Vyúčtování faktury

Vložil Kat_Helm, 18. Květen 2020 - 12:20 ::

Dobrý den, jsme vlastníkem půdní nástavby s vlastním zdrojem vytápění a ohřevu vody. Ostatní byty v domě jsou napojeny na centrální soustavu tepla a teplé vody. Společnost, která provádí odečty poměrových měřidel tepla a SUV, účtuje za naší bytovou jednotku náklad za odečet a rozúčtování SUV asi 80 Kč, podlahové plochy pro teplo a teplou vodu 0,00 Kč. Zpracovatel finálního vyúčtování, které zhotovuje pro SVJ, k naší bytové jednotce ovšem poté připočítává k této faktuře přibližně 600 Kč. Jako důvod uvádí, že shromáždění vlastníků rozhodlo, že faktura za odečty a rozúčtování topných nákladů bude ve vyúčtování rozúčtována poměrem plochy bytu, nikoliv uvedeným nákladem rozúčtovací společnosti a to z důvodu využívání společných prostor všemi vlastníky. V žádném z usnesení shromáždění ovšem tato informace není uvedena, žádná zmínka o výsledku hlasování. Společné prostory (20 m2 – kočárkárna, sušárna) nejsou osazeny odečty měřidel, vytápění je částečně odpojeno. V tomto případě by měl být součástí vyúčtování náklad na rozúčtování společných prostor (v Kč). Pokud není tento údaj součástí vyúčtování 2019, jedná se o neúplné vyúčtování? Či by se mělo postupovat podle podkladů odečítací společnosti, pokud shromáždění nerozhodlo jinak? Statutární orgán písemné reklamace neřeší a odkazuje s dotazy na zpracovatelskou­ firmu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 18. Květen 2020 - 14:20

  V první řadě si musíte uvědomit, že bytové spoluvlastnictví je ten nejhorší ze všech špatných způsobů bydlení.

  Jste vydán na milost či nemilost šmejdům ve výboru, kteří se nechovají jako Vaši sluhové (správci Vašeho majetku), nýbrž jako nafoukaní páni, kteří s Vámi nebudou komunikovat – i když je to jejich povinnost. Zastání na shromáždění nečekejte žádné: ovce a osli zpravidla nejeví zájem o dění ve společenství. A když už přijdou na shromáždění, nebudou hlasovat pro Váš návrh, protože mu nerozumějí, „vždycky se to dělalo takhle“, a hlavně nezdržovat – fotbal v televizi začíná za půl hodiny …

  Pokud se obrátíte na soud, narazíte na neprostupnou hradbu blbů v talárech, kteří znásilňují právo a vykládají je svévolně a v rozporu se smyslem a účelem zákona. To platí až po Ústavní soud (Sen o usnesení ústavního soudu). Mimochodem: soudy na běžícím pásu judikují, že dluhy předchozího vlastníka přecházejí na nabyvatele jednotky – i když takové ustanovení se v NOZ objeví až po novele od 1. července 2020. Vítejte v Bezpráví.

  Ostatně samotný zákon je nesrozumitelný paskvil, který neobsahuje to, co by měl, ale zato obsahuje spousty neurčitých pitomostí. O účinné ochraně práv vlastníka jednotky si můžete nechat jen zdát. (Onehdy soud judikoval, že stanovy mohou zakázat vlastníkovi jednotky pořizovat si při nahlížení do dokladů a účetních knih kopie či opisy.)


  Chápete už, jaké máte štěstí, že Vás to stojí pouze 600 Kč ročně? Jiní přišli o desetitisíce či statisíce marnými soudními spory se šmejdy ve výborech SVJ a v druhém kole se záludnou a nevypočitatelnou českou justicí. Někteří při tom přišli o nervy, získali žaludeční vředy a ztratili léta života marným úsilím domoci se logické spravedlnosti.

  Buďte rád a děkujte Stvořiteli každý den, že to drobné, bezvýznamné výpalné 600 Kč ročně (1.64 Kč denně) je zatím vše, co Vás v SVJ trápí. Může být ještě mnohem, mnohem hůř …

  Justitianus

  Vložil JaVa, 18. Květen 2020 - 14:59

  „(Onehdy soud judikoval, že stanovy mohou zakázat vlastníkovi jednotky pořizovat si při nahlížení do dokladů a účetních knih kopie či opisy.)“

  Ten judikát a pasáž ve stanovách z dílny JUDr.Kabelkové, by snad měl být od 1.7.2020 pouze k zasmání.Nebo ne?

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Justitianus, 22. Květen 2020 - 9:20

  Obsah stanov se zákazem nahlížení byl od počátku protiústavní! Viz nález II. ÚS 3137/09. Vlastník jednotky měl tedy v první řadě napadnout stanovy SVJ. Pokud by neuspěl na shromáždění, měl se jako přehlasovaný vlastník obrátit na soud. Nic z toho však neučinil.

  důvodová zpráva k novému Občanskému zákoníku vycházela z předpokladu, že vlastník nesmí svých práv zneužívat, a zároveň SVJ nesmí ztížit vlastníkovi výkon jeho práva šikanózním způsobem. Cituji z důvodové zprávy k NOZ:

  K § 1179:
  Vlastník jednotky má právo ověřit si, jak jsou dům a pozemek spravovány a jak se při správě domu hospodaří. I to vyplývá z jeho právního postavení jako spoluvlastníka společné věci. Je samozřejmé, že ani práva stanovená v tomto ustanovení nemůže vlastník jednotky vykonávat kdykoli. Způsob jejich výkonu mohou především určit pravidla pro správu domu obsažená v prohlášení o rozdělení domu na jednotky nebo ve smlouvě o výstavbě, anebo stanovy společenství vlastníků. V případě, že takto určen nebude, uplatní se obecná pravidla stanovená pro soukromý styk. Zejména jde o zásady, že subjektivní právo lze uplatnit jen při poctivém dodržování dobrých mravů se zřetelem k zvyklostem soukromého života a že se zjevnému zneužití práva odnímá právní ochrana. To přirozeně platí i pro druhou stranu – ani osoba odpovědná za správu domu nesmí určit pro výkon práv vlastníka jednotky způsob tak omezující, aby výkon práva vlastníku jednotky hrubě ztížila nebo v podstatě vyloučila
  .

  Autor NOZ profesor Eliáš to myslel dobře. Domníval se, že soudci jsou myslící bytosti obdařené alespoň rozumem průměrného člověka. Domníval se, že šikaně a zjevnému zneužití práva neposkytne soud ochranu. Jak se mýlil!

  Někteří čeští soudci jsou tupí a ještě tupější. Pročpak by si měli lámat hlavu s rozlišováním šikanózního jednání, zneužití práva, či porušení dobrých mravů? Vždyť ani netuší co tyto pojmy znamenají a jak je vyložit.

  Takže novela NOZ raději doslovně školácky vypisuje na co bude mít vlastník jednotky nárok při nahlížení. Hloupý soudce to najde černé na bílém v NOZ (když mu to žalobce ukáže ve výtisku zákona a třikrát při jednání zopakuje) a nemusí při tom myslet vlastní hlavou.

  Justitianus

  Vložil × (bez ověření), 18. Květen 2020 - 14:40

  „soudy na běžícím pásu judikují, že dluhy předchozího vlastníka přecházejí na nabyvatele jednotky – i když takové ustanovení se v NOZ objeví až po novele od 1. července 2020“

  Co přesně soudy judikují? Které dluhy podle těchto judikátů přecházejí (nyní, před 1.7.2020)?

  Zálohy na služby?
  Nedoplatky z vyúčtování služeb?
  Zálohy na správu?
  Nedoplatky z vyúčtování správy?
  Něco jiného?

  V zákoně (nyní, před 1.7.2020) opora pro přechod dluhů není, takže nelze odhadnout, jak, proč a podle čeho soudy rozhodují.

  Retroaktivita je nepřípustná.

  Soudy tedy rozhodují podle zákona o vlastnictví k bytům, jehož účinnost uplynula před 25 lety (a který pojmově zakotvoval fond oprav, který ovšem ani tehdy fondem podle účetních předpisů nebyl), a podle zákona, který ještě účinný není. Přece všichni soudci nestudovali v Plzni.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".