Zrušení a uzavření nové smlouvy předsedou SVJ bez vědomí členů SVJ

Vložil Anonymous, 17. Únor 2020 - 16:48 ::

Dobrý den,

prosím o radu. Jsme členy SVJ. Před cca třemi lety jsme si na schůzi SVJ odhlasovali smlouvu o údržbě domu, něco přes 500,– měsíčně per jednotka. Aktuálně jsme zjistili, že předseda SVJ smlouvu bez vědomí ostatních vypověděl a uzavřel smlouvu novou s jedním obyvatelem domu. Všimli jsme si toho po čase tak, že byla údržba nekvalitní.

Předseda nám sdělil, že smlouvu vypověděl a uzavřel novou. Vše bez vědomí členů SVJ. Na dotaz, jak je to možné, že jsme o tom nehlasovali a ani nebyli alespoň informováni mi bylo sděleno, že cena zůstává stejná, mění se rozsah prací a bude to dělat někdo jiný. (Předchozí firma byla pojištěna proti škodám – teď pojištění není, v ceně bylo DPH atd.)

Ve stanovách máme pouze že „předseda uzavírá smlouvy pro účely správy domu“. Tím je však právně pouze zmocněn je fyzicky podepsat, nikoliv si sám určovat, co bude a nebude dle své vlastní vůle sjednávat.

Má předseda právo takto sám rozhodnout, komu bude dávat naše peníze bez našeho vědomí a souhlasu většiny? Může vypovídat sám bez vědomí členů smlouvy, které jsme dříve na schůzi odhlasovali a uzavírat nové, které nikdo neodhlasoval?

Děkuji velmi za názory.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2020 - 20:38

  Anonymous, přečtěte si stanovy. Až nám sem napíšete co obsahují vaše stanovy o schválení smluvního správce, pak se o tom můžeme začít bavit.

  Zatím jen poznamenám: O co Vám jde? Čeho chcete dosáhnout? Co je Vaším cílem? Chcete se jen hrabat v minulosti?

  • Nelíbí se vám co dělá předseda? Tak ho odvolejte a zvolte jiného.
  • Nelíbí se vám smluvní správce? Přikažte předsedovi ukončit právní vztah se smluvním správcem.
  • Chcete mít jiného smluvního správce? Přikažte předsedovi sjednat smlouvu s jiným smluvním správcem.

  Justitianus

  Vložil Radim. (bez ověření), 17. Únor 2020 - 19:34

  Dle § 1208 NOZ do působnosti shromáždění patří:

  „h)určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

  Vše uvedené v § 1208 patří do výlučné působnosti shromáždění vlastníků a nelze žádné tam uvedené rozhodnutí převést do působnosti předsedy SVJ (statutárního orgánu). I kdyby to stanovy umožňovaly, nebylo by to možné pro rozpor se zákonem.

  Vložil Navstevnik (bez ověření), 18. Únor 2020 - 10:50

  Velice děkuji, pane Radime, za konkrétní citaci a přesnou odpověď na můj dotaz. Nevíte, čeho se tímto vlastně předseda dopustil? Možnosti, jak dále postupovat, zvážíme dle situace.

  Vložil Radim. (bez ověření), 18. Únor 2020 - 11:46

  Rozhodnutí předsedy je v rozporu se zákonem. Mě-li byste ho upozornit, že vypovětení smlouvy a uzavření nové smlouvy je protiprávní a rozhodnout o dalším postupu by mělo shromáždění. Pokud předseda bude trvat na svém, museli byste se obrátit na soud, který by mohl rozhodnout o neplatnosti vypovězení smlouvy a neplatnosti uzavření nové smlouvy. Jednodušší by ale bylo, v případě že by předseda nechtěl jednat podle zákona, odvolat ho na shromáždění svolaném na žádost více než 1/4 hlasů vlastníků dle § 1207 NOZ. K tomu ale potřebujete získat většinu.

  Vložil xy (bez ověření), 18. Únor 2020 - 12:05

  Píšete naprosté nesmyly. Rozhodnutí předsedy je v souladu se stanovami a to je to, podle čeho se svj řídí. To už tady bylo napsané x-krát. Ale tady je to marné.

  Vložil Ralista (bez ověření), 18. Únor 2020 - 14:00

  Hlupákovi nevysvětlíte ani argumentací opírající ce o zákonná ustanovení.

  Pro ostatní cituji názor JUDr. Čápa – Přenesení kompetence shromáždění vlastníků jednotek na výbor:

  „V ustanovení § 1208 NOZ je stanovena také výlučná působnost shromáždění. Podle § 1208 písm. h) NOZ je ve výlučné působnosti shromáždění také „určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.“

  „Jde o ustanovení kogentní povahy, nelze se tedy od tohoto zákonného ustanovení ve stanovách SVJ odchýlit. Není tedy možné, aby shromáždění svým usnesením přeneslo tuto působnost o změně osoby správce na výbor, ani není možné ve stanovách SVJ určit, že tuto působnost má výbor.“

  Celé znění zde https://www.svjaktualne.cz/…WcEWLDBR98/

  Jednoznačně je to také uvedeno v DZ k NOZ k § 1208:

  „Navržené ustanovení stanoví, jakou působnost shromáždění má. Tato působnost je výlučná a nelze ji zúžit.

  Vložil xy (bez ověření), 18. Únor 2020 - 14:09

  Hlupák jste vy, realisto. Akorát tady plevelíte diskusi. To co je ve stanovách, na čem se vlastníci domluvili je platné. Můžete si vykládat co chcete. Jenomže tohle vysvětlit hlupákovi jako jste vy jednoduše nejde. Tak si v tom žijte.

  Vložil . (bez ověření), 18. Únor 2020 - 10:55

  Ničeho, protože jste napsal: Ve stanovách máme pouze že „předseda uzavírá smlouvy pro účely správy domu“. Tak jí uzavřel.

  Vložil Realista (bez ověření), 18. Únor 2020 - 11:13

  Pokud si přečtěte příspěvek Radima, měl byste pochopit, že předseda jednal v rozporu se zákonem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".