Vracení přeplatku bývalým majitelům bytu

Vložil killinka, 8. Prosinec 2010 - 12:15 ::

Dobrý den, chtěla bych si objasnit jednu věc ohledně změny vlastníka bytové jednotky. V našem domě došlo k účetní chybě, kdy v roce 2009,2010 vlastníci některých bytových jednotek neplatili fond oprav. Aby nemuseli doplácet tak vysokou částku, která jim byla vypočtena, tak se domluvili, že rok 2009 se smaže, takže jej nebudou platit, a těm, kteří tuto částku platili, bude vrácena. Tudíž dojde k vyrovnání a dlužníci doplatí pouze rok 2010. Náš byt jako jedinný v únoru 2010 změnil vlastníka. Není mi tedy jasné, komu má být tato částka vyplacena, protože se v podstatě nejedná o přeplatek. Kdyby se totiž rozhodli, že doplatí rok 2009 a smažou rok letošní, tak by částka byla vyplacena nám, jakožto novým vlastníkům. Doufám, že je alespoň trochu jasné, o co se mi jedná. Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rivr, 9. Prosinec 2010 - 6:33
  můžete uvést přesněji jak vznikla uvedená „účetní chyba“. To by mne docela zajímalo.

  Pokud tedy jste SVJ které je tak bohaté, že můžete jeden rok "finančně " zahodit, a dále máte problém vracet peníce původním Vlastníkům – asi by bylo možné také toto:
  1. stanovit splátkový kalendář pro ty, kteří neplatili ve výši částek roku 2009
  2. usnést se na Shromáždění na dobu splátek podle bodu ad1) pro všechny stávající Vlastníky na nové částce příspěvků na správu domu .........třeba ve výši 5% z hodnoty předchozího roku ?
  Forma „odpuštění“ je stejná a jistě tím nevznikne bezdůvodné obohacení zmíněné v jiném příspěvku

   rivr
  Vložil lake, 8. Prosinec 2010 - 22:49

  Rozhodnou-li se vlastníci jednotek vrátit si dříve naspořenou zálohu nebo její část, bude nutno alikvotní (nespotřebovanou) část zálohy vrátit i bývalému vlastníkovi. To platí, pokud v kupní smlouvě nepřevedl svou pohledávku vůči SVJ na nového vlastníka jednotky.

  Jestliže se vlastníci rozhodli vyplatit si naspořené zálohy, musí být vyplacen i tento bývalý vlastník. Zálohy od něj byly vybrány, ale nebyly a už nebudou použity na zákonem zamýšlený účel - správu domu. Bylo tedy plněno z právního důvodu, který odpadl (viz bezdůvodné obohacení, § 451 ObčZ).

  Nelze tyto zálohy nadále zadržovat, ani je vyplatit jiné osobě než tomu, kdo je na konto SVJ vložil. Bývalému vlastníkovi musí být vyúčtovány a vráceny, stejně jako současným vlastníkům. Jiný postup by byl bezdůvodným obohacením nynějších vlastníků jednotek. Platí zde promlčecí doby podle ObčZ.

  lake

  Vložil svjvmt, 8. Prosinec 2010 - 14:07

  božíčku, vy jste nevěděli, že neplatí? To jste jim dali úvěr, že ano. A ještě jim vyšli vstříc, když si neplnili z á k l a d n í povinnost, jste pašáci! Už jste mohli mít možná jejich byty prodané a vydělávat.

  Vložil killinka, 8. Prosinec 2010 - 16:42

  Společenství si bralo úvěr na kotel, který se zaplatil a následně některým účetní firma nenavedla tu platbu. Nyní máme jinou účetní a ta na to přišla. Bylo to nějaké divoké, ale do toho my nevidíme, protože byt vlastníme od února. Nejde mi o to, co jsme měli dělat, ale o to, komu ty peníze mají být vyplaceny…jestli nám, nebo bývalým majitelům.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 8. Prosinec 2010 - 19:24

  Pochopitelně není potřeba bývalému vlastníkovi nic vracet.

  Doporučil bych spíše takový postup:

  • nic se vracet nebude
  • po určitou dobu bude výše vybíraných příspěvků velmi malá
  • s dlužníky bude dohodnut splátkový kalendář a doplatí chybějící platby

  Při vhodném nastavení bude výsledek obdobný jako vrácení zaplacených částek a nebudete muset řešit právnické problémy.

  Výsledek bude obdobný, jako by byl příspěvek vrácen současnému majiteli, což považuji za správné.

  Vložil AnonymousZ (bez ověření), 8. Prosinec 2010 - 12:45

  To není účetní chyba, to je něco jiného

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".