Zveřejnění citlivých dat o dlužnících na webu SVJ - vyjádření ÚOOÚ

Vložil ardjuna, 3. Listopad 2010 - 11:17 ::

Dobrý den, právě nám přišlo vyjádření z Úřadu na ochranu osobních údajů, kam jsme posílali dotaz, zda je možné na našich webových stránkách zobrazit registrovaným vlastníkům jména dlužníků s dlužnými částkami. Za předpokladu, že budou tyto údaje umístěny v chráněné sekci webových stránek, kam budou mít přístup jen vlastníci (čehož je možné docílit např. formou registrace a udělení přístupových práv pouze ověřeným vlastníkům), je to dle vyjádření ÚOOÚ skutečně možné. Navíc k tomu v takovémto případě není ani třeba získávat jejich souhlas. Z jejich vyjádření jednoznačně vyplývá, že na zpřístupnění těchto údajů mají jednotliví vlastníci ze zákona právo. „Aby mohl každý vlastník uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti vyplývající ze zákona o vlastnictví bytů, má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku.“ Nejedná se totiž o zpřístupňování těchto citlivých údajů třetím osobám, nýbrž o jejich zpřístupnění samotnému subjektu těchto údajů (totiž SVJ). Pokud bude mít někdo zájem o plné znění tohoto vyjádření i přesnou formulaci našeho dotazu, najde je v příloze.

PřílohaVelikost
630910 SVJ Topolová-odpověď.doc46.5 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 13. Duben 2011 - 14:40

  Hovoří se zde o "citlivých údajích" a míní se zřejmě informace o tom, kolik kdo dluží po lhůtě splatnosti.

  Zde nejde o žádný "citlivý" údaj. Pokud je někdo neplatičem, je přirozené, že svět o tom může vědět: od toho jsou registry dlužníků.

  Tvrzení, že zveřejnění takového údaje je způsobilé přivodit dlužníkovi nějakou újmu, je nesmyslné. Zveřejnění PRAVDIVÉHO údaje újmu nezpůsobí. Újmu si dlužník způsobil sám svým neplacením - a tím si sám pokazil dobrou pověst. Jestliže tuto skutečnost zveřejním, pouze naplňuji ústavou dané právo na informace.

  Ústavní soud řešil stížnost občana na týdeník, který zveřejnil, že tato osoba byla trestána (v USA) za podvody s cennými papíry. Bránil se soudně a předložil výpis - čistý trestní rejstřík z USA. Ústavní soud však zjistil, že tato osoba skutečně trestána byla, avšak trest jí byl později zahlazen. Ústavní soud uzavřel věc s tím, že zveřejnění PRAVDIVÉ informace o trestu (i když jde o informaci oficiálně nepřístupnou) je v souladu s právem veřejnosti na informace.

  Viz rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 24. dubna 2008, sp. zn. 2008 III 928/06.

  lake

  Vložil Pavlínka (bez ověření), 13. Duben 2011 - 17:00

  Nastudujte zákon.

  Osobní údaje je možné zveřejňovat pouze se souhlasem dané osoby (subjektu údajů řečí zákona).

  Pavlínka

  Vložil Starý předseda (bez ověření), 13. Duben 2011 - 18:01

  Pavlínko, zákon je potřebné jednak nastudovat a jednak POCHOPIT. Četla jste vůbec úvodní příspěvek? Tam se mj. píše:

  "Údaje o dlužné finanční částce na společných nákladech v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou jsou osobními údaji ve smyslu zákona. Pokud tyto budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám (vlastníkům jednotek), jedná se o postup v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

  Takže prosím nastudovat a pochopit.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 13. Duben 2011 - 16:55

  „Zveřejnění PRAVDIVÉHO údaje újmu nezpůsobí.“

  Zveřejnění pravdivého údaje o výši příjmu, počtu automobilů, počtu manželek, počtu vlastních a nevlastních dětí, náboženském přesvědčení atd. atd. atd. je způsobilé způsobit újmu.

  A teď tu s jaderným reaktorem ve sklepě.

  Vložil LukášP (bez ověření), 13. Duben 2011 - 17:02

  Tím že neplatíte, způsobujete újmu především a v první řadě újmu ostatním vlastníkům SVJ! Shromáždění by rozhodně mělo mít informace o neplatičích, tzn. o tom jak dlouho neplatí a kolik je výše jejich dluhu.

  Vložil Alexandr Pomazal (bez ověření), 10. Listopad 2010 - 12:54

  Děkuji za tuto informaci, velmi nám pomůže v boji proti dlužníkům. Alexandr Pomazal

  Vložil andrews, 4. Listopad 2010 - 23:24

  Děkujem za materiál. Aktuálně řeším něco podobného.

  Vložil admin, 3. Listopad 2010 - 16:54

  Také děkuji za zajímavý materiál. Umístil jsem odkaz do FAQ, aby bylo snadnější jej najít.

  Admin

  Vložil Pavel, 3. Listopad 2010 - 12:22

  Děkuji, zajímavý materiál.

  Prosím ostatní, kteří narazí na nějaký podobný materiál nebo na nějaký judikát, aby ho zde vystavili.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil losper (bez ověření), 19. Prosinec 2010 - 21:02

  Zveřejnit dlužníky např. jejich vyvěšením na domovní vývěsce uvnitř domu, ke které mají přístup i osoby jiné než oprávněné, lze pouze se souhlasem subjektů údajů (dlužníků), tak říká zákon. V případě že si vlastníci na shromáždění odhlasují a podepíší se pod tento postup tímto souhlas dávají. Přece musí počítat s tím, že i oni se mohou stát dlužníky.

  Vložil Marcel Goliaš, 12. Duben 2011 - 18:27

  Dobrý den,

  to, co zde tvrdíte, je samozřejmě pravda. Tento příspěvek se ale týká něčeho jiného: zpřístupnění citlivých údajů v „chráněné sekci na webu“, kam mají přístup pouze registrovaní vlastníci. A to se od zveřejnění na domovní nástěnce podstatně liší. Vlastníci (a pouze vlastníci) mají právo vědět, jak ostatní vlastníci plní své povinnosti. Myslím si tedy, že zveřejnit na webu (v chráněné sekci) informace o platbách, splátkách, dluzích, ale třeba i o vyúčtování nebo odečtech jednotlivých vlastníků je z tohoto důvodu možné. Členové výboru nemají podle mého názoru vyšší práva ohledně přístupu k informacím než řadoví vlastníci. Pokud má tedy přístup k vyúčtování nebo odečtům jednotlivých vlastníků člen výboru, má k nim mít přístup i řadový vlastník (oba jsou totiž rovnoprávnými členy téhož společenství, jakožto subjektu údajů). Web se tímto způsobem může stát jakousi „online“ kanceláří výboru, do které může každý vlastník kdykoli vstoupit a nahlížet do všech materiálů SVJ (okamžitě, bez čekání a bez poplatků za pořizování kopií). Je s tím práce, ale veškeré hospodaření v SVJ se tím maximálně zprůhlední.

  Vložil vladan, 13. Duben 2011 - 7:20

  Pane Goliaš zajímavý příspěvek nicnémě k těmto údajům – jak kdo platí či dluží v SVJ má přístup vždy jen výbor. Myslím, že je to tak správně. Není nutné aby o tomto věděli osvědčené pavlačové drbny. Jednou je zvolený výbor a tem má samozřejmě větší práva a také povinosti než " obyčejný" vlastník. Vámi navržený postup je pochopitelný pokud i lidé v domě jsou relativně normální. Nedovedu si představit stav kdy vlastník z nějakých mimořádných existenčních starostí nezaplatí a šup je na nástěnce nebo webu a už to na vsi jede – garantuji Vám, že v naší vesnici se vykecá i co se neví a ještě se k tomu přidá navrh nějaká nepravda. Dále s nahlížením do všech materiálů jako předsada také nesouhlasím. Prostě jednou zvolený výbor má nějakou důvěru a pravomoci.

  Vložil lake, 13. Duben 2011 - 7:59

  Pane Vladane,

  ve funkci předsedy výboru jste můj služebník. Já jako vlastník jednotky jsem Vás zvolil a vy se mi staráte o můj majetek. Asi jako se staral pan správce paní kněžně o její zámek (viz Božena Němcová, Babička).

  Představte si, jak by se asi zatvářila paní kněžna Zaháňská, kdyby jí po příjezdu pan správce odmítl předložit účetní knihy se slovy: "Vy jste, paní kněžno, jen obyčejný vlastník; já nesouhlasím, abyste nahlížela do materiálů ..."

  Jako vlastník jednotky mám plné právo vědět, jak hospodaříte s mými zálohami a jak se o můj majetek staráte. Proč to chci vědět a jak s informací naložím je pouze moje věc, nikoliv Vaše. Stanovy dávají výboru většinou právo rozhodovat za SVJ v určitých věcech, nikoliv však právo zatajovat či odmítat informace o tomto rozhodování.

  Rovněž mám plné právo znát, zda jiný vlastník jednotky nemá náhodu dluh po lhůtě splatnosti.
  (a) Jednak bych to za něj musel dříve či později zaplatit,
  (b) Jednak mám zákonné právo žádat soud o zřízení zástavního práva k jednotce povinného vlastníka (§ 15 odst. 3 ZoVB); abych mohl toto své právo využít, musím VĚDĚT, kdo a kolik dluží.

  Jestliže mi někdo odmítne vydat počet z činnosti, kterou za mé peníze pro mne vykonává (a vysvětluje to větou "Vždyť si všichni přece věříme"), jsem velmi ostražitý a tuším v tom nějakou čertovinu, manko nebo zpronevěru.

  lake

  Vložil vladan, 13. Duben 2011 - 8:20

  Pane Lake, máte ve výše uvedeném příspěvku zcela pravdu, ale realita je jiná a to :

  • peníze, které vlastník platí do FO – jsou vlastně SVJ – to se běžně bere, stejně je nikdy nedostane zpět
  • za peníze vlastníka to nedělám, předseda a jakákoliv funkce u nás je bezplatná a za trest
  • informace nezatajuji, pokud se někdo vysloveně zeptá odpovím mu tak, jak se má. Nebudu mu to ale říkat sám od sebe, to není nikde ani jako povinost.

  Schválně kolik myslíte, že se mě zeptá vlastníků ročně na něco ohledně domu – vyjma svých stížností? Loni přesně 2 ze 16, letos nikdo.

  Sám vidíte, že předseda na malém SVJ je funkce taková, že zvolili jsme tě tak se starej, a když to běží nikdo nic nezjišťuje ani nenamítá. Je to bohužel špatně, ale je to holá skutečnost ve většině SVJ. Teď se zeptám já kolik lidí se zadarmo věnuje práci pro své okolí ještě si na to občas bere dovolenou? Takových blbců je nás naštěstí málo. Ale kibicovat umíte všichni.

  Vložil Filip* (bez ověření), 13. Duben 2011 - 7:27

  Vladane, pokud nesouhlasíte s nahlížením do všech materiálů SVJ pro ostatní členy SVJ, kteří jsou Vám mimochodem rovni, asi před nimi něco tajíte, jinak si to nedovedu vysvětlit. Byl jste pouze zvolen orgánem, který za SVJ vystupuje navenek a zastupuje ostatní členy. Toto by jste si měl uvědomit v první fázi.

  Vložil vladan, 13. Duben 2011 - 7:34

  Ano přesně tak, není úplně nutné, aby všichni věděli o všem. Ne každý si věci vysvětluje tak jak jsou. Příklad z mého začátu předsednictví – zařizoval jsem nové okapové svody – bylo výběrové řízení( 3 firmy dle internetu vybrané s referencí ) , z nich se vybral dodavatel s nejnižsí cenou. Po zveřejnění se do mě dali někteří vlastníci, že jejich známý nebyl jako klempíř osloven a proč atd. Je to pak zbytečné vysvětlovat, teď jako výbor rozhodneme provedeme, a na schůzi informujeme o ceně, provedení. Ušetříme si zbytečné řeči a dohady. Není v tom žádné uplácení, ale prostě jen zrychlení a zjednodušení věci.

  Vložil Anonymous, 19. Prosinec 2010 - 21:08

  „V případě že si vlastníci na shromáždění odhlasují a podepíší se pod tento postup tímto souhlas dávají.“

  To se týká pouze vlastníků, kteří souhlas výslovně dali.

  „Přece musí počítat s tím, že i oni se mohou stát dlužníky.“

  Souhlas mohou kdykoli odvolat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".