Zákon o vlastnictví bytů

Vložil filNad52, 17. Únor 2021 - 9:37 ::

Pěkný den, je vzáložce platný Zákon o vlastnictví bytů?

Našla jsem odkat s textem:

Zákon 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů

Platnost od 29. 4. 1994 , účinnost od 1. 5. 1994 do 1. 1. 2014

Co platí po roce 2014

Můžete mi zaslat odkaz. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2021 - 16:39

  FilNad52, ptáte se co platí. Je to jednoduché. Platí v tomto pořadí:

  1. Prohlášení vlastníka budovy
  2. Stanovy společenství vlastníků jednotek
  3. Jiná smlouva sjednaná mezi vlastníky jednotek; ta však – na rozdíl od prohlášení a stanov – nemá účinky vůči osobě, která není účastníkem smlouvy
  4. Zákon č.89/2012 Sb., část o spolku a zejména část o bytovém spoluvlastnictví
  5. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.; to se však použije pouze v případě, že není něco jiného uvedeno v dokumentu č. 1, 2, 3 nebo 4
  6. Pro poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytů se použije zákon č. 67/2013 Sb. s prováděcí vyhláškou

  Justitianus

  Vložil Usměrňovač (bez ověření), 20. Únor 2021 - 11:19

  Justiho výčet je v pořádku co do položek, doplnit je třeba:

  • rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek,
  • zákon o vlastnictví bytů (v některých případech se použije i nyní).

  Co do pořadí (priority) jsou ovšem i výrazně jiné názory, pořadí si Justi patrně zcela vymyslel, ostatně ani žádnou oporu neuvádí.

  Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 - 22:34

  Pane Usměrňovači, v první položce Vás musím usměrnit. Rozhodnutí shromáždění může způsobit vznik povinnosti vlastníka jednotky pouze určují-li to tak stanovy nebo zákon. A stanovy i zákon jsem už vyjmenoval pod č. 2 a č. 4.

  Není pravda, že by pouhé rozhodnutí shromáždění samo o sobě přímo zavazovalo vlastníka jednotky nebo právnickou osobu SVJ.

  „Usnesení shromáždění vlastníků jednotek je právní skutečností, nikoliv smluvním ujednáním mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky jednotek. Z toho vyplývá, že povinnost členů společenství vlastníků jednotek (…) by mohla být stanovena pouze ve stanovách, neboť stanovy jsou smluvním ujednáním svého druhu (sui generis).

  Zdroj: usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 7 Cmo 291/2015, ze dne 1. 2. 2018 (JUDr. Josef Holejšovský)

  Psalo se o tom i zde: http://www.portalsvj.cz/…svj-a-pokuty#…


  Musím Vás usměrnit i ve druhé položce. Máte pravdu v tom, že zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů je použitelný i nadále, ovšem pouze pro závazky vzniklé podle něj do 31.12.2013. Viz přechodové ustanovení § 3028 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb..

  Ovšem Vy neberete v úvahu, že existenci těchto „starých“ závazků je možné prokázat jen prohlášením vlastníka budovy, nebo stanovami. Nikoliv samotným zněním zrušeného zákona. A prohlášení i stanovy jsem už vyjmenoval pod č. 1 a č. 2.


  A musím Vás usměrnit i potřetí: Pokud jde o pořadí těch položek (priority), vím velmi dobře proč jsem uvedl právě toto pořadí. Jestliže tomu nerozumíte, tápete a nedovedete si to sám odvodit, neznamená to ještě, že by Justitianus nevěděl co píše a proč to píše.

  Justitianus

  Vložil Vlastnice jednotky (bez ověření), 22. Únor 2021 - 15:52

  „povinnost členů společenství vlastníků jednotek (…) by mohla být stanovena pouze ve stanovách“

  Opravdu? To znamená, že nic jiného (shromáždnění vlastníků, prohlášení vlastníka …) vlastnici jednotky nemůže uložit povinnosti?

  Vložil filNad52, 18. Únor 2021 - 9:11

  Potřebovala bych poradit se zápisem do Obchodního rejstříku v Ostravě.

  Máme nový výbor, na stránkách soudu jsem našla formulář k vyplnění. Které dokumenty se zasílají poštou? Zápis schůze, pozvánka. Je nutné ověřovat podpisy členu výboru? Jak se hradí zápis, kolkem 2000Kč. Děkuji za radu

  F

  Vložil Justitianus, 18. Únor 2021 - 11:13

  Ohledně zápisu do rejstříku SVJ vřele doporučuji: S tímto se vůbec netrapte.

  Oslovte notáře, ten sdělí co od SVJ potřebuje a vše vyřídí. Má totiž do rejstříku SVJ přímý dálkový přístup. Budete to mít na 100% správně, se všemi potřebnými přílohami, a hned napoprvé.

  Musíte si uvědomit v čem spočívá činnost členů výboru. Členové výboru neopravují výtah, neodstraňují zalomený klíč ve vchodových dveřích, ani neprošťuchují ucpané odpadní potrubí ve sklepě. Na to si pozvete specialistu, protože členové výboru nejsou od toho, aby pobíhali po domě a hráli si na domovníka/údržbáře! Nejsou to brouci Pytlíci ve stylu „VŠECHNO ZNÁM, VŠECHNO UMÍM, VŠECHNO UDĚLÁM“.

  Není důvod řešit to nějak jinak při zápisu statutárů do rejstříku: Obraťte se na specialistu.

  Justitianus

  Vložil Pavel II (bez ověření), 21. Únor 2021 - 18:35

  Není to raketová věda a vždy jsem to prováděl sám, ale mohu jen potvrdit Vaši radu. Při poslední změně stanov (děláme zásadně za účasti notáře) nám tuto službu nabídl prakticky v ceně vlastního úkonu a velmi mě ulehčil moji práci.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".