Hrazení nákladů spojených se založením SVJ

Otázka

Kdo hradí náklady spojené se založením společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

Náklady spolené se vznikem společenství (úhrada notáři, nájem místnosti, kde se konala schůze shromáždění, ověřování podpisů apod.) hradí nepřímo všichni spoluvlastníci v poměru jejich podílů na společných prostorách domu. Tyto nákladu jsou započítány do nákladů na správu domu a hrazeny typicky z fondu oprav (nebo jiných prostředků, pokud se tak vlastníci dohodli – např. fond režie domu).

Zprvu typicky hradí náklady původní vlastník a později tyto náklady přefakturuje společenství.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

  Vložil Jan Z (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 10:23

  Nerozumím tomu, proč bych měl platit náklady za notáře v poměru podílu na společných prostorách? Vždyť zde je zřejmé, že náklady jsou nezávislé na velikosti podílu.

  Když jsme si ve společenství odhlasovali, že každá bytová jednotka zaplatí stejnou poměrnou částku, je v tom ze zákona problém?

  Děkuji Jan

  Vložil lake, 11. Listopad 2011 - 10:48

  SVJ se nezakládá. Všechny náklady spojené s konáním shromáždění a činností SVJ jsou náklady na správu. Čemu na tom nerozumíte? Máte-li na domě např. čtvrtinový podíl, pak notář přišel na první shromáždění z jedné čtvrtiny právě kvůli Vám a Vašemu majetku.

  Dohodou všech můžete určit jiný způsob rozpočítání nákladů na správu, ale ubezpečuji Vás, že co považujete za výhodné Vy, bude naopak nevýhodné pro jiné.

  lake

  Vložil Jan Z. (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 14:34

  Je nás 48 bytových jednotek 1+1 12× (32,05 m2) 1+2 12× (54,53 m2) 1+3 12× (70,91 m2) 1+4 6× (70,80 m2) 1+5 6× (86,61 m2), notářské náklady, jsou přeci stejné pro každou bytovou jednotku. Pokud by nás bylo méně/více, pořád částka za notáře zůstává stejná.

  Chtěl bych se jen dozvědět, proč by rozúčtování na podíly mělo být spravedlivější než rozúčtovánína jednotlivé bytové jednotky. Rád bych slyšel nějaký erudovaný názor.

  Děkuji Jan

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 11. Listopad 2011 - 15:01

  Pokusím se trochu zdůvodnit.

  Vemte si že bude jeden vlastník a ten bude mít 51% podíl (není podstatné kolik má jednotek) a dalších 49, každý s 1 jednotkou a 1% podílu. Tento majoritní vlastník má velký vliv na rozhodování SVJ a také se odpovídajícím způsobem podílí na nákladech společenství. Ten je taky u notáře jen jednou (a může mít třeba 51 jednotek) a mohl by chtít platit pouze 1 díl nákladů jako ostatní.

  Vložil Anonymous, 17. Červenec 2007 - 14:34

  K tomu jen dodám zkušenost s developerskou společností České Nemovitosti.

  První schůzi svolala jimi pověřená advokátní kancelář. Za doručení pozvánek vlastníkům jednotek a organizaci schůze se schválením stanov podle jejich šablony si vyúčtovala cca 50000,– a dala je k uhrazení vzniklému společenství.

  Vložil pop615, 2. Září 2008 - 19:51

  Dobrý den, obdobná zkušenost s tímto developerem, resp, jejich vybranou správcovskou firmou Centra. Např. pronájem sálu při ustavující schůzi byl třikrát dražší než když jsme si v dalším roce již jako SVJ tentýž sál pronajali za stejných podmínek opět sami. A o přístupu k řešení reklamací u Českých nemovitostí raději ani nemluvím. To je skoro na pořad „Černé ovce“.

  Vložil Anonymous, 19. Červenec 2007 - 7:41

  Naše SVJ o 18 bytech mělo náklady na založení cca 6 tis. Kč, včetně notářského zápisu.

  Vložil Lukáš Vrábel (bez ověření), 28. Září 2011 - 17:47

  No jo, ale někdo z vás kdo tomu rozuměl to celé taky udělal, pak ty náklady chápu.

  Vložil Anonymous, 31. Říjen 2006 - 23:35

  Věcně souhlasím. Jenom se nejedná o FOND ale o ZÁLOHY viz § 15/2 zákona č. 72/1994 Sb. Není to slovíčkaření, ale je nutné si neustále připomnat, že členové SVJ poskytují pouhou zúčtovatelnou zálohu a nikoliv dar, který by byl v majetku SVJ.

  Hezký den

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".