Zateplení a úvěr

Vložil aba (bez ověření), 18. Duben 2017 - 15:14 ::

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 19. Duben 2017 - 6:40

  Zajimavá diskuze… V našich stanovách , máme kromě jiného, že s případným úvěrem musí souhlasit 100% vlastníků… Už proto , že SVJ nemá čím ručit a za úvěr ručí vlastníci dle svého podílu na společných částech domu. Proto není možné aby si vzalo svj úvěr bez 100% souhlasu a stím spojeným zajištěním…

  Vložil anonymouk (bez ověření), 19. Duben 2017 - 13:50

  A co na to banka, co požaduje ona víte?

  Vložil JarekSVJ, 19. Duben 2017 - 18:27

  pokud je to solidní banka tak musí požadovat zásadně to co máte ve stanovách…

  Vložil Ludmila, 20. Duben 2017 - 15:02

  SVJ si může vzít úvěr pouze na společné části – myslíte, že to banku zajímá? To najde jedině v Prohlášení vlastníka.

  Vložil tep (bez ověření), 19. Duben 2017 - 7:41

  Kvórum 100% se vám může v budoucnu vymstít, až bude třeba udělat nějakou naléhavou opravu. Jedinec zablokuje žádost o úvěr a schválení úvěru budete muset řešit přes soud a to se zase prodraží za soudní poplatky a riziko nesplácení zůstává nezměněné. Otázkou je, kolik lidí v domě bydlí, kteří jsou nespolehliví ve splácení a zda je to jejich vina – některým méně majetným je vhodné povolit nižší splátky na delší dobu. V tomto případě nepůjčí peníze SVJ, ale ti vlastníci, kteří dočasně zaplatí více, aby se úvěr splatil včas a kterým budou ti méně movití bezúročně splácet svůj podíl na dluhu po delší dobu. Jinak vám může dům chátrat pod rukama a budete jen bezmocně koukat. Cena vašeho bytu bude klesat a proděláte tak jako tak. Klidně se může stát, že váš podíl na domě bude časem neprodejný, když necháte dům zchátrat.

  Vložil JarekSVJ, 19. Duben 2017 - 11:10

  tepe netvrdím, že nemáš pravdu. Co je to naléhavá oprava? Prasklá voda,rozbité dveře atd. … tak na to snad není zapotřebí schvalovat 100% úvěr…

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 19. Duben 2017 - 14:35

  Jarečku, to jste ale exoti, pokud máte ve stanovách 100% pro úvěr. Ale správní! Já patřím do stáda, kde stále pěstujeme socialismus, tajíme účetní informace, platíme nadsazené zálohy na správu domu a z nich si hrdě platíme zloděje a Erdogany (=hlasité tlučhuby) a samozřejmě i úvěry. A stačí aby SVJ formálně správně předepsalo zálohu na příspěvek v jakékoli výši, a soud vůbec nezkoumá, zda je v tom i splátka za byt na Malorce či jaká jiná. Podle soudu jde o svobodnou vůli hlasujících tupounů. S nějakou zákonnou-kompetencí-SVJ dělat právní kroky takové či makové, se u nás v Ústí nemastíme.

  Jak jste to ho dosáhli. Bolesná to zkušenost nebo to prosadila ve správném čase nějaká „klika“? nezapomeň ale, že pokud v těch stanovách není, že ty stanovy mohou být vykuchány méně než 100%, že nemáš nic jistého. Tomu rozumíš, ne?

  Jinak s tebou souhlasím ohledně „naléhavosti“. U nás je naléhavé to, co je předloženo k hlasování :) :) :) :) :) :) Colokiv nenaléhavého vůbec neřešíme ovčím hlasováním :) :)

  Vložil Novák (bez ověření), 19. Duben 2017 - 18:32

  Jestliže SVJ schválí úvěr třeba nadpoloviční většinou přítomných na shromáždění jak to umožňuje v NOZ § 1208g)3., tak to znamená, že i ten kdo hlasoval proti je povinen úvěr splácet a tento závazek přechází také na nabyvatele jednotky podle § 1186.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 19. Duben 2017 - 19:20

  Jo chlapečku, to je. Ale v SVJ vzniklém podle NOZ.

  Do příště si nastuduj jaký rozdíl je mezi
  „rozhodováním“ (§1208/f) a „udělováním souhlasu“ (§1208/g).

  Vložil Janko (bez ověření), 20. Duben 2017 - 9:21

  NOZ připouští rozhodování o úvěru nadpoloviční většinou o všech záležitostech SVJ podle § 1206, vyjma záležitostí uvedených v zákoně ( např. změna podílů všech vlastníků nebo příspěvků na správu). Pokud se domníváš, že pro úvěr SVJ musí hlasovat všichni vlastníci, uveď příslušné ustanovení NOZ.

  Vložil Novák (bez ověření), 20. Duben 2017 - 9:16

  Čmuchale,

  zaspal jsi dobu, už mockrát zde byly citovány judikáty vč. ústavního soudu, podle kterých se i „stará“ SVJ řídí dle „bytového spoluvlastnictví“ NOZ. Je irevalentní, pokud se domníváš něco jiného, rozhodují soudy, niko-liv tvé domněnky.

  Vložil právo (bez ověření), 20. Duben 2017 - 11:47

  Zcela jistě Nováku, v donucujících ustanoveních, dále např.při uzavírání smluvních vztahů, v jednáni s partnery a pod. Jinak je ovšem společentví soukroměprávní subjet a řídí se stanovami. Právě proto, že je soukroměprávní subjekt, tak platí to, co je ve stanovách nebo v Prohlášení vlastníka. A to vůbec nemá nic s NOZ spoleného, pokud se nejdná o společentví založené podle NOZ.

  Vložil Novák (bez ověření), 20. Duben 2017 - 15:00

  Jistě že platí to, co je ve stanovách. Ale ty bylo nutno přizpůsobit bytovému spoluvlastnictví NOZ, jinak ustanovení v rozporu s NOZ ztratily platnost. Takže je jedno, zda SVJ vzniklo podle ZoVB nebo NOZ, dnes se řídí všechna SVJ dle NOZ viz. uvedená judikatura. Źe se stará SVJ řídí nějakou jinou úpravou než nová SVJ je vaše mylná domněnka. Co bylo minimálně nutno upravit ve stanovách podle ZoVB najdete uvedeno zde:

  http://www.portalsvj.cz/…ni-bezi-soud#…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".