Výroba a služby

Vložil Ekonomka (bez ověření), 27. Duben 2020 - 11:44 ::

Ekonomické činnosti se podle číselníku ekonomických činností dělí na výrobu a služby1 (goods and services1). O tom nepanují žádné pochybnosti. Celá správa domu je v tomto smyslu službou1, zajišťování služeb2 je rovněž službou1 a služby2 jsou rovněž službami1. Není nijak přínosné to tady připomínat, na tom panuje shoda a člověk s průměrným rozumem od cca čtyř let svého věku nemá problém rozlišit automobil (zboží) od opravy či mytí automobilu (tj. služby1, nikoli však služby2).

Zákonodárce bohužel zvolil stejné označení (služby2) i pro plnění spojená s užíváním bytu (§ 1181 občanského zákoníku a zákon 67/2013 Sb, resp. předcházející právní úprava). A o to tady jde. Je třeba rozlišovat služby2 (ve smyslu plnění spojených s užíváním bytu a § 1181 občanského zákoníku a zákona 67/2013 Sb, resp. předcházející právní úpravy) a správu.

Obojí podléhá jinému právnímu režimu, jinak se stanovují zálohy, je jiná splatnost nedoplatků z vyúčtování, může být případně jiná splatnost měsíčních záloh (byť obvykle bývá splatnost měsíčních záloh shodná).

Jsou tu významné daňové dopady – příjem od nájemce za služby2 není zdanitelným příjmem, pronajímatel (vlastník jednotky) tyto náklady nájemci pouze přeúčtovává. Naproti tomu příjem z nájemného je zdanitelným příjmem vlastníka jednotky. Aby mohl vlastník jednotky přeúčtovat náklady na služby2 nájemci, musí je od SVJ obdržet samostatně. Vyúčtování služeb2 vlastník jednotky potřebuje i v případě, že se s nájemcem dohodl na placení služeb2 paušálem bez jejich vyúčtování a doložení – pro účel příspěvku na bydlení. Pokud SVJ neplní své zákonné povinnost a nerozlišuje správu a služby2, nemůže ani vlastník jednotky plnit své zákonné povinnosti. Podrobněji na toto téma zde psala paní radka2222, na jejíž příspvěvky si dovoluji odkázat. Nutnost rozlišovat nezávisí na tom, zda konkrétní byt je či není pronajímán.

Závěr: Zákonodárce rozlišuje správu a služby2 a rozlišovala to i předchozí právní úprava (a to bytový zákon pro vlastnické bydlení a předchozí občanský zákoník pro nájemní bydlení). (Vše uvedené platí i pro nebytové jednotky a obdobné rozlišení zná i úprava jiných zemí – řada z nás bydlela v zahraničí, kde si najímala byt a seznámila se tak alespoň orientačně se zahraniční právní úpravou. Sama jsem v zahraničí bydlela řadu let.)

Nyní v době nouzového stavu k uvedenému přistupuje další důvod: Vládní opatření na zmírnění opatření plynoucích z nouzového stavu se týkají výhradně hrazení nájemného, nikoliv hrazení služeb. I z tohoto důvodu je třeba obojí pečlivě rozlišovat (tvrdím, že trvale, nikoliv pouze po dobu nouzového stavu).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AsiTak, 28. Duben 2020 - 8:00

  „A o to tady jde. Je třeba rozlišovat služby2 (ve smyslu plnění spojených s užíváním bytu … i když použiju jiné pojmenování mi nepomůže jednoznačně určit co je služby2 a co je správa. Na vině je nesystémové třídění hospodářských jevů. Následuje pokus o nápravu zatím bez vazby na právní předpisy. Co je funkce SVJ? Zajistit správu služby bydlení v bytovém domě. Správa služby bydlení je průběžná činnost druhu služba zajišťující účelový (pro bydlení) stav a využití budovy jako bytového domu. K zajištění služby bydlení potřebujeme bytový dům, tj. budovu s vybavením pro bydlení (rozvody médií, výtah, oddělené bytové prostory, společné prostory s požadovanou funkcí…) a zajištěním provozu domu pro bydlení (dodávky médií, provoz výtahu, provoz bytových a společných prostor). Při takto nadefinovaném rozdělení již lze určit která služba je konzumována bytovým domem nebo uživateli bydlení (bytů). Konzument je objekt/subjekt služby který využívá výstupní efekt působení funkce služby („plnění“). K rozlišení napomáhá vlastnost služby pro bytový dům má charakter změny stavu (oprava vypínače, jarní úklid sklepních prostor, oprava výtahu) naopak pro bydlení má služba působení průběžným trváním (vytápění, úklid schodiště, SV a stočné, odvoz odpadu…).
  Závěr: služby2 jsou služby s průběžným působením a konzumentem služby je uživatel bytu

  Služby správy domu s pozemku jsou služby převážně jednorázovým působením na stav domu a pozemku (konzumenta služby).

  Vložil Kyril (bez ověření), 28. Duben 2020 - 11:48

  Zamýšlíte se nad charakterem služeb1, zejména nad otázkami, kdo je konzumentem služby1 a zda je poskytována průběžně nebo jednorázově a z toho se snažíte dovodit, zda služba1 je současně i službou2. Zákonodárce ovšem žádné takovéto rozlišovací kritérium nestanovil ani se nedá dovodit.

  Zákonodárce ve shodě se zavedenou praxí některé služby1 označil jako služby2 a stanovil pro ně pravidla. Nic s tím nenaděláme (leda že byste byl zákonodárcem). Jazykově to nicméně dobrý nápad nebyl. Podobně u nájemního bydlení se hradí nájemné a služby2, přičemž samotné poskytování nájmu je službou1.

  Vzniká zmatek, čehož dokladem je i to, že i na tomto portálu se můžeme dočíst, že správa je podřazena pod služby1, což plyne z klasifikace ekonomických činností, ale také, že služby2 jsou podřazeny pod správu, což lze dovodit z nejednoznačné formulace občanského zákoníku.

  Jazykový problém totiž není pouze s termínem služby, ale i s termínem správa. Zákonodárce pojem správa totiž jednou používá pro veškerou činnost správce (zahrnující i služby2), a jindy pouze pro činnost správce nezahrnující služby2.

  Vložil Justitianus, 28. Duben 2020 - 12:59

  Už v roce 2012 jsme věděli, že část NOZ o bytovém vlastnictví je narychlo splácaný paskvil. Další novely NOZ nás v tom jedině utvrzují.

  Definice „služeb spojených s užíváním bytů“ je podle mne jednoduchá:

  Služby poskytované s užíváním bytů v domě jsou vyjmenovány v prohlášení vlastníka budovy, nebo ve stanovách SVJ.

  Takto definované „služby spojené s užíváním bytů“ je SVJ povinno poskytovat. A vlastníci jednotek v domě jsou povinni tyto služby hradit.

  Jakou jinou definici byste krucinál chtěli vymýšlet?

  Justitianus

  Vložil Vlastislava (bez ověření), 28. Duben 2020 - 13:07

  „Definice „služeb spojených s užíváním bytů“ je podle mne jednoduchá:“

  Děkuji, že jste začal svoje názory označovat jako svoje názory, a děkuji i za tento Váš názor.

  Tady ovšem spíše než jaký je Váš názor jde o to, jaká je právní úprava služeb. Povinnost uvést seznam služeb ve stanovách dána není. Je povinnost uvést seznam služeb v prohlášení vlastníka? Seznam služeb přímo plyne z provedení stavby: Dům má STA → služba STA, dům má výtah → služba výtah, dům má společné prostory → služby osvětlení a úklid společných prostor ad.

  Vložil @ (bez ověření), 28. Duben 2020 - 8:39

  Asi Tak,rozebíráte to příliš vědecky. To snese papír, ale prakticky je to k ničemu. V běžném životě je lepší použít obyčejý selský rozum a není co řešit. Obyčejný selský rozum řešil vše prakticky. Sedláky nikdy nenapadlo dělat něco, co nemělo logiku a praktický význam a jeslti to jsou změny stavu je vůbec nezajímalo.

  Vložil AsiTak, 28. Duben 2020 - 10:57

  Otázku zda revize je služba nebo správa můžete se přesvědčit u příspěvku http://www.portalsvj.cz/…-jako-sluzby s dvaceti názory „sedláků“. Příklad dokladuje že problém není vyřešen ani „nevědecky“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".