§ 1208 písm. d) ObčZ vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků

Vložil Účetní (bez ověření), 6. Květen 2016 - 14:14 ::

Podle § 1208 písm. d) ObčZ „do působnosti shromáždění patří … rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků“

Jak se toto ustanovení vykládá? Čtu to tak, že:

Shromáždění může rozhodnout, zda nevyčerpané příspěvky vyúčtuje či nevyúčtuje.

a současně

Shromáždění může rozhodnout, zda nevyčerpané příspěvky vypořádá či nevypořádá?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymuus (bez ověření), 6. Květen 2016 - 16:26

  a co kdyby shromáždění rozhodlo o nevyúčtování a zároveň o vypořádání (vyplacení)? to přeci nejde, protože k vypořádání potřebujete vyúčtování.

  takže shromáždění rozhoduje o:

  1. vyúčtovat a nevypořádavat,
  2. vyúčtovat a vypořádavat

  rovněž dle odborné literatury se provádí vyúčtování nevyčerpaných příspěvků vždy „V rámci schvalování těchto dokladů by shromáždění mělo schválit i hospodaření s příspěvky určenými na správu domu a pozemku a provést jejich vyúčtování.“ Kabelková, E.,Schodelbau­erová,P.: Bytové spoluvlastnictví v NOZ. Komentář. 1.vydání, Praha:C.H.Beck, 2013. 360 s.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 7. Květen 2016 - 1:25

  Píšete „nevyúčtování a zároveň o vypořádání (vyplacení)? to přeci nejde, protože k vypořádání potřebujete vyúčtování“ – ale to jde, a to jsou příspěvky DZ, které nejsou čerpány v roce placení ale budou čerpány v létech následujících. Takový příspěvek je v celém objemu vkladu příspěvkem nečerpaným a tudíž není potřeba vyúčtovat, pouze vypořádat způsobem „převedení do následujícího roku“. Píšete „provádí vyúčtování nevyčerpaných příspěvků“ – což je nesmysl, neboť vyúčtovat nevyčerpaný příspěvek nelze, protože nevyčerpaný příspěvek je výsledkem již provedeného vyúčtování příspěvku, tj. přebytkem nad krytím nákladů např. správy domu a pozemku. Resume:

  1. příspěvek na správu domu a pozemku nebo vlastní správu SVJ nebo příspěvek na DZ v roce využití – má využití v roce hodnocení, je třeba vyúčtovat (bilancovat platby s náklady využití) a případný přebytek vyúčtování tvoří „nevyčerpaný příspěvek“, který je třeba i zároveň vypořádat (vrátit plátci, započítat,…).
  2. příspěvek na DZ bez využití v roce placení, není třeba vyúčtovat pouze vypořádat způsobem „převedení do následujícího ro­ku“.
  Vložil Poznamka (bez ověření), 6. Květen 2016 - 15:03

  Formulaci § 1180 „přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku …“ chápu tak, že příspěvky vlastníka jsou účelové platby tj. co nebylo použito na úhradu účelu určení (krytí nákladů správu domu a pozemku), tj. nevyčerpaným příspěvkem příjemce nemůže disponovat (rozhodovat o jiném využití) ale musí buď vrátit plátci (vyúčtovat) nebo se dohodnout se souhlasem plátce o jiném použití na jiný účel (vypořádat) např. započítat do budoucích závazků plátce. Jiný problém je, co to je (jak spočítat) „nevyčerpaný příspěvek“!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".