Vložil lake, 25. Březen 2013 - 20:48

Pane Dušane, napsal jste: „… nikdo nepřišel na to, že to přinese takový problém, který jste popsal.“

Já ale nikde žádný problém nevidím! Stará SVJ budou i nadále existovat i vedle nových SVJ. Problém z toho uměle vytvářejí různí vykladači, jako pan Glotzmann a jiní, kteří se snaží bez právního důvodu a bez znalosti práva vykládat nový ObčZ způsobem, který přesahuje hranici rozumného výkladu.

Existuje konstantní judikatura i pevný názor Ústavního soudu o tom, že zásah do práv a svobod jednotlivce může státní moc učinit pouze jednoznačným a nerozporným právním aktem. K omezení ústavních práv nelze dojít pouhým výkladem nejednoznačné právní normy. V nejasnostech či pochybnostech je třeba dát přednost takovému výkladu, který šetří práva občana.

Jestliže všechny jednotky nabyté do vlastnictví miliony osob v současných 53000 SVJ mají definici odlišnou od pojmu „jednotka“ podle nového Občanského zákoníku, pak je jasné, že musí nastat jedna ze dvou možných situací:

  1. buď bude zákon doplněn o „vyvlastňovací“ ustanovení, kterým se všem nynějším vlastníkům zákonem změní definice jeich jednotky, a k tomu se zruší § 3063 nového ObčZ,
  2. nebo nebude zákon změněn a pak současní vlastníci jednotek nemohou vytvářet SVJ podle nového Občanského zákoníku, neboť nikdo z nich nevlastní ani jednu jednotku podle zákona č. 89/2012 Sb.

Do doby než bude nový ObčZ změněn, je zde určité a jednoznačné ustanovení § 3063, že jednotky podle zákona č. 75/1994 Sb. se budou v domech nabývat i nadále podle ZoVB. Toto se nedá okecat nějakým ministerským výkladem. To je prosím otázka týkající se vlastnických práv milionů lidí. Chcete příklad? Zde je:

  1. Dnes je jednotka (byt) samostatnou věcí. O její stavební úpravě rozhoduje vlastník jednotky.
  2. Podle nového ObčZ byt nebude samostatnou věcí. Jednotka bude zahrnovat jak byt, tak i společné části domu což bude dohromady jediná nerozdělitelná věc. O úpravě bytu vlastníka nebude rozhodovat tento vlastník, nýbrž shromáždění.

SVJ podle zákona č. 89/2012 Sb. může vzniknout pouze tak, že od dne 1. ledna 2014 budou budovy rozdělovány podle tohoto zákona a vzniknou v nich jednotky podle tohoto zákona a vznikne v nich (se souhlasem VŠECH vlastníků těchto jednotek) SVJ podle tohoto zákona.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.