Vložkování komína

Vložil Pedro (bez ověření), 20. Květen 2021 - 16:42 ::

Dobrý den, náš bytový dům SVJ má 28 bytových jednotek, každý byt má svůj vlastní plynový kotel k topení a ohřevu TUV. Začíná docházet k jednotlivým výměnám kotlů za kondenzační a u těchto kotlů se musí provést nové vyvložkování odvodu spalin stávajícím komínem až na střechu. Protože komíny jsou společným vlastnictvím SVJ, kdo tedy má zaplatit novou vložku od vstupu do komína až po její vývod na střeše? Kotel si platí každý sám, je to jeho vlastnictví, ale komín patří do SVJ. Nedochází zde k žádným stavebním úpravám, pouze se natáhne nový odvod spalin. Kontroly komínů a spalinových cest se provádějí jednou ročně a platí je SVJ. Dle nařízení vlády 366 ze dne 30. 10. 2013 platí vložkování majitel kotle. Může SVJ hlasováním změnit placení vyvložkování ze společného účtu? Děkuji za Váš názor

  • komín
  • vložkování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Taky Člen (bez ověření), 21. Květen 2021 - 5:51

„Může SVJ hlasováním změnit placení vyvložkování ze společného účtu?“

Pokud nemáte v PV uvedeno, že společnou částí jsou i komínové vložky do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto jednotlivých vlastníků jednotek v domě tak si každý musí hradit jejich výměnu sám a žádné shromáždění nemůže rozhodnout o úhradě ze společných peněz. Soukromý majetek vlastníků jednotek nespadá pod správu SVJ podle § 1189 a 1190.

Společné části domu

§ 5/366/2013 Sb.,

(1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou

  1. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Vložil Justitianus, 21. Květen 2021 - 11:23

Pedro, dva diskutující Vám napsali protiprávní názory (Macegriffin a „. (bez ověření)“).

Ono samozřejmě platí, že shromáždění nemá žádné právo rozhodovat co se má nově stát společnou částí domu. Společné části jsou uvedeny v prohlášení. A žádné komínové vložky tam uvedeny nejsou. Z toho je třeba vyjít.

  • Komínová vložka se nestane společnou částí jenom tím, že přijde řemeslník a do společného komína zastrčí komínovou vložku.
  • Kdyby tomu tak mělo být, pak by se satelitní anténa na fasádě stala společnou částí domu jen tím, že vlastník bytu ji připevnil na stěnu.
  • Všichni kdo si nainstalovali bytovou klimatizaci na balkoně by mohli požadovat aby jim SVJ proplatilo náklady na pořízení a instalaci jejich klimatizačních jednotek. Vždyť ty bedny jsou připevněny do společné zdi domu, že ano.
  • Obdobný případ: Vlastník jednotky chce aby mu SVJ proplatilo koupi televizoru Sony KD-85ZH8 za 219000 Kč. Zdůvodňuje, že ten televizor bude v bytě viset pevně přišroubovaný na společné stěně domu; a navíc bude připojený na společnou televizní anténu.

Tak co, má nárok nebo nemá? Není důvod, aby všichni hradili každému vlastníkovi každou blbost, kterou si pořídil jen k vlastnímu užitku. A je úplně jedno, zda si pořídil komínovou vložku, satelit, klimatizaci, nebo velkoplošný televizor.


Takže do toho nemá SVJ co strkat nos. To si hradí každý sám za sebe. Komínové vložky mohou být přidány do prohlášení, ale o změně prohlášení rozhodují pouze vlastníci jednotek. Nikoliv SVJ. Takže ty nesmysly od Macegriffina a tečky můžete škrtnout.

Pokud snad by se jednalo o souhlas všech s úhradou komínových vložek některým vlastníkům, pak ti dva diskutující jsou zase úplně vedle. Shromáždění nemůže rozhodovat o obsahu prohlášení, a už vůbec ne o spoluvlastnických podílech a o poměru přispívání. Vlastníci se mohou samozřejmě dohodnout mezi sebou sami (mimo SVJ), že komínové vložky zaplatí jako dar. Ale přijatý dar je nutne zdanit. Bez písemné smlouvy o jiném způsobu přispívání by na to mohl vystartovat Finanční úřad a nabyvatelé komínových vložek budou povinni uvést ten příjem do svých daňových přiznání.

Od daně z příjmů je totiž příjemce nepeněžního plnění osvobozen podle § 4a písm. p) zákona o daních z příjmů pouze v případě, kdy předloží finančnímu úřadu písemnou dohodu o jiném způsobu přispívání na správu domu.

Justitianus

Vložil Jiras (bez ověření), 4. Prosinec 2023 - 17:12

A jak se postupuje v pripade, kdyz jeden z vlastniku se rozhodne vyuzivat komin a komin není vlozkovan. Vlastnik pozaduje vyvlozkovani komina pro svuj kotel zaplatit ze spolecnych penez, jelikoz jsou kominy spolecne casti.

Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2023 - 17:40
  • Jiras: „Vlastnik pozaduje vyvlozkovani komina pro svuj kotel zaplatit ze spolecnych penez, jelikoz jsou kominy spolecne casti.“

V pořádku. Požadovat může samozřejmě cokoliv. Ale neuvedl jste žádný důvod proč by měl cokoliv dostat.

Justitianus

Vložil . (bez ověření), 21. Květen 2021 - 11:46

Justitiáne, vy nejste schopen pochoopit psaný text. Nenapsal jsem ani slovo o tom, že o nějakých komínech a vložkách rozhoduje svj.

Vložil Justitianus, 21. Květen 2021 - 12:21

Pane tečko, buď lžete, nebo nerozumíte ani tomu co jste zde sám napsal.

  • Tazatel se zeptal: „Může SVJ hlasováním změnit placení vyvložkování ze společného účtu?“
  • Vyjste mu na to nesprávně odpověděl: „Shromáždění může odhlasovat, co uzná za vhodné.“.

Vaše odpověď byla chybná. Mohla tazatele uvést v omyl. Proto jsem reagoval a dal jsem tazateli správnou a podrobnou odpověď.

Pokud se domníváte, že shromáždění může platně hlasovat o cizí věci neuvedené v prohlášení, že může měnit obsah prohlášení, nebo že může odhlasovat přispívání na správu jinak než podle podílů, pak jste zcela mimo realitu. Raději nepište o věcech, o kterých nic nevíte.

Justitianus

Vložil . (bez ověření), 20. Květen 2021 - 17:17

Komíny nejsou společným vlastnictvím svj, nepatří do svj, komíny jsou patrně společnou částí domu. SVJ nehlasuje, hlasuje shromáždění. Shromáždění může odhlasovat, co uzná za vhodné. Vláda nebude kontrolovat, zda plníte její nařízení.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".