způsob rozúčtování vody

Vložil MILAN MAREK (bez ověření), 21. Únor 2024 - 0:25 ::

Dobrý den, jsme SVJ. V roce 23 jsme dle schválených pravidel hospodaření a rozúčtování služeb rozúčtovali dle směrných čísel studenou vodu dle osob /v bytech/ a dle směrných čísel v nebytech, přičemž tyto hodnoty nevstupovali do vyúčtování jako ukazatele množství, ale jako poměrový ukazatel rozvrhové základny pro rozpočítání skutečných nákladů /dle fakturačního vodoměru/ na jednotlivé jednotky /byty a nebyty/.

Nyní v roce 24 postupně osazujeme podružné vodoměry. V nebytech podružné vodoměry byly v roce 24 již osazeny a v bytech z důvodu složitosti budou osazovány následně. Je možno schválit na schůzi SVJ, že rozúčtování studené vody za rok 24 bude v nebytech dle vodoměrů, přičemž spotřeba v nebytech dle vodoměrů vstupuje do rozúčtování ne jako ukazatel množství, ale poměrový ukazatel rozvrhové základny pro rozpočítání skutečných nákladů dle fakturačního vodoměru.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 9:10
  • „Je možno schválit na schůzi SVJ, že rozúčtování studené vody za rok 24 bude v nebytech dle vodoměrů, přičemž spotřeba v nebytech dle vodoměrů vstupuje do rozúčtování ne jako ukazatel množství, ale poměrový ukazatel …“

  Popisujete stav, kdy v domě jsou dvě zúčtovací jednotky a pro každou z nich je schválen jiný způsob rozúčtování nákladů.

  1. Zúčtovací jednotka č. 1, která zahrnuje pouze nebyty; rozúčtování nákladů na službu se provede poměrově podle náměrů nebytových vodoměrů.
  2. Zúčtovací jednotka č. 2, která zahrnuje byty; rozúčtování nákladů na službu se provede poměrově podle směrných čísel potřeby vody (t.j. podle osob).

  Jediný problém, který musí SVJ nějak vyřešit, je rozklíčování celkových nákladů na dvě částky pro dvě zúčtovací jednotky. Teprve potom bude možné přikročit k rozúčtování nákladů na službu, a to v každé zúčtovací jednotce samostatně. Jak se provede prvotní rozklíčování – to pro studenou vodu neřeší žádný předpis.

  Je známo a potvrzeno v praxi, že náměr hlavního (fakturačního) vodoměru je vždy vyšší, než součet náměrů podružných vodoměrů. Rozdíl bývá v procentech až desítkách procent. Na tuto skutečnost upozornil i Český metrologický institut na svém webu.

  Takže pokud byste od náměru hlavního vodoměru odečetl náměry vodoměrů v nebytech, vznikne tím systematická odchylka v neprospěch zúčtovací jednotky č. 2. Jestliže ovšem nikdo tento postup nenapadne, pak je to vyřešeno.

  Justitianus

  Vložil MILAN MAREK (bez ověření), 3. Březen 2024 - 18:55

  Je možno schválit na schůzi SVJ, že rozúčtování studené vody za rok 24 bude v nebytech dle vodoměrů, přičemž spotřeba v nebytech dle vodoměrů vstupuje do rozúčtování ne jako ukazatel množství, ale poměrový ukazatel …“

  Myslím, že je to řešitelné. V zúčtovací jednotce č. 1 / v nebytech/ bude prvotní hodnota dle podružných vodoměrů V zúčtovací jednotce č. 2 / v bytech/ bude prvotní hodnota dle směrných čísel

  <dl>
  <dt>Následně z množství na fakturačním vodoměru bude odečteno</dt>

  <dd>zúčtovací jednotce č. 1 / v nebytech/ bude prvotní hodnota dle
  podružných vodoměrů</dd> </dl>

  a dále odečteno

  • zúčtovací jednotce č. 2 / v bytech/ bude prvotní hodnota dle
  směrných čísel

  Tento zbytek, rozdělím následně poměrově /u nebytů dle množství na podružných vodoměrech/ a /u bytů dle množství dle směrných čísel/, nazval bych to poměrový zbytek. Výsledné vyúčtování tedy bude u zúčtovací jednotky č. 1 / v nebytech/ součet prvotní hodnoty dle podružných vodoměrů plus poměrový zbytek. U zúčtovací jednotky č.2 /bytech/ to bude součet prvotní hodnota dle směrných čísel plus poměrový zbytek. Samozřejmě následný součet zúčtovací jednotky č.1 a zúčtovací jednotky č.2 musí být stejný, jako spotřeba dle fakturačního vodoměru

  Vložil Dva vodoměry (bez ověření), 26. Únor 2024 - 9:36

  „v domě jsou dvě zúčtovací jednotky“ (Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 – 9:10)

  Z čeho tak soudíte? Tazatel o dvou fakturačních vodoměrech nic nepíše.

  Vložil Petr, 26. Únor 2024 - 9:59

  "Vložil Dva vodoměry (bez ověření), 26. Únor 2024 – 9:36

  „v domě jsou dvě zúčtovací jednotky“ (Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 – 9:10)

  Z čeho tak soudíte? Tazatel o dvou fakturačních vodoměrech nic nepíše"

  • – – – – – – – – – – – – – – –

  Pokud tazateli neporadíte ale chcete jen kibicovat, tak SI PŘEČTĚTE CO JUSTITIANUS píše, a nechytejte ho „za slovo“.

  Nebo si pořiďte nick „kibic“.

  Z odpovědi Justitiana je zcela jasné, že PSAL O DVOU TYPECH JEDNOTEK, i když je očísloval, a to „BYT“ a „NEBYT“.

  PRŮMERNĚ CHÁPAVÝ ČTENÁŘ BY MĚL POROZUMĚT PSANÉMU TEXTU.

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 10:12
  • „Z čeho tak soudíte? Tazatel o dvou fakturačních vodoměrech nic nepíše.“

  Pojem „zúčtovací jednotka“ nemá naprosto nic společného s fakturací či s existencí fakturačních vodoměrů.

  Múže být osazeno více fakturačních vodoměrů pro jednu zúčtovací jednotku. Může být osazen jeden fakturační vodoměr pro více zúčtovacích jednotek.

  Pojem „zúčtovací jednotka“ je definován v § 2 vyhlášky 269/2015. Tato definice je použitelná přiměřeně pro jakoukoliv službu spojenou s užíváním bytů. Tedy i pro rozúčtování nákladů na poskytování vody.

  Justitianus

  Vložil Petr Patočka, 21. Únor 2024 - 10:19

  Způsob rozúčtování studené vody legislativa moc neřeší. Myslím, že zde bude platit dohoda jakou si uděláte.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil MILAN MAREK (bez ověření), 25. Únor 2024 - 20:36

  Dobrý den, nevíte kam se obrátit, kdy by mi dal v této věci písemné odborné stanovisko?

  Vložil Misme, 26. Únor 2024 - 9:23

  Já jsem si napsala o odborné stanovisko tvůrci zákona o službách a odpověděl mi to, co napsal pan Patočka, tj. je zapotřebí si způsob rozúčtování ujednat.

  Vložil Ujednal (bez ověření), 26. Únor 2024 - 10:01

  „tvůrci zákona o službách … odpověděl … je zapotřebí si způsob rozúčtování ujednat.“ (Vložil Misme, 26. Únor 2024 – 9:23)

  Ujednání předpokládá souhlas dvou nebo více účastníků ujednání. Takto to tvůrce zákona mínil?

  Nebo rozhodnou vlastníci s 25+ % podílů (což jako ujednání označit nelze)?

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 10:52
  § 978
  Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.


  Jak jistě víte, k přijetí rozhodnutí shromáždění se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů (§ 1206/2).

  To platí i pro rozhodování i způsobu rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů (§ 1208/d).

  Takto přijaté ujednání je podle § 978 účinné a závazné i pro třetí osoby, které nebyly účastníky ujednání. Těmito třetími osobami jsou:

  • vlastníci kteří se zdrželi hlasování,
  • vlastníci kteří hlasovali proti,
  • vlastníci nepřítomní,
  • vlastníci budoucí.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".