Vyklizení společných prostor

Vložil Jar (bez ověření), 10. Květen 2015 - 14:19 ::

SVJ se rozhodlo „udělat pořádek“ ve společných prostorách domu. Odůvodňuje to tím, že je to nutné z hlediska požárního. Vlastníci si zakoupili byty se společnými prostory, které jsou kolaudovány následovně:

 • sklad
 • mandl
 • prádelna
 • kočárkárna
 • sklepní prostory
 • chodby, schody, podesty

V některých se nalézá ještě původní vybavení, někdy funkční. Dále ve skladech různé věci ať už minulých či současných vlastníků/nájemců.

SVJ vyzvalo vlastníky k jejich vyklizení.

Nyní objednalo kontejnery a hodlá prostory na náklady SVJ vyklidit. Zároveň vyklidí a odveze i věci, které vyházejí vlastníci ze sklepů, které mají k bytům ve výhradním užívání. Na náklady SVJ. Předem avizovalo, že na přání 1 vlastníka nevyhodí to, co si přejí zachovat: pingpongový stůl v jednom skladě, dílenský stůl a skříně s nářadím v jiném skladě, mandl pronajme 1 zájemci. Jednu prádelnu promění ve svou kancelář. SVJ nemá ve Stanovách zakotvena žádná podrobná pravidla pro užívání společných prostor,jak požaduje NOZ. Tím se SVJ nezabývá, postup si nenechalo schválit shromážděním. Prostě se rozhodlo, oznámilo to a jedná.

Je takový postup SVJ oprávněný? Je SVJ oprávněno vyhazovat věci, které náležejí vlastníkům? Naprosto chápu, že např. chodby musejí být prázdné jako únikový prostor pro případ požáru, ale u nás žádná požární revize neproběhla a není tedy zpracován ani žádný protokol o nedostatcích, na chodbách nic není,SVJ dokonce žádá, že ve sklepích nesmí mít lidé barvy, ředidlo atd. Prošla jsem zákony, které se dům vztahují, ptala jsem se na odd. prevence HZS, nikde žádná taková povinnost nevyplynula.

Nejsem proti tomu, aby v domě byl pořádek, naopak, ale tohle mi připadá jako neoprávněný postup, navíc úhradu za vyklízení soukromého majetku považují také za chybnou.

Jar

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil FilipN, 11. Květen 2015 - 15:26

  Každý je oprávněn sjednat nápravu závadného stavu. V případě porušení požárních předpisů je každý sjednat nápravu dokonce povinen.

  Veden opatrností bych nejprve vyzval všechny vlastníky jednotek, aby se ke svým věcem přihlásili jako jejich vlastníci. Teprve po té, co mi všichni vlastníci jednotek prokazatelně oznámí, že se ke svým věcem přihlásili (a nebo že žádné věci umístněné nemají), bych se nerozpakoval odstranit věci (slovy práva věci opuštěné), k nimž se žádný z vlastníků jednotek nepřihlásil.

  Problém mohou představovat další uživatelé domu, kteří vlastníky jednotek nejsou, a kteří rovněž mohou být vlastníky umístěných věcí. Tady není zřejmé, jak další uživatele domu podchytit ani jak je prokazatelně oslovit. Mám za to, že vlastník jednotky není povinen svým nájemcům vzkazy tohoto typu tlumočit, takže nezbývá než žádat vlastníky bytů o spolupráci.

  Nedoporučuji jakékoli zásahy do věcí, k nimž se někdo hlásí, byť by takové věci byly umístěny závadným způsobem. Tady je třeba obrátit se na vlastníka věcí, leda že by hrozila bezprostřední újma (což by nastalo např. v situaci, kdy by věci byly umístěny tak, že by znemožňovaly vstup do domu ad.).

  Vložil Vlastník 7 (bez ověření), 1. Červen 2018 - 10:02

  Svj je povinno vest seznam vlastniku i najemcu v dome viz 1177 noz a nasl. Takze by melo umet (pokud by chtelo) oslovit i nevlastniky najemce.

  Jinak souhlasim, ze si nekdo umistil do spolecneho prostoru svou vec nedava jinemu spoluvlastniku pravo do ni zasahovat, pokud nebude bezprostredni nebezpeci vzniku skod atp. Nekteri horlivi by meli brzdit a premyslt hlavou.

  Vložil Pipín (bez ověření), 11. Květen 2015 - 10:28

  Žádná požární revize u Vás ani proběhnout nemusí, tyto povinnosti máte dle § 126 stavebního zákona a § 30 vyhlášky 30/2008 Sb. – název si nepamatuji.

  Zjednodušeně – Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí. Toto platí samozřejmě pro všechny prostory.

  Vložil tazatel jaryn, 10. Květen 2015 - 19:52

  Nerozumím pojmu : „SVJ se rozhodlo „udělat pořádek“ " . Co je to to SVJ rozhodlo??? Asi to u nás špatně děláme ale u nás nerozhoduje SVJ ale jeho nejvyšší orgán a to shromáždění. Taky jsme "vyklízeli“ společné prostory ale u nás to rozhodlo řádně shromáždění SVJ a né žádné SVJ…

  Vložil ik (bez ověření), 10. Květen 2015 - 17:03

  Položím Vám otázku : Je vlastník oprávněn svými věcmi zaneřádit společné prostory? Ty prostory nejsou pouze jeho, odkládat si proto může do vlastního sklepa, tam nebude mít žádný problém. Jsou zřejmě lidé, kterým bordel, který je ovšem za dveřmi jeho uklizeného bytu, nevadí. A pak jsou samozřejmě lidé, kterým to může vadit. U nás se nyní řešil a řeší stejný problém. Deratizér upozornil na nepořádek ve společných prostorách, navíc jeden z vlastníků při shromáždění se k tomu také vyjadřoval a řekl, že jestli se neprovede úklid tak zavolá hasiče. Takže jednu místnost náš výbor krásně vyklidil (upozorňuji, že tam byl i kýbl s nějakým mazutem a zatvrdlý beton ve vaničce). Teď se bude řešit další společný prostor, kde je taky neskutečný bordel ( snad desatery dveře, vystěhované sporáky, staré koše, krabice od všech možných přístrojů, postele, matrace…) a bude postupovat stejným způsobem. Kdo si věci neodnese do určité doby, tak na náklady SVJ se to vyklidí, a já to schvaluji.

  Vložil JaVa, 10. Květen 2015 - 17:58

  Statutární orgán SVJ vyzval vlastníky (nejlépe na shromáždění nebo jednotlivě, proti podpisu),aby si vyklidili své věci ze společných prostor.Udal reálný termín a sankce za jeho nedodržení.To vše je v pořádku.Co se týče funkčnosti 40 let starého mandlu,velice pochybuji o ekonomičnosti jeho provozu a totéž se týká provozu stejně staré prádelny.Důležité jsou revizní správy o provozu schopnosti zmíněného zařízení. SVJ nemusí mít ve stanovách žádná podrobná pravidla pro využívání společných prostor.neboť zpravidla bývá uvedeno v Prohlášení vlastníka,že všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.Pokud je stůl na stolní tenis,který je soukromým majetkem některého z vlastníků, umístěn a užíván ve společných prostorách bez řádné smlouvy o pronájmu inkriminované místnosti(za cenu v místě obvyklou),tak se jedná ze strany statutárního orgánu o hrubé porušení zákona při správě cizího majetku.Pokud SVJ vybaví dílnu nářadím a kancelář potřebami k vedení společenství a bude je užívat pouze k účelům potřebným pro správu a údržbu domu a pozemku,pak buďte jedině ráda.Co se sklepů týče,podobnou anabázi jsme u nás(dva vchody po 7 patrech) prodělali před dvěma roky a to vždy v době ,když nám před dům přistavila obec na své náklady velký kontejner.Zlik­vidovali jsme ve dvou lidech (bez nároku na odměnu) starý mandl,pračky,ply­nový kotel a peníze utržené za kov jsme použili,jako část nákladů na vymalování celého sklepa,včetně nátěru podlah.Poněvadž práce byla zadarmo,tak nikdo neprotestoval a vše proběhlo hladce.Držím palce.

  Vložil Jar (bez ověření), 10. Květen 2015 - 22:34

  Java a spol.,

  to nadšení chápu, ale co má tohle být?

  „Pokud SVJ vybaví dílnu nářadím a kancelář potřebami k vedení společenství a bude je užívat pouze k účelům potřebným pro správu a údržbu domu a pozemku“

  Už jsme to tu řešili.

  Je-li něco označeno jako sklad, tak je to sklad a je věcí dohody vlastníků, co tam budou skladovat, samozřejmě v souladu s požárními předpisy, když je něco označeno jako „mandl“, tak je to mandl, hovořím o účelu místnosti, ne o vlastním mandlu. Atd. Proč si myslíte, že nemohou vlastníci zakoupit nový mandl a mandlovat prádlo? Nikdy jste nebyl v US? Totéž prádelna, musí mít každý 1+KK mít automatickou pračku? Dnes se lidi stěhují, proč by dům nemohl mít společnou pračku? Víte, že tohle mívají jen luxusní baráky? Totéž sušárnu. No a sklad, proč by nemohli mít vlastníci sklad s nějakými danými pravidly? Vždyť si to koupili, mají pro 9 bytů dvě místnosti kolaudované jako sklad. Tak proč si nemohli dohodnout pravidla, jak je budou užívat, vždyť jsou jejich. Nebo myslíte, že si to má SVJ zamknout a pan předseda se má klíč pověst doma na háček? Totéž se týká kanceláře SVJ, proč by měl 1 z vlastníků platit obvyklý nájem a SVJ by mělo okupovat společné prostory jen tak? Vám to přijde normální? A co je sakra SVJ do toho, že mám ve sklepě věci, na co ho asi mám? Výzva vykliďte sklepy a vyhoďte barvy, tak to je na hlavu.

  Jar

  Vložil Evík, 11. Květen 2015 - 14:44

  Jar píš: „Totéž se týká kanceláře SVJ, proč by měl 1 z vlastníků platit obvyklý nájem a SVJ by mělo okupovat společné prostory jen tak? Vám to přijde normální? A co je sakra SVJ do toho, že mám ve sklepě věci, na co ho asi mám? Výzva vykliďte sklepy a vyhoďte barvy, tak to je na hlavu.“

  1.Co se týká kanceláře SVJ ve spol. prostorách, tak to mi příjde normální a výhodný pro všechny. Jaké jiné řešení navrhujete?

  a) aby výbor platil obvyklý nájem?

  b) nebo, aby ostatní vlastníci platili za to, že některý člen výboru propůjčí (samozřejmě za úplatu) výboru ke schůzování a k administrativní činnostti svůj byt?

  c) ať si výbor schůze u jednotlivých členů v jejich bytě a zadarmo?

  2.Z bezpečnostních důvodů si myslím, že je SVJ (výboru) do toho, co kdo má ve sklepě hodně. Plný sklep hořlavin a výbušných látech. Jak by se Vám libilo bydlet v takovém domě? Na druhou stranu, výbor nemá jak zjistit co vlastník ve sklepě opravdu má, pokud mu ty barvy a hořlaviny ze sklepa přímo nepřetékají.

  Evík

  Vložil JaVa, 11. Květen 2015 - 9:11

  Omlouvám se.Pokud máte zkolaudované místnosti jako sklad,užívejte je jako sklad.Samozřejmě s nutností dodržování všech bezpečnostních,hy­gienických a protipožárních opatření,která jsou k tomu nutná,neboť se u Vás zřejmě jedná o bytový dům a nikoliv o hospodářskou budovu.Co se týče zřízení společné prádelny s patřičným moderním vybavením( aut.pračka,su­šička,žehlička,man­dl aj.)tak tuto ideu Vám můžu jen závidět.To by se mi líbilo taky.Samozřejmě vše napojené přes podružný elektroměr se samostatným měřením případné spotřeby energie nebo se spotřebiči na mince.Kancelář i dílna výboru a případného údržbáře by měla mít také samostatný elektroměr,aby se případné náklady na spotřebovanou energii daly zařadit do nákladů na vlastní správu statutárního orgánu společenství vlastníků.Stejný postup by měl být i u pronájmu společných prostor(podružný elektroměr,vodoměr a ITN).Pokud si vyhledáte příslušnou vyhlášku o povoleném množství uskladněných hořlavých látek ve sklepech obytných domů a předložíte ji svým statutárům,tak Vám určitě dají pokoj,samozřejmě pokud neprovozujete natěračskou činnost a svůj sklep máte po strop narvaný hořlavinami.Jinak lze samozřejmě užívat společné prostory k jiným účelům než jsou zkolaudovány,vždy jen se souhlasem ostatních spoluvlastníků.

  Vložil Evík, 11. Květen 2015 - 21:12

  JaVa píše: „Kancelář i dílna výboru a případného údržbáře by měla mít také samostatný elektroměr,aby se případné náklady na spotřebovanou energii daly zařadit do nákladů na vlastní správu statutárního orgánu společenství vlastníků“

  Dobrý příklad, jak zbytečně utratit za zbytečnou montáž elektroměrů ve společných prostorách. Ty elektroměry určitě nenaměří jinou spotřebu než ten na který jsou napojené tyto místnosti(spol. prostory) nyní. Rozpočítávat se bude tedy stejná spotřeba elek. energie pouze naměřená více elektroměry.

  Evík

  Vložil JaVa, 12. Květen 2015 - 6:41

  Samostatné měření spotřeby elektrické energie kanceláře a dílny pro údržbu společných prostor samozřejmě není nutné,vše záleží na rozhodnutí shromáždění a výboru společenství..Jen tím předejdete možným problémům s některými vlastníky,kterým se zdají být náklady na vlastní správu příliš vysoké.Myšleno pořízení a provozování: PC+software,tis­kárnu + cartrige,připojení k netu,mobil+paušál aj.Pokud výbor nebo předseda společenství vlastníků tyto věci používá ve svém bytě a na své náklady je to jen jeho věc.

  Vložil lake, 12. Květen 2015 - 7:12

  Samostatné měření spotřeby v kanceláři SVJ sice není nutné, ale SVJ je povinno svou vlastní spotřebu vždy vyčíslit a oddělit od nákladů na energie pro služby ve společných částech domu. Oddělení je možné buď s pomocí elektroměru, nebo stanovením paušálu odhadem.

  SVJ je totiž povinno – jako každý správce cizího majetku – dodržet kogentní požadavek zákona:

  89/2012 Sb. § 1414
  Správce vede spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou.

  lake

  Vložil anon. (bez ověření), 12. Květen 2015 - 7:50

  Copak odběr el. energie v kanceláři svj je majetek svj? Ono svj tu kancelář vlastní?

  Vložil lake, 12. Květen 2015 - 8:39

  Pletete si odběr energie s vlastnictvím místnosti, ve které se energie odebírá. To by Vám vysvětlil každý nájemce, že to spolu nijak nesouvisí.
  A samozřejmě platí, že odběr energií pro vlastní potřebu právnické osoby je záležitost zasahující do majetku této právnické osoby. Jak jinak byste si to představoval? Že by to za SVJ měl hradit Ferda Mravenec?

  lake

  Vložil Jar (bez ověření), 12. Květen 2015 - 9:02

  LAKE, a jak by mělo SVJ postupovat , pokud che mít v domě ve společných prostorách kancelář?

  Jar

  Vložil anon. (bez ověření), 12. Květen 2015 - 8:57

  Vždycky to hradí svj, samozřejmě. Přispívají ovšem vždycky vlastníci bytových jednotek, nebo snad Freda Mravenec?

  Vložil Jar (bez ověření), 11. Květen 2015 - 20:22

  Java,

  samozřejmě se seznamuju se zákonem, vyhláškou, normami, vadí mi, že výbor plácá nesmysly a v podstatě lidi obelhává a zastrašuje nesmysly. Dnes jsem strávila několik hodin v archivu SÚ, máme typový dům T16 z 50tých let. Je pravda, že to stavělo min. vnitra, se mi zdá, ale pojetí bylo velkorysé, každý vchod kočárkárna, mandly a mandly funkčními i po 50 letech, vyvařovací kotle na plyn, pračky totéž, fungovalo to ještě donedávna, větrané sušárny. Jenže myslím, že to, co tam jedna generace užívala 50 let, dokázali se dohodnout a opravdu tam většina prala, žehlila, sušila najednou bere za své. Přitom tohle se dnes najde opravdu v jen luxusních projektech. Přitom myslím, že pro spoustu lidí by bylo naprosto super. Byty jsou tam docela malé, navíc sušení v bytě s plastovými okny dělá problémy, představte di, že se vrátíte z výletu a můžete si v suterénu umýt kolo, kolo si opravit, uložit, totéž kočárek, umýt lyže atd. Jenže výbor se rozhodl, že v místnosti, kde je k tomu vybavení bude mít kancelář, on se nikoho neptá! Chápete? On se rozhoduje jako majitel domu. Vím, že je praktické mít nějakou místnost, minimálně je kolem úřadu spousta dokumentace a nikdo není povinen to mít v bytě, ale zabrat místnost bez souhlasu vlastníků je určitě špatně.

  Jar

  Vložil JaVa, 12. Květen 2015 - 6:50

  Pokud je Vás víc,kterým rozhodnutí výboru nevyhovuje,domluvte se a navrhněte jiné kompromisní řešení.Pokud jste sama, tak musíte výboru dokázat,že jedná v rozporu se svými pravomocemi určenými shromážděním a stanovami.

  Vložil janica, 11. Květen 2015 - 21:21

  Jar, máte pravdu, co bývalo. Kdysi jsme mohli nechat kočárek v kočárkárně a nemuseli se bát, že ho někdo ukrade nebo zničí. Teď ho mladí tahají do bytu. Ale k těm sušárnám a prádelnám. Dneska už nikdo nepere ani nemandluje, i když je zařízení ještě funkční, máme automatickou pračku. My budeme také likvidovat zařízení z těchto prostor. Akorát bych ve Vašem případě nebyla nadšena a byla bych proti, aby rušili sušárnu. My budeme z prádelny dělat další sušárnu, protože v bytě se sušit všechno prádlo nedá v zimě. Z mandlovny si uděláme kancelář, protože v bytě není kam dát všechny papíry. Nevím ale, jak chcete řešit náklady na spotřebu vody,elektřinu, když si budete chtít umýt kolo, kočárek, apod. a úklid těchto prostor. My máme v domě kolárnu,kde se nechávají kola. Tam si klidně každý může umýt kolo, ale donese si kbelík s vodou z bytu a uklidí po sobě. Zatím není s tím problém. O návrhu změny společných prostor (mandlovna,..) jsme ale rozhodli na shromáždění.

  Vložil Jar (bez ověření), 12. Květen 2015 - 9:15

  Janica,

  no, vážně nechápu, o jaké kolektivizaci je řeč. Můžeme také mluvit o neschopnosti spravovat společnou věc a rozumně s ní nakládat. Opravdu Vám přijde lepší tahat kočárek do 4. patra bez výtahu a odtud případně kbelík s vodou na umytí kola? Nebudete si Janico krást prádlo v té sušárně? Opravdu musejí mladí tahat kočárky do bytu? A opravdu každý musí mít v bytě s koupelnou 1,7×1,4 m automatickou pračku? To přece není žádná kolektivizace, spíš to vypovídá o tom, jak mizernou mají lidé morálku.

  Jar

  Vložil Pamětník (bez ověření), 11. Květen 2015 - 20:55

  Na dobu kolektivizace také nedám dopustit.

  Vložil Nina147 (bez ověření), 30. Červenec 2019 - 11:43

  Dobrý den. U nás bylo to stejné, ale problém byl, že ve společných prostorách byl nepořádek a nikdo s tím nechtěl nic dělat. Nakonec to pro všechny vyřešila tato služba http://skladovani-profigroup.cz/

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".