Vyhláška 274/2023

Vložil Michaela Jiroušková (bez ověření), 1. Prosinec 2023 - 13:40 ::

Dobrý den,

moc jsem neporozuměla nové vyhlášce číslo 274/2023 ohledně stanovení poměru základní a spotřební složky dle PENB. Je to důležité pro správné rozdělení nákladů ve vyúčtování. Ve vyhlášce je to psáno takto:

Procentní hodnota základní složky se určí podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem podle § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, určeného podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, a to tak, že bude

 1. pro hodnotu Uem nižší nebo rovnou limitní hodnotě pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy ve výši 60 %,
 2. pro hodnotu Uem vyšší než limitní hodnota pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy a současně nižší nebo rovnou hodnotě pro klasifikační třídu E tohoto ukazatele ve výši 50 %,
 3. pro ostatní budovy a budovy, kde není hodnota Uem známa, nebo ji zjistit nelze, ve výši 40 %.“.

Když nahlédnu do PENB některých SVJ, vidím tam hodnoty Uem, které ale spadají do jiné klasifikační třídy než celková klasifikace domu. Nejsou mi také známé limitní hodnoty Uem mezi třídou B a C (rozhodné pro poměr 60/40 nebo 50/50) a limitní hodnoty Uem mezi třídou D a E (rozhodné pro poměr 50/50 a 40/60). Limitní hodnoty jsou známé pouze pro celkovou klasifikaci domu. Tento limit má ale každé SVJ jiný. Tomu také moc nerozumím, proč to tak je.

Pan Zerzáň z Techemu uvádí, že se má vydělit hodnota Uem konkrétní budovy a Uem referenční budovy. A pokud vyjde od 0,9 do 1,2 včetně, jde o poměr 60/40 (třída B a horní hranice C). Pokud od 1,2 do 2,3, jde o poměr 50/50 (třída C, D a horní limit E). S tím, že kdo je ve třídě A, nemusí mít měřáky.

Když zadám nějaký příklad: Dům je celkově v klasifikační třídě B – měrná hodnota 128. Limit mezi B a C je zde hodnota 130. Druhé strana grafu PENB – obálka budovy v klasifikační třídě C – Uem 0,43. Tady však v grafu nevyčtu žádné limitní hodnoty. Dle pana Zerzáně: Uem = 0,429, Uemref = 0,541 (0,429/0,541 = 0,79). Číslo 0,79 je ale nižší než jeho udávaná mez 0,9 – 1,2. Takže spadají do skupiny A a nemusí mít měřáky?

Vůbec nerozumím, co se tedy má brát pro stanovení toho poměru. C (dle Uem), B (dle klasifikace domu) nebo A (dle toho poměru)?

Můžete mi, prosím, poradit? Jsem v koncích.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil filNad52, 4. Prosinec 2023 - 19:22

  Děkuji za upozornění na vyhlášku. Prostupy tepla stěn jsou uvedeny v Energetickém štítku domu? Pokud SVJ nemá platný tento štítek, jak se bude postupovat? F

  Vložil Vilém (bez ověření), 2. Prosinec 2023 - 14:54

  Zkuste se podívat do důvodové zprávy k vyhlášce, jsou tam k tomu nějaké podrobnosti.

  https://www.zakonyprolidi.cz/…ile61051.pdf?…

  Vložil Justitianus, 2. Prosinec 2023 - 16:13
  • Michaela Jiroušková: " Je to důležité pro správné rozdělení nákladů ve vyúčtování."

  Naprosto se mýlíte. Vyhláška neslouží k „správnému“ rozdělení nákladů.
  Vyhláška obsahuje pouze žonglování s náhodně stanovenými čísílky.


  Vyhláška slouží ve skutečnosti pouze k nesprávnému a fyzikálně nesmyslnému rozdělení nákladů. Jejím cílem je učinit postup v ní předepsaný tak složitým, aby si nikdo nebyl jist jak to má být „správně“. Pak budou všichni mlčet, což je cílem ministerských ouředníků.

  • V každém bytě(*) jsou neměřená otopná tělesa, která topí naplno bez jakékoliv regulace 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. (Jde samozřejmě o stoupací a vratné potrubí ÚT.) V dobře zatepleném domě dodávají tyto trubky o bytu 1/2 až 2/3 celkového tepla.
  • Podle zákona je povinnost vybavit i tato otopná tělesa indikátory. To však nikdo nedodržuje.
  • Zavádí se spousta korekčních koeficientů a ukazatelů, které mají dodatečně zprasit a změnit nepoužitelné náměry indikátorů. Některé koeficienty si kdosi vycucal z prstu, nebo je prostě odněkud opsal (z 30 let starého měření v Liberci).
  • Na konci je úprava výpočtové metody, která má údajně vykompenzovat případy, kdy vlastník má náklad pod 80% průměru domu. Na to v reálu doplácejí pouze vlastníci bytů bezprostředně sousedící s nedotápěným bytem, protože museli kvůli chladné stěně topit více. Vyhláška ovšem vůbec nerozlišuje které byty sousedí a které nesousedí – takže vlastníci sousedících bytů svou kompenzaci nedostanou.

  Jde jen o to, aby všichni nad tím nesmyslem ve vyhlášce mávli rezignovaně rukou, a aby raději mlčeli.

  Justitianus


  * kromě bytů v nejvyšším podlaží

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".