů. Dokonce jste povinen nejen zjistit výši příjmů, ale máte i povinnost sám vyplnit a podat daňové přiznání, sám si daň vypočtete, a sám ji zaplatíte.

V zákoně není uvedeno žádné osvobození od daně z důvodu že „Radim zapomněl“, „Radim nevěděl“, „Radim netušil“, „Radim si nezjistil“, „Radimovi to nikdo neřekl“.

Justitianus

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 - 11:07

Jistě, pokud se to dozvím, že ten příjem mám.

Anebo mám povinnost přiznat to, co jsem neobdržel a ani se o tom nedověděl? Nevím, tak vám pod pozednici zasunu milion jako dar, vy to nezjistíte a budete to přiznávat?

Chodíte vymetat své pozednice?

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Únor 2022 - 17:05

pokud nevíte, že váš majetek si někdo pronajímá, tak nevím, co slušně napsat. vlastnictví zavazuje, a je opravdu váš problém, že o tom nevíte. i když neobdržíte, a obdrží svj/zprostřed­kovatel, nájemce zaplatil, vy zdaníte. přirovnání s darem je mimo mísu.

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 - 17:26

A jak já mám vědět, že zaplatil? Vždyť píšu, s jakou mírou aktivity mám tohle zjišťovat? Copak neexistuje nějaká jednoduchá a jednorázová cesta jednou provždy? To musím každý rok obesílat všechny svj?

Ne mě opravdu nezajímá, jestli jim zrovna ten rok nějaký nájemce zaplatil nebo nezaplatil.

No, tak mě napadá, kolik mi tak mohou do měřit, 3 roky zpátky pár nepřiznaných stokorun? A jak je budou zjišťovat?

Vy běžně na finančáku kontrolujethe Svajíčka?

Počítám že jedině kdyby proběhla kontrola svječka, možná by se podívali na ty členy detailněji, jinak asi ne

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Únor 2022 - 18:04

To musím každý rok obesílat všechny svj?

pokud jste v tolika svj, že to nezvládáte, tak si na to najměte někoho, kdo to zvládne.

Ne mě opravdu nezajímá, jestli jim zrovna ten rok nějaký nájemce zaplatil nebo nezaplatil.

že vás nezajímá, jestli VÁM někdo hradí či dluží, svědčí něco o vás, ne o svj.

No, tak mě napadá, kolik mi tak mohou do měřit, 3 roky zpátky pár nepřiznaných stokorun?

pokud tu machrujete v kolika jste svj, tak asi nejde jen o stokoruny, ne? záleží taky na tom, zda podáváte DP. pokud ne, a jste díky nájmu povinen, kromě doměrku a penále je to i pokuta za pozdní podání, a ta může být dost velká. tři roky? dnes vám mohou doměřit minimálně za 2018, 19, 20. pokud jste měl ztráty, tak i za dřívější roky, jestli jste podal později, nebo dodatečné, nebo byla kontrola, tak se to taky posunuje zpět. a úroky za dlužné „stovky“ které měly být zaplacené před třemi lety, dají další stovky:-)

SVJ se moc nekontrolují, ale danění nájmu u vlastníků ano. je to jednoduché. kontrolují subjekt, který platí svj nájemné, tak se provede křížová kontrola, zda daní vlastníci. a divil byste se kolik to nezdaní a přitom podávají přiznání takže mají povinnost.

ale s vámi je diskuze zbytečná. furt píšete proč to nejde, furt se zbavujete jakékoliv odpovědnosti, a věřím, že ve skutečnosti nevlastníte ani kozí chlívek.

Vložil AnonymousQwerty1 (bez ověření), 22. Únor 2022 - 8:16

Radko, Nekecejte tedy nesmysly o neschopnosti vlastníka tečka Já opakovaně žádáme SVJ aby mi vyúčtoval o a zaslalo podíl na nájemném. Svými opakovaně odpovídá že mi nic nepošle a nedá protože si vlastníci odhlasovali že nájemné půjde do fondu oprav. Mám vše písemně Takže co poradíte podat trestní oznámení pro Porušování zákona?

Vložil Člen (bez ověření), 22. Únor 2022 - 9:35

„SVJ opakovaně odpovídá že mi nic nepošle a nedá“ (Vložil AnonymousQwerty1 (bez ověření), 22. Únor 2022 – 8:16)

Jsme na tom stejně. SVJ nic nepošle a nedá s tím rozdílem, že to SVJ v našem případě nijak neodůvodňuje.

Trestní oznámení jsem opakovaně podal, policie SVJ neřeší a řešit nebude, což mi přímo řekla. Prosím, aby se zde ozval někdo, komu trestní oznámení pomohlo. (Nežádám citace z trestního zákoníku nebo přestupkového zákona, ty jsem schopen vyhledat sám a tato znalost sama o sobě nepomůže.)

Vložil radka2222 (bez ověření), 22. Únor 2022 - 8:51

i když jste si to odhlasovali, je to příjem vlastníků ke zdanění. stačí si pak podle celkového nájemného vypočítat svůj podíl a zdanit. přece víte, kolik to dělá, kolik platíte do „FO“. pokud nevíte ani kolik přispíváte, tak pak těžko radit.

Vložil AnonymousQwerty1 (bez ověření), 22. Únor 2022 - 9:54

Radko, píšete: „stačí si pak podle celkového nájemného vypočítat svůj podíl a zdanit. přece víte, kolik to dělá, kolik platíte do „FO“. pokud nevíte ani kolik přispíváte, tak pak těžko radit“ Věc se má takto:

1. členové výboru potřebovali prostory v suterénu domu

 • pro kancelář SVJ
 • pro zasedací místnost SVJ
 • pro svoje soukromé potřeby Pro SVJ zabral bývalý předseda 3 místnosti.
Do jedné nastěhoval svůj nepotřebný nábytek a zřídil si v něm kancelář. Další dvě místnosti přestavěl z prostředků SVJ na zasedačku. Vše bez vědomí a souhlasu vlastníků. Měl ode všeho klíče a přístup k účtu. Po jeho odvolání nový výbor prošel suterén a zjistil, že je ještě co zabrat, tedy šikovně využít pro soukromé účely. Tak si zabrali a přednesli návrh, že některé místnosti lze pronajmout, že se stanové tržní nájemné, sdělilo jeho výši. Jeden člověk, který dokonce ani v domě neměl byt, ale žil v domě s vlastnicí bytu vykřikl, že to je moc, to nedá a tak „SVJ“ usoudilo, že sníží cenu na polovinu a místnosti si členové výboru a jejich zpřátelení zabrali, sepsali se na to smlouvu a shromáždění rozhodlo, že platit se bude na účet SVJ a to tak, že platí prostě každý měsíc v rámci platby za služby a další poplatky. Pro vlastníka to znamená
 1. znamená to vyžádat si smlouvy za užívání
 2. vyžádat si předpisy záloh dotčených uživatelů
 3. zkontrolovat si výpisy z účtu, zda zaplatili případně zda se platba nezapočetla proti jejich dluhu

SVJ pravda vyčísluje částku, kterou SVJ získalo za užívání prostor, zda jde o předpis, nebo realizovaný příjem, nevím. Aby to nestačilo, některým nájemcům SVJ vystavuje podklady pro čerpání příspěvku na bydlení… Opakovanou žádost o vyúčtování nájmu vlastníkovi SVJ odmítá s odkazem na usnesení shromáždění, že se platí do FO a tím se navyšují prostředky SVJ. Příjem z kompenzací a nájmu nedaní. Opakovaně je žádáno a upozorňováno, že porušuje daňové zákony. Naposled na žádost vlastníka uvedeno v zápise ze shr. a ten zveřejněn ve sbírce listin. Takže, Radko, sorry, nedělejte blba a lenocha z vlastníka…

Vložil Člen (bez ověření), 22. Únor 2022 - 10:14

"některým nájemcům SVJ vystavuje podklady pro čerpání příspěvku na bydlení… " (Vložil AnonymousQwerty1 (bez ověření), 22. Únor 2022 – 9:54)

O jaké podklady pro čerpání příspěvku na bydlení se jedná? K příspěvku na bydlení se dokládají výdaje na bydlení doklady, které má žadatel k disposici, protože podle nich platí. Ve formuláři žádosti o příspěvek na bydlení jsou tyto výdaje jmenovitě uvedeny. Nikdo nikomu žádné podklady navíc nevystavuje.

Zajímavější je spíš to, že ve formuláři žádosti je výslovně uvedeno pouze „nájemné“, jako by se zapomnělo na vlastnické bydlení, přesněji na příspěvky na správu domu, které ale není možné vyplnit nikam jinam než právě do položky „nájemné“.

Vložil Člen (bez ověření), 22. Únor 2022 - 9:31

„přece víte, kolik to dělá“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 22. Únor 2022 – 8:51)

Ne, nevím a výši skutečně zaplaceného nájemného nedokážu zjistit.

Vložil AnonymousQwerty1 (bez ověření), 22. Únor 2022 - 17:11

Vám, že SVJ vystavuje, do kolonky nájemné asi sečte příspěvek na správu domu a další poplatky, no a ono „nájemné“ za místnost extra…

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 - 21:13

Vy mi prekluzi vysvetlovat nemusite ;-) A proc bych byl ve ztrate (aneb umoznit tem vyzirkum 10 let kontroly), kdyz s rovnomernym odpisovanim si mohu optimáizovat dan na kladnou nulu :-)

A vite co? Vy jste urednik ? a na ty lehkozivky asi plati jedine tohle: https://youtu.be/vR15KWgpxeo

Vložil Smrtelník (bez ověření), 14. Únor 2022 - 19:57

„divil byste se kolik to nezdaní a přitom podávají přiznání takže mají povinnost.“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Únor 2022 – 18:04)

To bych se nedivil. Jenom nevím, jak mám zdanit příjem, jehož výši neznám, nebyl mi vyplacen a ani nevím, zda vůbec byl (zda nájemce zaplatil nájemné).

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Únor 2022 - 19:59

když si neumíte ohlídat svůj majetek. kdo se nestará, neví, a pak jen platí. tím k tématu končím.

Vložil Smrtelník (bez ověření), 14. Únor 2022 - 20:02

„si neumíte ohlídat svůj majetek“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Únor 2022 – 19:59)

Patrně Vám ušlo, že můj majetek hlídá SVJ, z rozhodnutí moudrého zákonodárce. Já do tohoto hlídání svého majektu mluvit nemohu, opět z rozhodnutí moudrého zákonodárce.

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 - 20:54

A k tomu soudy preferují SVJ a ne nebohé vlastníky…

Vložil Smrtelník (bez ověření), 14. Únor 2022 - 21:22

„soudy preferují SVJ a ne nebohé vlastníky…“ (Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 – 20:54)

Nejenom soudy. Zkuste hledat advokáta pomocí třeba zadání do googlu:

vymůžeme pro SVJ – není problém najít nabídky advokátů v jakémkoli městě
vymůžeme pro vlastníka – nelze najít

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 15. Únor 2022 - 8:27

To bych ještě chápal, problém soudu a soudců ale je, že ze strany vlastníka se podle jejich názoru jedná o zneužití práva, a od SVJ se jedná o právoplatný nárok, a SVJ tak nemusí dodržovat téměř nic…

Dokud na věc sporu není judikát, tak to milý soudce okresního soudu zamete pod stůl, místo toho, aby jednal právoplatně…

Vložil Smrtelník (bez ověření), 14. Únor 2022 - 17:35

„3 roky zpátky“ (Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 – 17:26)

Uvedená doba je pro běžné smrtelníky. Finanční správa má promlčecí dobu extra dlouhou.

Vložil ? (bez ověření), 11. Březen 2022 - 16:35

A jak dlouhou, pokud poplatník nebyl ve ztrátě a nečerpal dotace etc?

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 - 11:11

Abych to zjednodušil: SVJ podle vás nemá žádnou povinnost informovat své členy o příjmu a člen má povinnost zjištovat, a s jakou mírou pilnosti?

Musí např. každoročne uhradit doporučený dopis s dotazem (když na normální emailový dotaz není odpovězeno, natož na požadavek, aby každoročně byla dodána informace o příjmu), nebo jakou přiměřenou snahu musí člen (poplatník) vyvíjet?

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Únor 2022 - 17:07

má povinnost, a je jedno, jakou míru pilnosti vyvinete, vy jste povinen zdanit. jací vlastníci, takové svj. pokud vám svj nesděluje každý rok váš podíl příjmu, není chyba jen ve výboru, ale i ve vlastnících. a snaha FÚ fakt nezajímá.

Vložil Předseda výboru (bez ověření), 14. Únor 2022 - 17:55

Prosím, můžete uvést konkrétní ustanovení předpisu, podle kterého má SVJ povinnost sdělovat, kolik připadá nájemného na jednotlivé vlastníky? Žádný takový předpis podle mého názoru neexistuje. Mohou to řešit stanovy nebo usnesení shromáždění, ale že by to řešil celostátně platný předpis o tom pochybuji.

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Únor 2022 - 18:08

nevím, proč si někteří méně inteligentní lidé myslí, že VŠE musí upravovat zákony. SVJ ze zákona spravuje majetek vlastníků. nájemné je příjem vlastníků. nepatří svj. to je povinno předat příjem vlastníkům. stanovy ani shromáždění nemůžou rozhodovat o příjmu jednotlivých vlastníků. nebo třeba na shromáždění hlasujete, jak si rozdělí vlastníci vaši mzdu?

Vložil ? (bez ověření), 11. Březen 2022 - 16:39

a jak radíte formulovat psaný požadavek, dostat z svj tu informaci, kolik máte zdaňovat ten příjem?

Termín DP se blíží…

Vložil Justitianus, 14. Únor 2022 - 13:00

Pane Radime, nedělejte ze sebe většího hlupáka než jste ve skutečnosti.

Jistě Vám neušlo, že jste spoluvlastníkem společné části domu, a že tato společná část je pronajímána. A jsou dvě možnosti:

 1. Pronajímá SVJ na vlastní odpovědnost a vlastní účet – pak jde o příjem SVJ a zdaňuje jej SVJ jako svůj příjem. Vám žádná daňová povinnost nevznikla.
 2. Pronajímá SVJ, které vystupuje jako správce cizího majetku (s generálním oprávněním podle § 1189 odst. 1); pak jde o příjem vlastníků jednotek. SVJ je povinno vydat vlastníkům užitky z jejich majetku a vystavit jim potvrzení o jejich příjmech pro účely daňového přiznání. Váš příjem z pronájmu zdaňujete sám.

Pokud Vám ušlo jak se nakládá s Vaším majetkem, je na čase požádat o zbavení svéprávnosti. Vaši daňovou povinnost za Vás pak bude zařizovat Váš opatrovník. Vyřešeno.

Justitianus

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 14. Únor 2022 - 17:23

Nevím nic, byť jsem koupil, jestli se stará externí firma za peníze – Profi vlastník, špatně komunikuje nebo vůbec, a ty režimy co popisujete, vůbec nemám šanci zjistit a nevím proč se tím mám zabývat.

Já jsem nic neobdržel, finanční úřad mi není schopen odpovědět a vy taky ne.

Takže mám vynaložit jak vysoké úsilí, hodinového času stojí 2000 Kč a pokud mám poslední ústní informaci od bývalého předsedy, tak se nic nepronajímá a žádný příjem není.

Z jiného SVJ jsem to musel písemně páčit, když jsem jim napsal aby mi to vždy poslali každý rok, a oni to nedělají, mám za to, že už to je jejich problém a nemusím se tím dále zabývat, náhrada škody by šla za nimi, anebo je moje povinnost každý rok to z nich dolovat?

Logika velí: nic mi na účet nepřišlo, žádný příjem jsem neměl, ale chápu, že tady selská logika NEfunguje.

Vložil Justitianus, 15. Únor 2022 - 7:36

Pane Radime, rozepíšu to pro Vás podrobněji. Snad to bude jasnější. A nebude Vás to stát 2000, ale nedáte za to ani korunu.


Pokud nevedete účetnictví, pak Vaším zdanitelným příjmem jsou ty peněžní prostředky, které jste skutečně obdržel v rozhodném zdaňovacím období.

Z uvedeného plyne: jestliže Vám cizí osoba SVJ zadržuje výplatu nějakých Vašich peněz, nezdaňujete nic, dokud ty peníze nepřevezmete (v hotovosti, nebo převodem na Váš účet). A pokud nebudete vymáhat, může pak dlužník namítnout promlčení; ty peníze nikdy neuvidíte a tedy nikdy nezdaníte.


Reálný svět je ovšem složitější než tato jednoduchá teorie.

Může existovat vzájemné započtení pohledávek podle § 1982: SVJ je oprávněno (jednostranně) započíst Váš příjem z pronájmu společné části na Vaši platební povinnost vůči SVJ (k úhradě příspěvků na správu, záloh na služby, plateb za služby, atd.). Výsledkem je, že nedostanete sice nic, ale zdanitelný příjem z pronájmu bezpochyby máte. A zdaňujete!!!

Zákonnou povinností SVJ je učinit projev vůle k započtení, to znamená: je povinno Vám oznámit že započítává, jakou Vaši pohledávku započítává, a vůči kterému Vašemu dluhu započítává.


Proto jsem zde minule upozornil na to, abyste si od SVJ vyžádal tento projev vůle, to jest „prohlášení podle § 1982 o započtení příjmu z pronájmu“. Zbytečně se zde mudrovalo o tom zda SVJ má povinnost takové prohlášení vystavit. Samozřejmě že ano, a to i bez požádání. Jestliže SVJ nesplnilo svou povinnost, pak žádné započtení nenastalo. SVJ Vám ty Vaše peníze stále dluží. Můžete se (po marné výzvě dlužníkovi) obrátit na soud a vymáhat. Pozor na promlčecí dobu!

A dokud ty peníze nebudou řádně započteny, nebo nedoputují do sféry Vaší dispozice, nejste povinen nic z toho zdanit. (Připomínám: platí pokud nevedete účetnictví.) Finanční úřad tedy činí naprosto správně, když Vám nepomáhá ani neradí. FÚ není právní poradna!!! Je pouze na Vás abyste z dlužníka ty peníze dostal, a pak je teprve můžete zdanit. V tom okamžiku to začne zajímat Finanční úřad: výši příjmu z pronájmu doložíte úřadu právě tím dokladem podle § 1982.


Existuje ještě jeden skrytý háček – nazývá se nepeněžní plnění.

To je také možné vyjádřit v penězích, a pak jde o Váš nepeněžní zdanitelný příjem. I když jste žádné peníze nedostal. Ale k tomu byste si měl prozkoumat co se děje v SVJ a jak právnická osoba Váš majetek spravuje. Z toho se nevykecáte. Nemáte-li informace, vymáhejte je podle § 1179. Nesplní-li společenství své zákonné povinnosti, můžete se obrátit na soud.

Pro příklad uvedu věc, kterou jsem pomáhal řešit:
SVJ pronajímalo štítovou zeď domu k reklamě, a ponechávalo si veškerý příjem. Po více než deseti letech z nastřádaných peněz zateplilo tu štítovou zeď. Pak se řešilo zda SVJ mělo povinnost přiznat zdanitelné příjmy z pronájmu – v tom případě ovšem vlastníci jednotek získali zateplením nepeněžní plnění které byli povinni zdanit. Kvůli tomu se zpětně řešilo, zda SVJ pronajímalo zeď svým jménem a na vlastní účet, nebo jen zastupovalo vlastníky jednotek, shromažďovalo jejich příjmy z pronájmu, započítávalo je jako zálohy na správu, a tuto částku pak jednorázově použilo jako náklad na správu domu. V tom druhém případě ovšem vlastníci měli po celých 10 let příjmy z pronájmu; měli povinnost je zdaňovat, což nečinili.
Ať tak nebo tak: Finanční úřad měl v každém případě zákonný důvod pro uložení pokut. 

Justitianus

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 15. Únor 2022 - 8:12

v mém případě připadá pouze poslední možnost:

Zkoumat “ sjednané smlouvy, jednotlivá usnesení shromáždění, případně prohlášení či smlouvu o výstavbě. Zápisy se shromáždění je SVJ povinno archivovat a Vám předložit na výzvu podle § 1179. Totéž platí pro smlouvy sjednané ve věcech správy domu, účetní knihy, a veškeré doklady v držení SVJ. Nesplní-li společenství tuto zákonnou povinnost, můžete se obrátit na soud.”

Problém je, že SVJ i soudy zastávají názor, že v době minulé, kdy jsem nebyl členem, nemůžu nahlížet… nemám už kapacitu řešit tyto neshody…

Vložil Justitianus, 15. Únor 2022 - 15:13

Radime, to je nesmysl. Bud máte neschopného advokáta, nebo máte špatnou strategii vedení sporu.

Máte podle § 1179 právo nahlížet do všech smluv ve věcech správy, do účetních knih, do dokladů které má v držení SVJ. Připouštím, že judikatura stanovila určitá omezení:

 • Nemáte právo na to aby Vám právnická osoba sestavovala nějaké extra přehledy, souhrnné výkazy nebo vyúčtování, jestlie ty dokumenty nesestavuje při své běžné činnosti.
 • Nesmíte vykonávat Vaše právo šikanózním způsobem (např. kdybyste požadoval zjevně zbytečné nahlížení, nahlížení neúměrně často a opakovaně, případně byste společenství zahlcoval žádostmi o nahlížení do dokladů zjevně nesouvisejících s Vašimi právy či povinnostmi. Pokud Vám jde jen o to abyste úkoloval SVJ k ukojení Vaší zvědavosti, soud to může posoudit jako šikanózní výkon práva v rozporu s dobrými mravy.
 • Soudy judikovaly, že šikanózní by mohlo být i požadovat nahlížení do dokumentů souvisejících s Vašimi právy a povinnostmi, jestliže už uplynula zákonná promlčecí doba. Nedbal jste o Vaše práva!!! Zjišťování promlčených a nedobytných nároků už nemůže nijak ovlivnit Vaše nynější práva ani povinnosti (např. nemůže se projevit ve Vaší majetkové sféře).

Ovšem pokud chcete znát obsah nájemní smlouvy ke společným částem, kterou SVJ sjednalo třebas před 20 lety, máte na to zákonné právo bez omezení. Protože podle té smlouvy SVJ stále inkasuje peníze, na které máte právo jako spoluvlastník pronajímané věci.

Stejně tak jestliže Vám SVJ tvrdí, že jste povinen platit 2999 Kč měsíčně jako příspěvek na správu, máte právo přesvědčit se zda a kdy byla výše příspěvku schválena shromážděním. Podle § 1791 platí, že věřitel je povinen prokázat důvod závazku. I kdyby ten Váš závazek vznikl v roce 1998, a přešel na Vás jako na nabyvatele jednotky v roce 2020.


Ještě poznámka k započtení:

Jistě Vám neušlo, že započtení vzájemných pohledávek můžete provést Vy sám, jestliže to neprovede právnická osoba. Nemůžete SVJ nijak donutit aby provedlo započtení. Váš aktivní postup bude tedy rychlejší a efektivnější. Finančnímu úřadu pak prokážete Váš příjem z pronájmu Vaším prohlášením podle § 1982 (a k tomu prokážete že Váš projev vůle byl doručen druhé straně, tedy že započtení je platné i účinné).

Pokud úředník FU bude pečlivý, bude chtít abyste prokázal výši příjmu nájemní smlouvou – tu Vám SVJ povinně zpřístupní podle § 1179, a umožní abyste si pořídil její kopii. A samozřejmě že výši Vašeho podílu na nájemném si může úředník ověřit přímo v katastru, takže není oprávněn požadovat abyste mu tuto skutečnost doložil Vy.

K cíli vede řada postupných kroků. Pokud takto nepostupujete, nebo jeden krok vynecháte, pak budete neúspěšný. To je Váš problém.

Justitianus

Vložil AnonymousQwerty1 (bez ověření), 22. Únor 2022 - 10:23

„(a k tomu prokážete že Váš projev vůle byl doručen druhé straně, tedy že započtení je platné i účinné).“ Je započtení platné a účinné, pokud byl projev vůle doručen druhé straně? Tedy SVJ? SVJ jednoznačně tvrdí, že příjem z nájmu je jeho oprávněným příjmem a není povinno jej poukázat vlastníkovi, předpokládám tedy, že se zápočtem nebude souhlasit, možná na předložený zápočet bude i nějak nesouhlasně reagovat, třeba i tak že vlastníkovi vyčíslí dluh, atd.

Vložil radka2222 (bez ověření), 22. Únor 2022 - 11:58

ať nesouhlasí, ať si vyčíslí dluh jaký chce. ať to dá i k soudu. alespoň se dozvíte, v jaké výši připadá nájemné vám.

Vložil Zkušenost (bez ověření), 15. Únor 2022 - 7:52

„FÚ není právní poradna!!!“ (Vložil Justitianus, 15. Únor 2022 – 7:36)

FÚ rádi poradí.

Zkušenost

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 15. Únor 2022 - 8:34

Spíš GFŘ, MF, ale neopomenou uvést, že nejsou oprávnění provádět výklad :-) většinou odpoví nějaké naučené fráze, jak se jim hodí…

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Únor 2022 - 17:47

zkuste ji použít vy. vy máte majetek. ten je pronajímán, příjem tedy náleží vám. jestli ho necháte ležet na účtu svj nebo ho dostanete bude fú jedno. můžete sdělit, který konkrétně finanční úřad vám není schopen odpovědět a na co? nebo to jsou jen hypotetické kecy?

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Únor 2022 - 11:43

pokud víte, jakou částku nájemce zasílá svj, tak vypočtete „svůj“ podíl. nejúčinnější postup bývá oznámit SVJ, že v případě nedodání potvrzení nebo sdělení částky se obrátíte na FÚ, nejlépe to sdělit na shromáždění, protože vlastníci podávající přiznání by pak mohli mít problémy, tak 90 % SVJ po této výhružce podíl sdělí. pro rejpaly – v těchto případech FÚ zjistí kolik nájem činí, a ověřuje, zda vlastníci příjem měli zdanit a zdanili.

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 13. Únor 2022 - 12:28

„nejúčinnější postup bývá oznámit SVJ, že v případě nedodání potvrzení nebo sdělení částky se obrátíte na FÚ“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Únor 2022 – 11:43)

Pokud se obrátím na FÚ, nemůže nastat sitauce, že namísto zamýšleného cíle, totiž abych dostal potvrzení o příjmu z nájmu, budu ze strany FÚ pokutován?

Za kolik let zpětně mám o potvrzení o příjmu z nájmu žádat?

Vložil Nemám rád bonzáky (bez ověření), 13. Únor 2022 - 15:34

Bonzačka radka2222 navrhuje bonzovat. Bonzování ji živí. Nejdříve si odpovězte na otázku, zda musíte příjem z pronájmu vůbec zdaňovat. Kolik asi činí příjem ročně? Podáváte daňové přiznání? Možná vůbec žádný problém nemáte.

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Únor 2022 - 13:17

že můžete být sankcionován vy, ale většinou tato pohrůžka zabere.

Vložil Účetní (bez ověření), 13. Únor 2022 - 14:48

„Existuje protizákonná, nesystémová a překvapivá výjimka pouze pro SVJ: Příjem z pronájmu společné části domu je vždy příjmem vlastníka domu.“ (Vložil Justitianus, 13. Únor 2022 – 8:40)

Protizákonné, nesystémové a překvapivé není to, že příjem z pronájmu je příjmem vlastníka pronajaté věci. To je naopak zákonné, systémové a nepřekvapivé.

Protizákonné, nesystémové a překvapivé je něco poněkud jiného, a to, že že pronajímatelem může být správce a nikoliv vlastník věci. Takovéto právo správci nepřísluší.

Vložil Justitianus, 13. Únor 2022 - 16:21
 • Účetní (bez ověření) napsal: „Protizákonné, nesystémové a překvapivé je něco poněkud jiného, a to, že že pronajímatelem může být správce a nikoliv vlastník věci. Takovéto právo správci nepřísluší.“

Vážený Účetní (bez ověření), udivuje mne Vaše drzost a hloupost, se kterou se pouštíte do diskuse bez sebemenší znalosti věci.

Už samotný zákon o daních z příjmů výslovně uvádí, že pronajímat je možno i cizí majetek. Příjem z pronájmu je pak samozřejmě příjmem pronajímatele. Je to v zákoně uvedeno desetkrát. Ke stejnému závěru dospěla i konstantní judikatura soudů všech stupňů. Tu Vy ovšem neznáte, stejně jako jste nikdy nečetl zákon o daních z příjmů.

Zákon č. o daních z příjmů nikdy neuvádí v souvislosti s pronájmem pouze osobu vlastníka. Naopak: v zákoně je (celkem na deseti místech!!!) u pronájmu vždy uvedeno označení „vlastník (pronajímatel)“. Zákonodárce tím dal najevo, že pronajímatelem může být i osoba odlišná od vlastníka. Viz § 23 a § 29 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Pokud jde o konstantní judikaturu, namátkou uvádím:

„[J]e třeba vyjít z ustanovení občanského zákoníku upravujících uzavírání smluv o nájmu (…). Obecné vymezení nájemní smlouvy (…) definuje nájemní smlouvu jako závazkový úplatný vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, v němž pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky.“

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. října 2001, sp. zn. 28 Cdo 1603/2001

„Odvolací soud (…) vysvětlil, že pro oprávnění (…) pronajímatele s předmětem budoucího nájmu nakládat, které je předpokladem jeho práva věc platně pronajmout, není rozhodující, zda je tak oprávněn činit z titulu vlastnického práva k předmětu nájmu, či z jiného právního důvodu, například na základě souhlasu vlastníka předmětu budoucího nájmu.“

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2004, č.j. 2 Cmo 273/2003–148

„… v teorii i soudní praxi je přijímán názor, že pronajímatelem může být i osoba odlišná od vlastníka, má-li právo tímto způsobem předmětem nájmu disponovat z jiného důvodu.“

Usnesení Nejyššího soudu 32 Odo 359/2005 ze dne 21.02.2006

„Z toho, že společenství vzniká přímo ze zákona a má právní subjektivitu i způsobilost právně jednat (byť omezenou na stanovený předmět činnosti), současně vyplývá, že ve věcech spojených se správou domu nejedná z pouhého pověření vlastníků jednotek, nýbrž vykonává svá práva a povinnosti jako by samo bylo vlastníkem (viz obdobně důvodová zpráva k zákonu č. 103/2000 Sb., zvláštní část, čl. I, výklad k bodu 8; citovaná důvodová zpráva je dostupná např. v ASPI pod identifikačním číslem /ASPI ID/ LIT52396CZ). Jestliže tedy ustanovení § 9a odst. 1 písm. c/ zákona č. 72/1994 Sb. výslovně zahrnuje mezi právní úkony, jež je společenství oprávněno činit v rámci předmětu své činnosti (správy domu ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb.), smlouvy o nájmu společných částí domu nebo i jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, je zřejmé, že společenství přísluší tyto smlouvy uzavírat namísto vlastníků jednotek, a to tzv. vlastním jménem a na vlastní účet.“

Usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 5610/2015 ze dne 22. srpna 2016

„Jestliže tedy zákonodárce svěřil společenství rovněž kompetenci uzavírat – vlastním jménem a na vlastní účet – smlouvy o nájmu společných částí domu nebo i jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, nelze mít žádných pochyb o tom, že výnosy z uvedených prostor (úplata za jejich užívání třetími osobami) jsou ze zákona jeho příjmem (a nikoli příjmem jednotlivých vlastníků jednotek). “

Usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 5610/2015 ze dne 22. srpna 2016

Justitianus

Vložil Jozef (bez ověření), 14. Únor 2022 - 14:56

Pane Justitianus,

judikatura, na kterou se odkazujete, řeší období před platností nového občanského zákoníku tj. období za platnosti zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. V citované judikatuře se tam argumentuje § 9 odst. c zákona o vlastnictví bytů, který zní:

„(1)Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k…
c)nájmu v případech nájmu společných částí domu a dále k nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.“

Jedna z možností ve vašem tvrzení: „Pronajímá SVJ na vlastní odpovědnost a vlastní účet – pak jde o příjem SVJ a zdaňuje jej SVJ jako svůj příjem.“ po účinnosti nového občanského zákoníku a NV č. 366/2013 Sb. není možná.

V případě nájmu společných částí domu tak činí SVJ vždy z pověření a rozhodnutí vlastníků a příjem z nájmu společných částí je vždy příjmem vlastníků, čemuž napovídá i ustanovení NV č. 366/2013 Sb.:

„(2) Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy
a)nájemné z pronájmu společných částí domu,“

Vložil 26 Cdo 5610/2015 (bez ověření), 13. Únor 2022 - 16:52

26 Cdo 5610/2015 říká něco jiného, než se zde uvádí.

Vložil Justitianus, 13. Únor 2022 - 17:13

Ale nepovídej, Šmudlo. Umíš číst, nebo ti s tím někdo pomáhá?

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 10. Únor 2022 - 14:05

zkuste se správce zeptat, co je to srážková daň.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".