Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 9:10
  • „Je možno schválit na schůzi SVJ, že rozúčtování studené vody za rok 24 bude v nebytech dle vodoměrů, přičemž spotřeba v nebytech dle vodoměrů vstupuje do rozúčtování ne jako ukazatel množství, ale poměrový ukazatel …“

Popisujete stav, kdy v domě jsou dvě zúčtovací jednotky a pro každou z nich je schválen jiný způsob rozúčtování nákladů.

  1. Zúčtovací jednotka č. 1, která zahrnuje pouze nebyty; rozúčtování nákladů na službu se provede poměrově podle náměrů nebytových vodoměrů.
  2. Zúčtovací jednotka č. 2, která zahrnuje byty; rozúčtování nákladů na službu se provede poměrově podle směrných čísel potřeby vody (t.j. podle osob).

Jediný problém, který musí SVJ nějak vyřešit, je rozklíčování celkových nákladů na dvě částky pro dvě zúčtovací jednotky. Teprve potom bude možné přikročit k rozúčtování nákladů na službu, a to v každé zúčtovací jednotce samostatně. Jak se provede prvotní rozklíčování – to pro studenou vodu neřeší žádný předpis.

Je známo a potvrzeno v praxi, že náměr hlavního (fakturačního) vodoměru je vždy vyšší, než součet náměrů podružných vodoměrů. Rozdíl bývá v procentech až desítkách procent. Na tuto skutečnost upozornil i Český metrologický institut na svém webu.

Takže pokud byste od náměru hlavního vodoměru odečetl náměry vodoměrů v nebytech, vznikne tím systematická odchylka v neprospěch zúčtovací jednotky č. 2. Jestliže ovšem nikdo tento postup nenapadne, pak je to vyřešeno.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.