Vícenásobná kooptace členů výboru

Vložil Tomas (bez ověření), 29. Červen 2022 - 10:30 ::

Dobrý den.

Máme v SVJ docela zajímavou situaci. V roce 2020 byl zvolen profipředseda a k němu zůstali dva členové výboru (člen 1 a člen 2). V tomtéž roce vypršel jednomu (člen 1) z nich mandát, tak jej profipředseda a člen 2 kooptovali. V roce 2020 ani 2021 nebylo další shromáždění, ačkoliv být mělo. Letos odstoupil člen 2 a tak již kooptovaný člen 1 s profipředsedou kooptovali dalšího člena. Pořídili zápis, který tedy zveřejnili až nyní. V rejstříku od roku 2020 nic neaktualizovali.

Ve stanovách se píše, že „kooptace je možná, pokud počet volených členů orgánu neklesne pod 50%“. Plný počet jsou 3 a je logické, že by počet kooptovaných členů neměl převýšit počet zvolených členů. Je Vám znám nějaký judikát, či právní názor který by tuto tezi podporoval ? Protože takto pokud se rozhodnou 3 roky nesvolat shromáždění, tak se tam můžou kooptovat jakkoliv a kdokoliv a defakto se jedná o převzetí společnosti. Tuto myšlenku podporuje i výklad zde, který ovšem hovoří o korporaci dle ZOK, ovšem logika je jasná a SVJ je něco mezi korporací dle ZOKu a spolkem. https://www.fulsoft.cz/…kukZUzLWmsA/

Díky za názory.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 29. Červen 2022 - 19:20
  • Tomasi, napsal jste: „… je logické, že by počet kooptovaných členů neměl převýšit počet zvolených členů.“

  Nene. Kdepak. Takový názor neplyne z žádného celostátně účinného právního předpisu. Nejen že to není předepsané, ale není to ani „logické“ (ať už jste slovem „logické“ mínil cokoliv). Příslušné ustanovení zní:

  89/2012 Sb.
  § 246

  (2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

  Stačí pouze číst zákon. Kdyby úmyslem zákonodárce bylo uzákonit Tomasovo pravidlo „že by počet kooptovaných členů neměl převýšit počet zvolených členů“, pak by to jistě vyjádřil touto odlišnou větou:

  Neurčí-li stanovy jinak, mohou ZVOLENÍ členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

  Taková formulace však v zákoně není. Zákonodárce zmínil všechny „členy volených orgánů“; nezmínil „zvolené členy volených orgánů“. Z toho plyne, že zákonodárce neměl úmysl, který mu nesprávně přisuzuje Tomas.

  Je k tomu třeba pochopit, že člen kooptovaný postupem podle § 246 je od okamžiku kooptace plnohodnotným „členem voleného orgánu“ se všemi právy a povinnostmi. Má tedy nepochybně právo účastnit se rozhodování o kooptaci další osoby za člena tohoto orgánu.

  Tomas se naprosto mýlí i v nesmyslném tvrzení že „… SVJ je něco mezi korporací dle ZOKu a spolkem“. SVJ je species spolku, a s obchodními korporacemi má společné pouze to, že to všechno jsou korporace podle občanského zákoníku. Je samozřejmé, že na SVJ se ZOK nevztahuje.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".