Vložil FilipN, 11. Květen 2015 - 15:26

Každý je oprávněn sjednat nápravu závadného stavu. V případě porušení požárních předpisů je každý sjednat nápravu dokonce povinen.

Veden opatrností bych nejprve vyzval všechny vlastníky jednotek, aby se ke svým věcem přihlásili jako jejich vlastníci. Teprve po té, co mi všichni vlastníci jednotek prokazatelně oznámí, že se ke svým věcem přihlásili (a nebo že žádné věci umístněné nemají), bych se nerozpakoval odstranit věci (slovy práva věci opuštěné), k nimž se žádný z vlastníků jednotek nepřihlásil.

Problém mohou představovat další uživatelé domu, kteří vlastníky jednotek nejsou, a kteří rovněž mohou být vlastníky umístěných věcí. Tady není zřejmé, jak další uživatele domu podchytit ani jak je prokazatelně oslovit. Mám za to, že vlastník jednotky není povinen svým nájemcům vzkazy tohoto typu tlumočit, takže nezbývá než žádat vlastníky bytů o spolupráci.

Nedoporučuji jakékoli zásahy do věcí, k nimž se někdo hlásí, byť by takové věci byly umístěny závadným způsobem. Tady je třeba obrátit se na vlastníka věcí, leda že by hrozila bezprostřední újma (což by nastalo např. v situaci, kdy by věci byly umístěny tak, že by znemožňovaly vstup do domu ad.).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.