Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 - 22:34

Pane Usměrňovači, v první položce Vás musím usměrnit. Rozhodnutí shromáždění může způsobit vznik povinnosti vlastníka jednotky pouze určují-li to tak stanovy nebo zákon. A stanovy i zákon jsem už vyjmenoval pod č. 2 a č. 4.

Není pravda, že by pouhé rozhodnutí shromáždění samo o sobě přímo zavazovalo vlastníka jednotky nebo právnickou osobu SVJ.

„Usnesení shromáždění vlastníků jednotek je právní skutečností, nikoliv smluvním ujednáním mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky jednotek. Z toho vyplývá, že povinnost členů společenství vlastníků jednotek (…) by mohla být stanovena pouze ve stanovách, neboť stanovy jsou smluvním ujednáním svého druhu (sui generis).

Zdroj: usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 7 Cmo 291/2015, ze dne 1. 2. 2018 (JUDr. Josef Holejšovský)

Psalo se o tom i zde: http://www.portalsvj.cz/…svj-a-pokuty#…


Musím Vás usměrnit i ve druhé položce. Máte pravdu v tom, že zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů je použitelný i nadále, ovšem pouze pro závazky vzniklé podle něj do 31.12.2013. Viz přechodové ustanovení § 3028 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb..

Ovšem Vy neberete v úvahu, že existenci těchto „starých“ závazků je možné prokázat jen prohlášením vlastníka budovy, nebo stanovami. Nikoliv samotným zněním zrušeného zákona. A prohlášení i stanovy jsem už vyjmenoval pod č. 1 a č. 2.


A musím Vás usměrnit i potřetí: Pokud jde o pořadí těch položek (priority), vím velmi dobře proč jsem uvedl právě toto pořadí. Jestliže tomu nerozumíte, tápete a nedovedete si to sám odvodit, neznamená to ještě, že by Justitianus nevěděl co píše a proč to píše.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.