Vložil lake, 8. Prosinec 2010 - 22:49

Rozhodnou-li se vlastníci jednotek vrátit si dříve naspořenou zálohu nebo její část, bude nutno alikvotní (nespotřebovanou) část zálohy vrátit i bývalému vlastníkovi. To platí, pokud v kupní smlouvě nepřevedl svou pohledávku vůči SVJ na nového vlastníka jednotky.

Jestliže se vlastníci rozhodli vyplatit si naspořené zálohy, musí být vyplacen i tento bývalý vlastník. Zálohy od něj byly vybrány, ale nebyly a už nebudou použity na zákonem zamýšlený účel - správu domu. Bylo tedy plněno z právního důvodu, který odpadl (viz bezdůvodné obohacení, § 451 ObčZ).

Nelze tyto zálohy nadále zadržovat, ani je vyplatit jiné osobě než tomu, kdo je na konto SVJ vložil. Bývalému vlastníkovi musí být vyúčtovány a vráceny, stejně jako současným vlastníkům. Jiný postup by byl bezdůvodným obohacením nynějších vlastníků jednotek. Platí zde promlčecí doby podle ObčZ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.