výbor SVJ

Vložil Monika Halamková, 26. Říjen 2010 - 8:12 ::

Dobrý den,

prosím o radu. Dne 25.10.2010 byl zvolen nový výbor SVJ. Dne 27.10.2010 bude potřeba podepsat výpověď správcovské firmě! Jací členové výboru, mají tuto výpověď podepsat, aby byla dle zákona platná? Předchozí členové výboru, kteří jsou stále zapsání v OR, nebo již nový výbor, který byl řádně odhlasován, ale ještě není zapsán v OR.

Děkuji za odpověď

Monika Halamková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 27. Říjen 2010 - 20:00

  Paní Halamková,

  přicházím asi s křížkem po funuse, ale alespoň si můžete ověřit, zda podepsal správný výbor. :-)) Navíc smlouvy lze vypovídat většinou ke konci měsíce a tak máte ještě možnost 29.10.

  Pokud byl výbor zvolen v souladu se ZoVB a stanovami, tak je platně zvolen.

  Pokud nebylo součástí volby stanoveno datum, od kdy je volba účinná, tak je volba účinná okamžikem zvolení výbor/PV/KK.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rivr, 27. Říjen 2010 - 18:15

  paní Halámková – dle reakcí čtenářů na to jak to děláme u nás – zřejmě to děláme chybně.


  Nejsem právník, může tedy prosím někdo vysvětlit co přesně znamenají slova: „platná a účinná“ jak samostatně tak ve slovním spojení – vůči třetím stranám? Měli jsme u nás za to, že to

  PLATNÁ = okamžikem volby – ZoVB §9 odst.12 ÚČINNÁ = okamžikem přepisu v OR – ObchZ §27 ..

  Pokud tedy skutečně slovní spojení platná a účinná – znamená 2 ne-totožné okamžiky v čase – mající jiné než zde uvedené významy – pak jaké? (především prosím ve vztahu k třetím stranám jak je uvedeno v ObchZ (část.I hlava III.) – kterým se ale SVJ neřídí (ZoVB §10) – jak napsal p.Lake)

  (V usnesení se Shomáždění z volby nového Výboru nemáme nic ani o platnosti ani o účinnosti – již dříve označené jako „odpovědnosti“ A pokud to NENÍ „osvědčeno“ zápisem v OR (ani po 60-dnech ZoVB §10 o.2 + 5-dní na rozhodnutí o zápisu) tak jsme volbu považovali sice za PLATNOU nikoli však ÚČINNOU.).


  Když budu chtít koupit byt v SVJ, pak ho nejprve pro-lustruju – nejprve se podívám do OR jak vede příslušné SVJ listiny, zda je tam účetní závěrka (dluhy, úvěry, exekuce), zápisy ze Shromáždění apod… A pak bych chtěl mluvit s předsedou SVJ… – nikoli jen PLATNÝM ale bezpochyby také ÚČINNÝM.

  děkuji za relevantní odpověď na oba dotazy

  Vložil Pavel, 27. Říjen 2010 - 20:14

  Pane rivr,

  pokud uzavřou dva subjekty platně smlouvu, tak je platná. Např. uzavřete 27.10. smlouvu, že od 1.1. bude Vaše SVJ spravovat jiný správce. Smlouva je platná od 27.10. ale je účinná až od 1.1.

  Stejné je to se zákony. Pokud proběhne nejednoduchý legislativní proces, tak je zákon platný. Ale doba účinnosti bývá v právním státě stanovena na pozdější datum, aby se se zákonem mohli jeho uživatelé seznámit. (Sám si odpovězte na otázku zda je ČR právní stát, když u některých zákonů je doba mezi platností a účinností několik dní a některé zákony jsou dokonce retroaktivní)

  U volby výboru/PV/KK je to obdobné. Výbor je platně zvolen okamžikem volby. Pokud není stanoveno při volbě jinak, tak se jedná i o okamžik účinnosti volby. Pokud je stanoveno jinak, tak je volba účinná až datem určeným při volbě.

  Samotný zápis do rejstříku SVJ (nikoliv OR, tam se SVJ nezapisují) je deklaratorní, jen osvědčuje, že byl výbor zvolen. Na rozdíl např. od zápisu do KN, který je v současné době konstitutivní.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rivr, 28. Říjen 2010 - 7:05

  Pane Pavle, děkuji za Vaše objasnění: účinnost tedy nepotvrzuje platnost OK. Tazatelka se ale ptala kdo má oprávnění „právně zavazovat SVJ“ (což je bezpochyby i výpověď Správci).

  Mám za to, že analogií uvedené situace „…uzavřou dva subjekty platně smlouvu…“ je situace uvedená v příspěvku od PeDuPles Banka a změna oprávněného k účtu + Identifikace právnické osoby


  Dám příklad: jsem živnostník, malá firma (nebo i banka chcete li). Jak zjistím, že ten kdo mne oslovil a tvrdí že jedná za SVJ (právnickou osobu) tedy za ní opravdu má právo jednat a uzavírat smlouvy? když výpis z OR jako Statutární orgán zobrazuje „někoho zcela jiného“

  Můžete odpovědět?

  Vložil Pavel, 28. Říjen 2010 - 7:41

  Pane rivr,

  záleží na situaci. Na drtivou většinu akcí uzavíráme v našem SVJ pouze ústní smlouvy. Nutnost uzavírat písemné smlouvy je podle ObčZ minimální. U nás je uzavíráme pouze na větší zakázky.

  Pravda je, že okruh dodavatelů se pro drobné zakázky moc nemění a tak stačí pouhý telefon a ústní objednávka.

  Pokud jste na druhé straně jako dodavatel a nikoho z SVJ neznáte, tak máte možnosti:

  • identifikovat výbor podle zápisu se shromáždění, nejlépe když je pořízen formou notářského zápisu
  • identifikovat výbor podle výpisu z rejstříku SVJ
  • vyžádat si dostatečnou zálohu k pokrytí Vašich nákladů

  Jinak mám dojem, že pouze teoretizujeme. Vy si jako živnostník před podpisem smlouvy prohlížíte občanské průkazy odběratele? :-))

  Hezký den!

  Pavel

  P.S. O rozdílu v pojmech „jedná ZA právnickou osobu“ a „jedná jménem právnické osoby“ píšu jinde.

  Vložil rivr, 27. Říjen 2010 - 5:16

  soudil bych, že Vaše kroky jsou poněkud předčasné.

  Podle mne musí mít každý Výbor pro to aby mohl „zavazovat“ – 2 „mince“: oprávnění (ZoVB §9 odst.12) odpovědnost (ObchZ §27 ..)

  Váš zvolený Výbor získal oprávnění ale ne odpovědnost,

  takže (alespoň tak je tomu u nás) oprávnění je potřeba k tomu aby bylo možné podniknout VŠE pro získání odpovědnosti a teprve po jejím získání má ten kdo ji získal právo zavazovat SVJ vůči třetím stranám (ObchZ §29) jinak se lze dostat do potíží pokud rejstříkový soud změnu odmítne (OSŘ §200d; ObchZ §30 odst.2) nebo třeba někdo volbu napadne u soudu.

  Naopak starý Výbor ztratil oprávnění nikoli však odpovědnost (ta se převede teprve přepisem v OR). I když není spor se starým Výborem (zřejmě s jeho ukončením funkce), pak je vhodné (ObchZ §30) počkat na získání odpovědnosti – což je běžně do 5-pracovních dnů (OSŘ §200db odst.1;ObchZ §27 odst.4) po doručení příslušných dokumentů na soud (ZoVB §10 odst.2).

  rivr

  Vložil lake, 27. Říjen 2010 - 5:56

  Pan rivr je ve svých vývodech zcela mimo právní realitu.
  SVJ se neřídí podle Obchodního zákoníku. Zápis do rejstříku SVJ nemá konstitutivní povahu, nýbrž deklaratorní. To znamená, že zápis danou skutečnost pouze osvědčuje, avšak nevytváří ji.
  Podepisuje tedy nově zvolený výbor, je-li volba jeho členů platná a účinná.

  Není zřejmé, proč rivr klade otázku "kdo zastupuje SVJ". O zastupování právnické osoby (na základě plné moci či např. mandátní smlouvy) tazatelce zcela jistě nešlo.

  lake

  Vložil rivr, 28. Říjen 2010 - 6:47

  1. když se SVJ neřídí dle ObchZ – proč jsou na něj odvolávky v Zápis do OR 5 ??

  2. PeDuPles v zápis do OR-1 a zápis do OR-2 uvádí „deklaratorní“ zápis jako „prokazující oprávněnost“

  3. proč rivr klade otázku „kdo zastupuje SVJ“ – … Tazatelka chtěla vědět kdo kdo má podepsat výpověď Správci – tedy kdo má oprávnění SVJ právně zavazovat – tedy „kdo zastupuje SVJ

  Vložil Pavel, 28. Říjen 2010 - 7:13

  Pane rivr,

  je vhodné do odpovědí uvádět zvyšující se číslici. Jen od Vás jsou tu dvě odpovědi Výbor SVJ 4, děkuji

  ad1)SVJ se řídí zejména ZoVB a ObčZ. ObchZ se „řídí“ (platí obdobně) např. při zápisu do rejstříku SVJ (nikoliv do OR) podle § 10/4 ZoVB

  ad2)nový výbor vzniká volbou na shromáždění. Zápis do rejstříku SVJ z pohledu vzniku výboru není důležitý. Okolí SVJ však chce vědět, jaký má SVJ výbor. K tomu slouží zápis do rejstříku SVJ, který deklaruje, kdo je ve výboru. Výbor také může prokázat svou volbu zápisem ze shromáždění, ale je to složitější. Většina chce výpis z rejstříku SVJ.

  ad3)oprávnění zavazovat jakoukoliv právnickou osobu (PO) mají dvě množiny osob:

  • statutární orgány, které jednají jménem PO
  • zástupci (např. na základě plné moci), kteří PO zastupují, což je něco jiného (např. § 22 o násl. ObčZ).

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rancupka, 26. Říjen 2010 - 8:29

  Výbor, který byl odhlasován. Nově odhlasovaný výbor se ujímá hned vedení a tím pádem může podepisovat smlouvy.

  Vložil Petr, 26. Říjen 2010 - 8:57

  A co když ho z nějakého důvodu nezapíše krajský soud do rejstříku ?

  Vložil Pavel, 27. Říjen 2010 - 20:16

  Pane Petře,

  je dobré vědět, proč nebyl zápis proveden, ale na vlastní zvolení výboru to nemá žádný vliv.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rivr, 28. Říjen 2010 - 7:08

  Pane Pavle, proč zjišťovat důvody případného nezápisu – může to snad mít jakýkoli vliv na smlouvy podepsané novým Výborem (nezapsaným v rejstříku SVJ) nebo to nějak jinak může změnit odpověď na dotaz tazatelky?

  rivr

  Vložil Pavel, 28. Říjen 2010 - 7:21

  Pokud soud neprovede zápis, tak předpokládám, že měl nějaký důvod. Např. že zjistil, že volba nebyla platná.

  Protože jako statutár protistrany mám jednat s péčí řádného hospodáře (nebo dokonce s odbornou péčí) a musím se vyvinit z toho, že jsem něco nezanedbal, tak bych se zajímal. Netvrdím, že se bude zajímat každý. Ale jako statutár obchodních společností jsem si již něco zažil. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rivr, 28. Říjen 2010 - 10:13

  Takže když navrhovatel podá nepřijmutelný návrh na zápis a neopraví ho ani po výzvě soudu zápis se neprovede: „…soud… Např. že zjistil, že volba nebyla platná“. To pak znamená… co to vlastně znamená? resp. co to znamená v situaci kdy nelze pouhou změnou formálností dosáhnout zápisu v OR ?

  (mohlo by se zjistit že třeba % pro volbu nestačí. Asi by se pak muselo předpokládám Shromáždění opakovat. Když by ale volba nedopadla shodně (tj. volbou stejných zástupců) – protože byla prostě nahraně, znamená to že závazky provedené „novým“ Výborem (vzešlým z neplatné volby) během doby od neplatné volby do zamítnutí soudem (což je až 95 dní) jsou nebo nejsou právně závazné? – proto jsem uváděl ObchZ §29 odst.1).

  děkuji rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".