Výměna oken

Vložil Jan Mlejnek (bez ověření), 12. Květen 2013 - 9:56 ::

Dobrý den,

řeším výměnu oken v bytě (okna netěsní a některé panty jsou zlomené).

Na poslední schůzi shromáždění bylo odhlasováno, že úhrada výměny oken nebude jakoukoliv formou prováděna z fondu oprav dotčeného SVJ.

Toto rozhodnutí považuji za právně vadné, protože v Prohlášení vlastníka jsou veškerá okna bytových jednotek uvedena jako součást vnějšího pláště budovy. Domnívám se, že nelze na schůzi přijmout jednoduché usnesení o neuhrazení nákladů na výměnu ze strany SVJ, protože SVJ odpovídá za stav vnějšího pláště budovy a platné Prohlášení vlastníka je právně nadřazeno jakémukoliv usnesení ze schůze shromáždění vlastníků.

Protože do fondu oprav platíme 25,– Kč/m2, přišlo by mi celkem správné, že nám bude poskytnuta alespoň částečná úhrada nákladů např. formou slevy na platbě do fondu oprav po určité období.

Nechci jít do konfliktu s Výborem SVJ, ale rád bych znal na tuto věc platný názor.

Děkuji

Jan Mlejnek

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil xmartins, 12. Květen 2013 - 22:42

  Pokud jsou okna společnou částí domu měla by se jejich oprava uhradit ze zálohy na správu domu a pozemku (§ 15 odst. 1 ZoVB, lidově "fond oprav").
  Pokud se shromáždění rozhodne pro jinou formu úhrady, pak by Vás mělo zajímat, proč do fondu oprav platíte.

  Vložil lake, 12. Květen 2013 - 12:30

  Je bezvýznamné, že okna jsou uvedena v Prohlášení jako součást „vnějšího pláště budovy“. Toto sdělení nemá žádný právní význam. Význam má pouze to, zda bytová okna jsou uvedena v Prohlášení jako součást jednotky nebo jsou vyjmenována ve výčtu společných částí domu. To jste nám nesdělil.

  SVJ neodpovídá za „stav vnějšího pláště“. To je omyl. SVJ je pouhý sluha, údržbář a opravář domu. Za stav budovy vždy odpovídá její vlastník.

  A žádný „fond oprav“ nemáte, takže do tohoto záhadného neexistujícího „fondu“ ani nic neplatíte. Tím chci upozornit, že z Vašich dobrovolných darů do jakéhosi „fondu“ nejste ani oprávněn požadovat nějakou „slevu“.

  Až začnete řádně platit buď příspěvky, nebo zálohy na správu domu, bude to podle zákona a budeme všichni vědět o jaké částky na jaký účel se jedná.

  lake

  Vložil Jan Mlejnek (bez ověření), 12. Květen 2013 - 15:28

  Dobrý den,

  Fond oprav existuje, tato formulace je uvedena např. na předpisu plateb (http://2i.cz/c95a5872a1).

  Okna jsou vyjmenována ve výčtu společných částí domu.

  A pokud se nemýlím, tak SVJ ve formě výboru se stará o stav domu a zabezpečuje nutnou i preventivní údržbu (buď formou menších oprav okamžitě, nebo větší investice po schválení na shromáždění společenství) dle Stanov SVJ.

  Tolik k upřesnění, snad už to bude použitelné.

  Díky

  Jan Mlejnek

  Vložil Kormorán (bez ověření), 12. Květen 2013 - 15:41

  Plnění poskytovaná s užíváním bytu = služby. Takže si škrtněte položky „fond oprav“ a „správce domu“ a dostanete předpis záloh na služby. Ten hraďte (pokud zálohy odpovídají nákladům), zbytek nejste povinen hradit, nejde o služby, a vyčkejte na řádný předpis.

  Vložil Jan Mlejnek (bez ověření), 12. Květen 2013 - 15:53

  Dobrý den,

  díky za názor.

  Správce domu je platba za služby, které nám poskytuje správcovská firma – vede účto a řeší revize. To byste neplatil? Pokud nezaplatím zálohu na fond oprav, tak mi tu za dva měsíce přistane předsedkyně kontrolního výboru a bude prudit že nemám zaplaceno.

  Ale to mi neodpovědělo na původní otázku – musí mi být ze společných finančních prosztředků alespoň částečně zaplacena výměna oken bytové jednotky, když jsou okna vedena jako společná část domu prosím?

  Díky

  Jan Mlejnek

  Vložil Jan Mlejnek (bez ověření), 12. Květen 2013 - 15:58

  Ještě doplním jednu věc – opravy se hradí v průběhu roku tak, jak přijdou. Pokud by se všichni vlastníci rozhodli platit pouze „Služby“, tak SVJ nebude mít na běžný provoz. Proto platíme tento „fond“.

  Díky

  Jan Mlejnek

  Vložil lake, 12. Květen 2013 - 20:46

  Pane Mlejnku, než odpovím na Váš úvodní dotaz, mám pár poznámek k Vašim tvrzením.

  Napsal jste, že na jakémsi papíru máte napsáno „fond oprav“. Z toho usuzujete, že tento nesmysl existuje. Já mám zde před sebou papír, na který jsem napsal „ČARODĚJNICE“. Z toho lze nepochybně usoudit, že čarodejnice taky existují, podle Vás.

  Váš rozpis plateb je vadný. Neplaťte pevnou platbu „fond oprav“, nic takového neexistuje. Správce si plete SVJ s družstvem. Naopak v předpisu chybí zcela běžná zálohová platba na správu domu. Tu je nutno vyúčtovat (jako každou zálohu) nejméně jednou ročně.

  Platba smluvnímu správci nemá vůbec nic společného se službami. Jde o náklad správy domu podle § 15 odst. 1 ZoVB. Máte to v rozpisu všechno popletené jedno přes druhé – to jsou následky těch bludných fantazií o jakémsi neexistujícím fondu …

  Pokud jde o činnost SVJ, mýlíte se. O opravách společných částí rozhodují vlastníci jednotek, nikoliv SVJ, a to tříčtvrtinovou většinou všech vlastníků. Najdete to výslovně uvedeno v § 11 odst. 5 ZoVB.
  --------------------------------------------------------------------

  A z poslední poznámky také plyne odpověď na Vaši úvodní otázku: chcete-li se domoci opravy okna, které je společnou částí domu, předložte Váš požadavek na shromáždění. To o věci rozhodne.

  Pouze jde-li o opravu nutnou, která nesnese odkladu, můžete postupovat jinak (k tomu vizs § 415 a násl. Občanského zákoníku). Zdokumentujte stav, vyzvěte SVJ k zásahu. Bude-li nečinné, opravte vlastním nákladem a vyzvěte SVJ k úhradě účelně vynaložených nákladů. Povinnost k úhradě mají ve skutečnosti vlastníci jednotek, ale podle rozsudku Nejvyššího soudu se SVJ jako zákonný správce má samo postarat o rozúčtování této částky na jednotlivé osoby.

  lake

  Vložil Dagmar Malá (bez ověření), 13. Květen 2013 - 11:48

  Dobrý den,
  obzvlášť poslední dobou mi připadá, že se tady spíše slovíčksří nebo se podporuje úřednický šiml, ale kloudné rady se málokdy dočkám. SVJ musí hlavně fungovat, takže jestli slepě dodržuji nebo nedodržuji úředenická nařízení je úplně jedno. Zkrátka a dobře dohodněte se na shromáždění vlastníků a zafinancujte veškerou výměnu oken z fondu oprav – ať si tomu každý říká jak chce, ale všichni vo co go. Pokud to takto uděláte, spousta lidem vytrhnete trn z paty, protože ne všichni by na to měli peníze, a taky máte jistotu, že se tak stane u všech okem . My máme rozumný výbor a před pár lety jsme to tak udělali, a hlavně bez velkých keců jestli se to smí nebo ne. Dáša

  Vložil Jaroslav Jaroslav, 13. Květen 2013 - 15:53

  a jste si plně vědoma, že ručíte za závazky společenství do výše svého podílu ?? – když se nebudete držet zákonů a šimlů můžete se docela divit co všechno zaplatíte.

  Vložil Viktor_SVJ, 13. Květen 2013 - 14:54

  Slepe dodrzovani urednickych narizeni? Mozna Vam to pripada zbytecne, ale pokud budou vlastnici tolerovat vyboru, ze dela veci „po svem“, vylozene si koleduji o to, aby se ve vyboru uchytili nejaci vykutalenci, kteri si pak budou delat nejen „po svem“, ale hlavne „pro sebe“.

  Penize, ktere TED mate ve „fondu oprav“, aniz byste meli dopredu znamy ucel, na ktery tyhle ZALOHY vybirate, byste davno meli mit zpatky na svych soukromych uctech, protoze na ty SVJ nema zadny narok.

  Ano, samozrejme to lze hezky cesky pytlikovat, „ono to nejak funguje“. Ale funguje to jen do chvile, kdy toho nekdo zneuzije – a nebo do chvile, kdy si u Vas byt koupi nekdo, kdo vi, JAK to ma fungovat- a proste odmitne „do fondu oprav“ platit.

  Vložil levape, 13. Květen 2013 - 8:17

  Obecně souhlasím. Ale předpokládám, že v případě nějaké havarie (na př. zatékání ze střechy do bytu v horním patře domu, nebo při vadné stoupačce plynu) rozhodne okamžitě výbor SVJ a to bez ohledu na cenu opravy, a že se nebude svolávat shromáždění a zajišťovat tříčtvrtinovou většinu všech vlastníků jednotek. A k tomu poslednímu odstavci, kdy popisujete postup když nutná oprava nesnese odkladu. Píšete "Zdokumentujte stav, vyzvěte SVJ k zásahu. Bude-li nečinné, opravte vlastním nákladem a vyzvěte SVJ k úhradě účelně vynaložených nákladů ". Já myslím,že nepolezu na střechu dokumentovat stav,ale předpokládám, že bude okamžitě konat výbor SVJ a na nic nečekat ( na př. až bude dešťová voda až v přízemí).

  Vložil Jan II (bez ověření), 13. Květen 2013 - 16:00

  není třeba lézt na střechu. Prostě vyfotím jak mě teče voda do bytu a vyzvu výbor k opravě. Pokud bude nečinný zajistím si opravu sám a požádám zhotovitele o fotodokumentaci příčiny a opravy. To poněkud ulehčí práci s vymáháním podílu ostatních vlastníků na opravě společné části domu.

  Vložil Pavel333, 13. Květen 2013 - 6:10

  Pane lake, můžete prosím uvést číslo rozsudku NS. Děkuji

  Vložil lake, 13. Květen 2013 - 14:27

  Odkaz pro pana Pavel333: http://www.portalsvj.cz/…do+5330/2008

  Vložil Petr, 13. Květen 2013 - 16:53

  Prvotní dotaz je na okna. K oknům je zde bohatá diskuse. Např. zprostředkovaný názor právničky katastrálního úřadu na

  http://www.portalsvj.cz/…ne-v-poradku

  1. Pokud prohlášení o oknech mlčí, pak je odvoditelný závěr, že se jedná o součást společných částí. O údržbě oken rozhodují všichni vlastníci kolektivně a úhrada se provádí z prostředků dlouhodobé zásoby na opravy a investice, ledaže se vlastníci dohodnou jinak. …. b) Pokud jsou okna označena v prohlášení za součást společných částí, pak lze vlastníkovi jednotky výměnu oken nařídit i proti jeho vůli
  • – – – – – – – – – –

  Zdánlivě je jedno, zda se to hradí ze záloh správy nabo z vkladní knížky. Při hrazení ze záloh správy se podílí každý dle velikosti bytu, při hrazení individuálně je podíl dle velikosti oken. Výměna není laciná, takže je třeba na to v tzv. fondu mít. Při individuální výměně hrozí rozhodnutím výboru či shromáždění, že budou okna každý pes jiná ves.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".