Způsob účtování

Vložil Nové_SVJ (bez ověření), 7. Listopad 2013 - 13:19 ::

Dobrý den, jsme nově založené SVJ a hledáme účetní (správce již máme). Součástí poptávky bylo, aby nám oslovení účetní stručně popsali jejich způsob účtování případných dlužných částek. V jedné z nabídek se objevil i tento příklad:

„Existuje-li vlastník X, který má předepsané např. zálohy na opravy ve výši 20.000,– Kč za rok a nic neuhradí, pak podle mé používané metodiky po zúčtování záloh se skutečně provedenými platbami nebude mít žádný zůstatek na účtu záloh a pohledávka za nezaplacené zálohy v částce 20.000,– Kč bude evidována mimorozvahově. Požadavek na prokazatelnost, srozumitelnost a pravdivost účetnictví je tímto splněn. Případným prodejem bytové jednotky novému vlastníkovi, je novému vlastníkovi zcela logicky připsán skutečný, tedy nulový zůstatek na účtu záloh a pohledávka za původním vlastníkem je z mimorozvahové evidence vyřazena.“

Po projití zdejších diskusí se nám to nepozdává. Můžete to prosím okomentovat? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil karelh, 8. Listopad 2013 - 7:56

  Dobrý den, nebudu hodnotit, zda Vámi uvedený postup splňuje podmínky § 8 zákona o účetnictví bez znalosti všech návazností.

  Vámi uváděný postup však trpí dle mého názoru vadou, neboť pohledávka za bývalým vlastníkem dále existuje a jejím „vyřazením“ z účetnictví dojde k porušení zmíněného ustanovení zákona o účetnictví. Pohledávka existuje, ale není v účetnictví zachycena.

  Povinnost hradit zálohy je dána ZoVB. Účetní předpisy vztahujících se k účetnictví neziskových organizací, potažmo SVJ na tuto zvláštnost nereflektují. V odborné literatuře je však zastáván názor, že o předpisu záloh členům u SVJ by mělo být účtováno, uvedeno v rozvaze a toto specifikum následně uvedeno v příloze k účetní závěrce. To, že dojde k převodu jednotky, nic nemění na skutečnosti, že původní vlastník je dlužníkem a jen nutno tuto pohledávku vymáhat.

  Navíc pojem „zúčtování záloh“ bych použil při čerpání zálohy vůči skutečným nákladům, nikoliv vůči předpisům.

  karelh

  Vložil lake, 7. Listopad 2013 - 14:22

  „Případným prodejem bytové jednotky novému vlastníkovi, je novému vlastníkovi zcela logicky připsán skutečný, tedy nulový zůstatek na účtu záloh“

  Samozřejmě. Nový vlastník má VŽDY nulový počáteční stav záloh na správu, neboť dosud nic neplatil. Jak jednoduché! A stejně je tomu tak samozřejmě i v případě, že předchozí vlastník hradil své zálohy pečlivě a včas.

  „… a pohledávka za původním vlastníkem je z mimorozvahové evidence vyřazena.“

  To je nesmysl. SVJ vede účetnictví, nikoliv pouze daňovou evidenci. Má-li SVJ pohledávku za vlastníkem na základě § 15 odst. 2 ZoVB, je povinno o ní účtovat od okamžiku vzniku. To jest od okamžiku, kdy výbor nebo pověřený vlatník oznámil vlastníkovi jednotky výši a splatnost částky. Pokud SVJ o pohledávkách neúčtuje, dopouští se závažného zkreslení. Takové účetnictví neposkytuje pravdivý obraz o jmění a majetkových poměrech právnické osoby.

  Podotýkám, že SVJ je podle § 9a ZoVB oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem společenství podle tohoto zákona. Nejde tedy ze strany SVJ o pouhý výběr záloh pro jinou osobu. O zákonem uložené platební povinnosti vlastníka jednotky SVJ účtuje. Přechod vlastnictví jednotky na jinou osobu nemá žádný vliv na pohledávky, které vznikly v době, kdy osoba byla vlastníkem jednotky.

  Zase jeden popletený účetní. To už je po paní P. a paní L. třetí …

  lake

  Vložil Dotaz (bez ověření), 7. Listopad 2013 - 21:04

  „…od okamžiku, kdy výbor nebo pověřený vlatník oznámil vlastníkovi jednotky výši a splatnost částky…“

  Může SVJ vlastním jménem vymáhat částku sice usnesenou dle §15/2 ale fakticky neodpovídající cit. „…tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech…“ ?? Tj. pokud je reálná částka zjistitelná z účetnictví a přijatých usnesení třeba 10Kč/m2 tak SVJ bude vymáhat tu usnesenou – třeba 20Kč/m2 – i když evidentně náklady nekryje ale překrývá??

  Vložil Anonymous. (bez ověření), 7. Listopad 2013 - 13:25

  podle mé (…??!!) používané metodiky po zúčtování

  Vložil Anonymmmmm (bez ověření), 7. Listopad 2013 - 18:04

  Jsem toho názoru, že tento dotaz nikdo nepoložil. že si ho vymyslel a napsal ten, který pak na tento dotaz odpovídá. Takovou kravinu by snad ani někdo, kdo si říká „účetní“ nikdy nenapsal…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".